Našli ste 31 zadetkov

Napisal/-a ninagracej
7.11.2018 13:30
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: generatorji
Odgovori: 1
Ogledi: 11045

Re: generatorji

Morda zna kdo pomagati?
Ugotovi in utemelji, katera od naslednjih trditev je resnicna in katera neresnicna.
a) funkcija f€C[a,b] je obrnljiv element kolobarja C[a,b] natanko tedaj, ko f nima nicel.
b) funkcija f€C[a,b] je delitelj nica v kolobarju C[a,b] natanko tedaj, ko ima f kako niclo.
Napisal/-a ninagracej
16.11.2016 11:57
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: komutativen obseg
Odgovori: 1
Ogledi: 8328

komutativen obseg

Bi mi znal kdo pomagat pri nalogi:

Pokaži, da je obseg O komutativen, če za vse x, y ∈ O velja (xy)^2 = (yx)^2.

hvala
Napisal/-a ninagracej
16.11.2016 11:56
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: algebra in polje
Odgovori: 0
Ogledi: 23370

algebra in polje

Prosila bi za pomoč pri nalogi: V definiciji algebre H lahko vlogo realnih števil nadomestimo z elementi kateregakoli polja F. Vpeljimo množico H_F = {a_0 + a_(1)i + a_(2)j + a_(3)k | a_i ∈ F}, operacije seštevanja, množenja elementov iz H_F in množenja elementov iz H_F s skalarji iz F definiramo ko...
Napisal/-a ninagracej
16.11.2016 11:51
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: kvaternioni
Odgovori: 1
Ogledi: 8341

kvaternioni

Prosila bi pomoč pri naslednji nalogi:

Dokaži, da za vsak kvaternion h ∈ H obstajata taki realni števili α in β, da je
h^2 + αa + β = 0.
števili α in β izrazi s h in h konjugirano.

hvala
Napisal/-a ninagracej
13.11.2016 9:50
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: generatorji
Odgovori: 1
Ogledi: 11045

generatorji

Vesela bi bila pomoči pri nalogi: Množico kvadratnih matrik lahko obravnavamo kot aditivno grupo, kolobar, realni vektorski prostor ali realno algebro. Opiši podgrupo, podkolobar, podprostor in podalgebro, generirano z matrikama A={a_11=1, a_12=0, a_21=0, a_22=0} in B={b_11=0, b_12=0, b_21=3, b_22=0...
Napisal/-a ninagracej
10.11.2016 11:22
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: končno razsežna algebra
Odgovori: 1
Ogledi: 7780

končno razsežna algebra

Bi mi morda znal kdo pomagati pri nalogi:

Pokaži, da je vsak neničeln element x končno razsežne algebre A bodisi delitelj
niča bodisi obrnljiv. Pokaži tudi, da obrnljivost elementa x sledi že iz obstoja
levega ali desnega inverza.

Hvala.
Napisal/-a ninagracej
2.11.2016 13:20
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: grupe, kolobarji
Odgovori: 1
Ogledi: 8238

grupe, kolobarji

Prosila bi za pomoč pri nalogah. 1. Naj bo H končna neprazna podmnožica grupe G. Dokaži, da že iz predpostavke, da je H zaprta za množenje sledi, da je H podgrupa. S primerom pokaži, da za neskončne množice H ta sklep v splošnem ne velja. 2. Naj bo K kolobar. Za poljuben a ∈ K naj bo C(a) množica vs...
Napisal/-a ninagracej
21.10.2016 21:08
Forum: Šolski kotiček
Tema: Operacija: množenje na polinomu
Odgovori: 2
Ogledi: 1998

Re: Operacija: množenje na polinomu

Pozdravljeni, potrebovala bi pomoč pri naslednjih nalogah :) 1. Naj bo P(X) potenčna množica neprazne množice X. Dokaži, da je P(X) skupaj z operacijama seštevanja in množenja definiranima kot A + B := (A \ B) ∪ (B \ A) in A · B := A ∩ B za vse A, B ∈ P(X), komutativen kolobar. 2. Naj bo K kolobar, ...
Napisal/-a ninagracej
14.10.2016 11:36
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: poglavja iz algebre
Odgovori: 0
Ogledi: 23222

poglavja iz algebre

Prosila bi za pomoč pri reševanju naslednjih nalog.

1)Dokaži, da v vsakem monoidu z nevtralnim elementom e iz x (kompozitum) y (kompozutum) x = e sledi, da sta x in y obrnljiva elementa in je y=x^(-2).

2)Dokaži, da je vsaka grupa s štirimi elementi Abelova.

Hvala že vnaprej :)
Napisal/-a ninagracej
5.4.2014 11:23
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: marc-32
Odgovori: 0
Ogledi: 4406

marc-32

Prosila bi za pomoč pri nalogi:

Naj bo Sn=x1+x2+...+xn, xi predstavlja število za vsak i=1,...,n. Naj bo Sn* rezultat dobljen na računalniku. Potem je Sn*=fl(S(n-1)+xn).
Pokaži, da na MARC-32 velja: Sn*=Sn+SY2+...+SnYn, |Yi|<2^-24 ali |Yi|=2^-24, za vsak i. (Y predstavlja delto).

Hvala za pomoč :)
Napisal/-a ninagracej
27.10.2013 15:12
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: kreditni posli
Odgovori: 1
Ogledi: 3958

kreditni posli

Prosila za pomoč pri naslednjih dveh nalogah. -Kredit v visini K=100000 evrov je treba vrniti s sedmimi enakimi polletnimi posrnumeralnimi anuitetami. Do denarne enote natančno izdelajte amortizacijski načrt, če je letna dekurzivna obresna mera p%=10%, kapitalizacija pa je polletna z relativno polle...
Napisal/-a ninagracej
16.8.2012 17:12
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: linearna preslikava in matrika
Odgovori: 1
Ogledi: 1773

linearna preslikava in matrika

Rabila bi pomoč pri naslednji nalogi... Naj bo preslikava A: iz R^3 v R^3 zrcaljenje čez ravnino z=0. Preslikavi B: iz R^3 v polinom stopnje 2, pripada glede na standardno bazo prostora R^3 in bazo D'={1+x, x+x^2, x^2} matrika 0 1 0 B= 1 0 1 -1 0 1. Naj bo C'={(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)} baza prostor...
Napisal/-a ninagracej
8.5.2012 23:35
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: per partes
Odgovori: 4
Ogledi: 1659

Re: per partes

V tej smeri sploh nisem razmišljala. Najlepša hvala :)
Napisal/-a ninagracej
8.5.2012 21:20
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: per partes
Odgovori: 4
Ogledi: 1659

Re: per partes

To sem naredila, ampak imam kljub temu težave, saj se ne morem
rešit integrala skos se mi pojavla v isti obliki le potenca pri x se veča.
Obstaja za rešitev tega tudi kakšen postopek ali enostavno delam nekaj narobe.
Napisal/-a ninagracej
8.5.2012 20:26
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: per partes
Odgovori: 4
Ogledi: 1659

per partes

rabim pomoč pri reševanju nedoločene integrala
x^2/e^(x^3/3)

hvala