Našli ste 14399 zadetkov

Napisal/-a shrink
7.9.2004 22:00
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Drugi citat je iz str. 186.
Napisal/-a shrink
7.9.2004 21:59
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Sem pogledal v Križaniča in našel (F. Križanič, MATEMATIKA 1, 1981, str. 15): "Imejmo množici A in B. Preslikava (transformacija) iz A v B priredi vsakemu elementu aEA natanko določeni element iz bEB. Elementu b bomo rekli slika elementa a." Po Križaničevi definiciji je torej preslikava enolična. Ve...
Napisal/-a shrink
7.9.2004 21:35
Forum: Hitreje, višje, močneje
Tema: Delovanje zavor ABS
Odgovori: 53
Ogledi: 26958

Delovanje zavor ABS

V rubriki vprašanja sam naletel na to še ne odgovorjeno vprašanje: Delovanje zavor ABS. Vem, da naj bi protiblokirni sistem omogočal krajšo zavorno pot predvsem pa kontrolo nad volanom. Tudi z delovanjme zavor ABS sem seznanjena. Ne znam si pa fizikalno utemeljiti, zakaj je zavorna pot, ko kolesa bl...
Napisal/-a shrink
7.9.2004 21:01
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Se popolnoma strinjam, čeprav nekateri smatrajo kot "prave" funkcije le enolične funkcije. Tako so me npr. učili na gimnaziji, da večlične funkcije sploh niso funkcije (beri: niso preslikave). Očitno ima lahko preslikava samo eno sliko. Na faksu pa pri osnovnem kurzu analize te delitve sploh nisem z...
Napisal/-a shrink
7.9.2004 17:08
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

To s korensko funkcijo, pa si udaril mimo (kot pravi Roman): Korensko funkcijo f(x)=sqrt(x) dobimo s preslikavo funkcije f(x)=x^2 preko simetrale lihih kvadrantov. Ker ima f(x)=x^2 dve veji, ki sta simetrični glede na y os, ima tudi f(x)=sqrt(x) dve veji, ki pa sta simetrični na x os in se zato vsak...
Napisal/-a shrink
6.9.2004 22:26
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Čaki, qvert: Saj nisem rekel, da je 1/0 število. Spotaknil sem se samo nad tvoj dokaz, da 1/0 ni število zaradi neenakosti leve in desne limite in sem ti potem navedel kot kontra primer 1/x^2. Nič drugega. Res se mi zdi že malo odveč, da se nonstop ponavljam. Kar se tiče 1/x^3: Saj vsi vemo, da pri ...
Napisal/-a shrink
6.9.2004 18:55
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Mogoče moja poved ni bila najbolje napisana. Zato še enkrat: Trdiš, da 1/0 NI število (NaN), ker sta leva in desna limita funkcije 1/x v točki x=0 različni. Tako je bilo vsaj razumeti. Jaz sem nato navedel primer funkcije 1/x^2, ki ima v točki x=0 desno limito enako levi limiti. Potemtakem bi lahko ...
Napisal/-a shrink
6.9.2004 14:20
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

Seveda, pozabil sem povedat' da mislim desno limito: lim(x->0+) 1/x = oo Sicer pa sem imel v mislih, samo pozitiven del realnih števil, da ne bi po nepotrebnem plašil matematično nepodkovanih bralcev. Pri grafu f(x) = 1/x pa sem tudi imel v mislih samo vejo v I. kvadrantu. Ta tvoj sklep, da zaradi t...
Napisal/-a shrink
5.9.2004 17:47
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Verjetnost
Odgovori: 6
Ogledi: 3871

saso je hotel samo povedati, da če sta dva dogodka neodvisna, potem je verjetnost njunega preseka enaka produktu njunih verjetnosti: P(A/\B)=P(A)*P(B) oz. P(A/\A/\.../\A/\A)=P(A)*P(A)*...P(A)*P(A)=(P(A))^x -------------------- -------------------------- x-krat x-krat Verjetnost negiranega dogodka pa...
Napisal/-a shrink
5.9.2004 17:27
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: koliko je 1/0 in 0/0
Odgovori: 72
Ogledi: 37707

0/0, oo/oo, 0^(oo), oo^(0) in podobni izrazi so v analizi definirani kot NEDOLOČENI IZRAZI. Do teh izrazov naletimo, ko računamo npr. limite. Vendar ko naletimo na takšen izraz, še ne pomeni, da ga ne moremo razrešiti. Za limite, ki vodijo do izrazov tipa 0/0 ali oo/oo, lahko uporabimo prijeme, s po...
Napisal/-a shrink
5.9.2004 16:55
Forum: Hitreje, višje, močneje
Tema: Navor?
Odgovori: 7
Ogledi: 6988

Boste morali vsi malo osvežiti srednješolsko fiziko. Navor je res vektorski produkt ročice in sile: \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} , vendar vsi pozabljate dejstvo, da je navor "vzrok" za enakomerno pospešeno vrtenje, tako kot je sila "vzrok" za enakomerno pospešeno translacijo (premo gibanje) tele...
Napisal/-a shrink
4.9.2004 23:50
Forum: Vprašanja za Einsteina
Tema: Splošna relativnostna teorija in Kvantna mehanika
Odgovori: 14
Ogledi: 7253

Največji problem je t.i. renormalizacija. Najbolj očiten način združitve teh dveh teorij (t.j. obravnava gravitacije kot še eno dodatno polje pri delcih) namreč vodi do tega. Na ta način bi se nosilci (delci) gravitacije privlačevali med seboj tako, da bi bilo teh interakcij neskončno mnogo, kar bi ...
Napisal/-a shrink
4.9.2004 21:46
Forum: Ogenj, voda, zemlja, zrak
Tema: Padanje teles: Kar po domače
Odgovori: 22
Ogledi: 25373

Maple spada med matematične programe (t.i. solverje). Pokriva vso mogočo matematiko in predvsem simbolično računanje. Poleg analitičnega reševanja omogoča tudi numerično reševanje, procesiranje podatkov... Jaz osebno ga uporabljam v službi (na fakulteti), ker imamo kupljeno verzijo 7.0 iz leta 2001....
Napisal/-a shrink
4.9.2004 19:18
Forum: Ogenj, voda, zemlja, zrak
Tema: Padanje teles: Kar po domače
Odgovori: 22
Ogledi: 25373

Pri problemu padanja dveh krogel enakih dimenzij vendar različnih mas je tako kot pravi mirko: Če v gibalni enačbi (II. Newtonov zakon) upoštevamo silo upora (bodisi linearna odvisnost bodisi kvadratična odvisnost sile upora od hitrosti), potem se masa ne pokrajša in vpliva na rezultat. Kar se tiče ...