Našli ste 81 zadetkov

Napisal/-a anjaD
18.12.2011 20:45
Forum: Šolski kotiček
Tema: Pomoč pri fiziki - naloge iz temperature
Odgovori: 9
Ogledi: 2316

Re: Pomoč pri fiziki - naloge iz temperature

Hvala. Ali zapišem v formulo temperaturo v kelvinih ali v stopinjah? Ker potem prideta različna rezultata :) Najbrž je pravilen tisti s kelvini ?
Napisal/-a anjaD
18.12.2011 19:46
Forum: Šolski kotiček
Tema: Pomoč pri fiziki - naloge iz temperature
Odgovori: 9
Ogledi: 2316

Re: Pomoč pri fiziki - naloge iz temperature

Pozdravljeni! Tudi jaz potrebujem pomoč pri dveh nalogah: 1. Koliko drv moramo sežgati, da izparimo 2 l vode? Predpostavi, da se le 1/3 toplote, ki se sprost pri izgorevanju, porabi za izparevanje vode, ostala toplota uide v okolico. Izparilna toplota vode je 2,24 MJ/kg, sežigna toplota drv pa 20 MJ...
Napisal/-a anjaD
3.12.2011 19:54
Forum: Šolski kotiček
Tema: Termodinamika
Odgovori: 23
Ogledi: 3782

Re: Termodinamika

ali je potem tudi pri moji enačbi za izračun nove temperature volumen na konstanto?
Napisal/-a anjaD
3.12.2011 19:32
Forum: Šolski kotiček
Tema: Termodinamika
Odgovori: 23
Ogledi: 3782

Re: Termodinamika

Ali je pri enačbi volumen * konstanta ali je volumen na konstanto?
Hvala za pomoč :)
Napisal/-a anjaD
3.12.2011 18:10
Forum: Šolski kotiček
Tema: Termodinamika
Odgovori: 23
Ogledi: 3782

Re: Termodinamika

Pozdravljeni. Potrebujem pomoč pri nalogah,termodinamika mi res ne leži: 1) 1m3 zraka pri tlaku 1 bar in temperaturi okolice 20 hitro razpnemo na 1,5m3. Koliksen je tlak zraka takoj po spremembi, ce je vrednost konstante 1,4? Ko- liksna je takrat temperatura zraka? Koliksna je temperatura zraka po d...
Napisal/-a anjaD
25.11.2011 23:40
Forum: Šolski kotiček
Tema: potujoče valovanje na strunah
Odgovori: 18
Ogledi: 5008

Re: potujoče valovanje na strunah

Se pravi osnovna je od hriba do doline.?
Koliko je potem vozlov in koliko znašajo potem frekvence valovanja?
Ali je pri osnovni l = 2lambda in potem frekvenca enaka c/2l ??
Napisal/-a anjaD
25.11.2011 23:14
Forum: Šolski kotiček
Tema: potujoče valovanje na strunah
Odgovori: 18
Ogledi: 5008

Re: potujoče valovanje na strunah

Pozdravljeni! Potrebujem pomoč pri fizikalni nalogi in sicer: Skiciraj osnovno in prvi dve visji stojni valovanji za primer, ko sta na koncu strun namesto vozlov hrbta! Koliko vozlov imajo valovanja? Koliksne so frekvence valovanj, ce je dolzina strune l in je hitrost valovanja c? Dodatno vprasanje:...
Napisal/-a anjaD
25.11.2011 14:23
Forum: Šolski kotiček
Tema: FIZIKA - nujno rabim pomoč!
Odgovori: 30
Ogledi: 3646

Re: FIZIKA - nujno rabim pomoč!

Imam problem pri nalogi: Kroglo polmera 1dm in gostote 1 kg/dm3 vrzemo iz visokega stolpa. Koliksna je masa krogle in koliksna je sila teze na kroglo? Koliksen je njen precni presek glede na smer padanja? Koliksna je njena koncna hitrost, ce je gostota zraka 1,2 kg/m3? Ali je koncna hitrost odvisna ...
Napisal/-a anjaD
17.11.2011 16:35
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Razvoj v Fourirerovo vrsto
Odgovori: 21
Ogledi: 4839

Re: Razvoj v Fourirerovo vrsto

Pozdravljeni!

Imam problem pri nalogi: Razvij funkcijo f(x) = sinx v Fourierovo vrsto na [-pi,pi]. Ko se jaz spravim to računat dobim vse člene(a0,an,bn) enake 0. Namreč ko zintegriram funkcijo se mi vse pokrajša. Ali bi mogla spremeniti meje? Kako je s funkcijo f(x) = cosx?
Napisal/-a anjaD
12.11.2011 18:34
Forum: Šolski kotiček
Tema: Mehanika 2.
Odgovori: 31
Ogledi: 6057

Re: Mehanika 2.

Pozdravljeni! Imam težavo pri reševanju nalog: -Homogen valj mase 3 kg in polmera osnovne ploskve 20 cm se vrti okrog ksne simetrijske osi. S koliksnim kotnim pospeskom se vrti valj, ce nanj deluje navor 5Nm? V koliksnem casu se kotna hitrost valja poveca za 15 s_1? -Dva valja enakih mas in polmerov...
Napisal/-a anjaD
19.10.2011 20:34
Forum: Šolski kotiček
Tema: trenje
Odgovori: 12
Ogledi: 2539

Re: trenje

Mi lahko še poveš kako pridem do rezultata poti?:O
Napisal/-a anjaD
19.10.2011 20:07
Forum: Šolski kotiček
Tema: trenje
Odgovori: 12
Ogledi: 2539

Re: trenje

to pomeni da imam v mojem primeru prav, da znaša sila trenja 3N in, da je rezultanta sil enaka 2N?V katero smer pa kaže rezultanta?To pomeni da v pozitivno(desno).
Napisal/-a anjaD
19.10.2011 20:01
Forum: Šolski kotiček
Tema: trenje
Odgovori: 12
Ogledi: 2539

Re: trenje

pozdravljeni :) Mi lahko kdo pomaga pri tej nalogi: Telo mase 3 kg z vodoravno silo 5N vlecemo po vodoravni podlagi vzdolz ravne crte. Koliksna je vsota vseh sil na telo, ce je koecient trenja med telesom in podlago 0,1? V katero smer kaze rezultanta (vsota sil)? Kaksno je gibanje telesa? Koliksno p...
Napisal/-a anjaD
19.10.2011 15:26
Forum: Šolski kotiček
Tema: Nihanje
Odgovori: 12
Ogledi: 2000

Re: Nihanje

Ali ni ta w obodna hitrost? in ne frekvenca? In je potem formula za frekvenco = w/2pi?
Napisal/-a anjaD
19.10.2011 14:35
Forum: Šolski kotiček
Tema: Nihanje
Odgovori: 12
Ogledi: 2000

Re: Nihanje

Pozdravljeni!

Potrebujem pomoč pri nalogi:

Amplituda odmika pri premem sinusnem nihanju je 2 cm, amplituda hitrosti
pa 1m/s. Koliksna je frekvenca nihanja?

Ne gre mi, saj ne vem kako naj pridem do časa, ki je prisoten v vsaki enačbi.:(

Hvala