Našli ste 210 zadetkov

Napisal/-a fmf
3.9.2012 20:29
Forum: Šolski kotiček
Tema: Semidefinitnost matrike
Odgovori: 26
Ogledi: 4520

Re: Semidefinitnost matrike

Si je potrebno zamisliti 4 bazne vektorje? Npr. \[ A= \left| \begin{array}{ccc} 1& 0\\ 0&0 \end{array} \right|\] \[ B= \left| \begin{array}{ccc} 0 &1\\ 0&0\\ \end{array} \right|\] \[ C = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \end{array} \right|\] \[ D = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 \\ 0 & 1...
Napisal/-a fmf
3.9.2012 20:19
Forum: Šolski kotiček
Tema: Semidefinitnost matrike
Odgovori: 26
Ogledi: 4520

Re: Semidefinitnost matrike

Hvala, to razumem. Zanima me samo, kaj je torej končni rezultat-ortogonalna baza? A' in pa B', ki ga je potrebno še normirati?
Napisal/-a fmf
3.9.2012 18:49
Forum: Šolski kotiček
Tema: Semidefinitnost matrike
Odgovori: 26
Ogledi: 4520

Re: Semidefinitnost matrike

Torej sta ortogonalna baza matriki A' IN B'? Zakaj sta postopka, kako priti do A' in kako priti do B' različna?
Napisal/-a fmf
3.9.2012 16:31
Forum: Šolski kotiček
Tema: Semidefinitnost matrike
Odgovori: 26
Ogledi: 4520

Re: Semidefinitnost matrike

Hvala za odgovor. Imam nekaj težav pri drugem delu te naloge. Matriko A=\left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 \\ 0 &0 \\ \end{array} \right| dopolni do ortogonalne baze 2x2 matrik (glede na ta skalarni produkt-iz 1. dela naloge). Matriko sem diagonaliziral in dobil sp(A)={0,1}. Tako zapišem matriki: (A-\l...
Napisal/-a fmf
2.9.2012 23:50
Forum: Šolski kotiček
Tema: Semidefinitnost matrike
Odgovori: 26
Ogledi: 4520

Re: Semidefinitnost matrike

Še pri tej nalogi bi lepo prosil za razlago... Na prostoru kvadratnih matrik velikosti 2x2 je dano naslednje pravilo. Za matriki A= \left| \begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\\ \end{array}\right| B= \left| \begin{array}{ccc} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22}\\ \end{array}\right| n...
Napisal/-a fmf
2.9.2012 16:51
Forum: Šolski kotiček
Tema: lastne vrednosti
Odgovori: 16
Ogledi: 2825

Re: lastne vrednosti

Torej izračunam rang matrike \(A-\lambda I\) pri lastni vrednosti 1 in poljubnem a-ju ter moram dobiti rang te matrike 1? Kako vem, da je dimenzija jedra 3? Torej je matrika za vse a-je diagonalizabilna?
Napisal/-a fmf
2.9.2012 16:16
Forum: Šolski kotiček
Tema: lastne vrednosti
Odgovori: 16
Ogledi: 2825

Re: lastne vrednosti

Hvala za odgovor. Imam eno opombo. Pri matriki (A-λI) je element a21=-a in ne -1. Potemtakem se mi pri računanju determinante te matrike pokrajšajo vsi a-ji.....
Napisal/-a fmf
2.9.2012 13:48
Forum: Šolski kotiček
Tema: lastne vrednosti
Odgovori: 16
Ogledi: 2825

Re: lastne vrednosti

Torej vstavljam različne a-je in pogledam, kdaj so lastne vrednosti enake? Je mogoče, kakšna lažja pot?
Napisal/-a fmf
2.9.2012 12:31
Forum: Šolski kotiček
Tema: lastne vrednosti
Odgovori: 16
Ogledi: 2825

Re: lastne vrednosti

Živjo, prosil bi za pomoč pri naslednji nalogi. Naj bo a realno število in \[ A = \begin{bmatrix} 1-a & a & 2-a & 2 \\ -a & 1+a & 3-a & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \] Določi vsa realna števila a, pri katerih se da matrika A diagonalizirati. Hvala lepa
Napisal/-a fmf
25.8.2012 12:45
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Polinom-matrike
Odgovori: 6
Ogledi: 2496

Re: Polinom-matrike

Hvala za odgovor. Imam dve vprašanji. Ali n predstavlja pravokotno projekcijo oglišča C na stranico c? Kako dobim koeficienta pri n-ju(torej x in (1-x))?
Napisal/-a fmf
24.8.2012 10:38
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Polinom-matrike
Odgovori: 6
Ogledi: 2496

Re: Polinom-matrike

Živjo, eno vprašanje malo izven tematike. Dan je trikotnik z oglišči A(1,1,0), B(2,2,-1) in C(-1,2,3). Določi višinsko točko trikotnika. Poskusil sem tako, da sem skalarno množil vsako stranico z daljico, ki povezuje nasprotno oglišče do višinske točke, ki sem jo označil z H(a,b,c), dobim 3 enačbe i...
Napisal/-a fmf
6.7.2012 5:56
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Matrike - enačbe
Odgovori: 12
Ogledi: 6431

Re: Matrike - enačbe

Živjo, prosim za pomoč pri naslednji nalogi. Dana je preslikava A:R^2->R^2 s predpisom A(x,y)=(-3x-y,x+3y) a)napiši matriko za A v standardni bazi b)določite takšno realno število α, da bo v neki bazi B prostora R^2 preslikavi A ustrezala matrika 2X2 (prva vrstica:0 α, druga vrstica:2,0) in poišči k...
Napisal/-a fmf
4.7.2012 11:44
Forum: Od ničle do neskončnosti
Tema: Matrike - enačbe
Odgovori: 12
Ogledi: 6431

Re: Matrike - enačbe

Prosim za pomoč pri naslednji nalogi:

Preslikava A:R^2 [x]→R^2 [x] je podana s pravilom (Ap)(x)=x*p'(x+1)+p(1).
a)Katera matrika ustreza preslikavi A v bazi {1-x,1+x,x^2+x+1}
b)utemelji, ali je preslikava injektivna

Hvala in lep pozdrav
Napisal/-a fmf
29.6.2012 15:38
Forum: Šolski kotiček
Tema: Vektorji
Odgovori: 11
Ogledi: 3981

Re: Vektorji

Pozdravljen,
hvala za tako obsežen odgovor. Zamenjal sem 2 vektorja in nisem upošteaval minusa. Cenim vaš trud in znanje. Lp ;)
Napisal/-a fmf
28.6.2012 16:09
Forum: Šolski kotiček
Tema: Vektorji
Odgovori: 11
Ogledi: 3981

Re: Vektorji

Vektorji a,b in c so paroma pravokotni in zanje velja
|a|=|b|=1, |c|=2.
Izračunaj volumen paraelepipeda z robovi a+2b, c-a in 2b-c.
Enačba za volumen paralelepipeda se glasi: |axb|*|c|*cos(gama).
Na kakšen način dobim kot gama.....lepo bi prosil nekoga, ki obvlada te vrste nalog za pomoč.
Hvala...