Stran 1 od 1

Newton in njegovi zakoni

Objavljeno: 29.8.2007 11:04
Napisal/-a Mephisto
Trenutno se učim fiziko (stari grehi :D) in me malo zanima kako je Newton prišel do slavne enačbe F = ma, saj namreč iz tega zakona izhaja večji del (osnovne?) mehanike (in s tem klasične fizike?).

Objavljeno: 29.8.2007 11:33
Napisal/-a shrink
Newton je prišel do svojih zakonov na osnovi lastnih eksperimentov in opažanj.

Pri formulaciji njegovega drugega zakona pa je treba poudariti, da ga je zapisal v drugačni obliki in sicer:
wikipedia napisal/-a:Lex II: Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

The rate of change of momentum of a body is proportional to the resultant force acting on the body and is in the same direction.
V bistvu je v svojih Principih zgolj zapisal, da je sprememba gibalne količine telesa sorazmerna rezultanti sil, ki nanj deluje, in da sta enako usmerjeni.

Seveda taka formulacija ni bila povsem pravilna, saj je odvod gibalne količine po času (torej sprememba gibalne količine v časovni enoti) sorazmeren z rezultanto sil. Slednjo (pravilno) formulacijo je zapisal šele Euler:

\(\vec{F} = \frac{d(m \vec{v})}{dt}\).

Če je masa konstantna, potem iz tega sledi znana oblika:

\(\vec{F} = m \vec{a}\).

Več o tem na:

http://www.physics.upenn.edu/courses/gl ... 3_1_3.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_l ... celeration