Coriolis

O naravnih pojavih. Kaj je ...? Kakšen je...?
silvester1234
Posts: 389
Joined: 30.3.2010 11:01

Re: Coriolis

Post by silvester1234 » 2.2.2011 6:48

Po domače rečeno. Hitrost, s katero potuje točka, ko se zemlja vrti, je pri polih manjša, kot na ekvatorju. To si lahko predstavljaš
kot 5 tekočih trakov, ki so namenjeni pešcem. Vsak naslednji ima večjo hitrost. Če prestopaš iz počasnega proti najhitrejšemu, in
če bi bile te razlike v hitrostih velike, bi te, ko bi storila korak proti hitrejšemu transportnemu traku, malce zasukalo v smer vožnje.
Pri sestopu iz hitrejših na počasnejše, pa v nasprotno smer. To je identično kot potovanje zračnih mas od polov proti ekvatorju in
nazaj (pasati in antipasati).

Post Reply