VPLIV LUNE

Astronomija, zvezde, planeti...
Odgovori
Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a shrink »

Rock napisal/-a:
shrink napisal/-a:
sanej napisal/-a:Pozna kdo kakšen strokoven članek, ki bi na malo bolj fizikalen način razložil s čim vse Luna lahko vpliva na kogarkoli na zemlji?
http://astronomska-revija-spika.si/medi ... ih_men.pdf
6. Zaključek
V tem članku sem ugotavljal morebitno korelacijo med Luninimi menami in številom prometnih nesreč z namenom, da bi potrdil ali ovrgel vražo ki pravi, da je nesreč ob polni Luni več. Analiziral sem podatke o številu prometnih nesreč v obdobju med 1. 1. 1995 in 30. 6. 2010, ki so na voljo na spletni strani Policije Republike Slovenije. Za Lunine mene sem uporabil podatke US Naval Observatory. Ugotovil sem sledeče:
  • V omenjenem obdobju se je zgodilo več prometnih nesreč, ko je bila osvetljenost Lune taka, da je bila skoraj v mlaju (mlada Luna, ko se je ne vidi) ali skoraj v ščipu (polna Luna).
  • Število dni, ko je Luna skoraj v mlaju ali ščipu, je večje več od števila dni, ko je Luna skoraj v prvem oziroma zadnjem krajcu. To je posledica dejstva, da se osvetljenost Lune spreminja počasneje, ko le-ta znaša skoraj 100 % oz. približno 0 %.
  • Povprečno število prometnih nesreč na dan je enako za vse stopnje osvetljenosti Lune oz. za vse njene mene. Korelacije med povprečnim številom prometnih nesreč na dan in Luninimi menami ni.
  • Nisem našel nobenega indica, da bi Luna kakor koli vplivala število prometnih nesreč.
'da bi potrdil ali ovrgel vražo ki pravi, da':

Obstaja sum na nestrokovno delo: vraža ima slabšalni prizvok (toda tema še ni bila dokazana); potreben bi bil nevtralen izraz, npr. 'trditev'.
Tvoj nedeljskopravni sum sodi v poltemo zakristije, kjer so "vraže" tako in tako samoumevne. :lol:

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a Rock »

shrink napisal/-a:
Rock napisal/-a:
'da bi potrdil ali ovrgel vražo ki pravi, da':
Obstaja sum na nestrokovno delo: vraža ima slabšalni prizvok (toda tema še ni bila dokazana); potreben bi bil nevtralen izraz, npr. 'trditev'.
Tvoj nedeljskopravni sum sodi v poltemo zakristije, kjer so "vraže" tako in tako samoumevne. :lol:
Tvoje kvazinaravoslovstvo spada med odpadke (ki jih čaka, npr. po našem zakonu, sežig.).

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a shrink »

A se spet "špilaš" velikega inkvizitorja, ned. prav.? :lol:

Izven polteme zakristije lahko tvoji "inkvizicijski sumi" naletijo le na sum o neustreznosti tvojega duševnega zdravja. :lol:

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a Rock »

Kako so nekateri neprimerni za višje funkcije!

Kot naravoslovec si nesposoben za samostojno delo (da ne govorim o vodstvenih ali vodilnih funkcijah).

Kar zadeva tvoje 'izjave' o pravu: prej prelistaj Zak. o varstvu okolja (člen, ki govori o tem, kaj je odpadek; in kakšno je pravilno ravnanje z odpadki).

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8060
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a bargo »

Rock napisal/-a:Kako so nekateri neprimerni za višje funkcije!

Kot naravoslovec si nesposoben za samostojno delo (da ne govorim o vodstvenih ali vodilnih funkcijah).

Kar zadeva tvoje 'izjave' o pravu: prej prelistaj Zak. o varstvu okolja (člen, ki govori o tem, kaj je odpadek; in kakšno je pravilno ravnanje z odpadki).
:D
Naj mu prihranim iskanje:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)


2. člen
(namen in cilji zakona)

(1) Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(2) Cilji varstva okolja so zlasti:

1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
3. trajnostna raba naravnih virov,
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
(3) Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:
1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.


3. člen
(pojmi)
1. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

1.1. Narava je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in procesov. Človek je sestavni del narave.

1.2. Naravni pojavi so fizikalno kemični procesi, sevanja, geološki pojavi, podnebne, hidrografske in biološke razmere ter drugi naravni pojavi, ki povzročajo spremembe okolja.


2. Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. :!:


5. Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.

5.1. Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen med nevarne odpadke.

5.2. Radioaktivni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, uvrščen med radioaktivne odpadke.

5.3. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.

20. člen
(ravnanje z odpadki)


7) Vlada s predpisom določi primere in pogoje, ko za pravno ali fizično osebo, ki v okviru dejavnosti razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža izdelke (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec izdelkov), velja razširjena odgovornost proizvajalca. Proizvajalec izdelkov mora delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po uporabi teh izdelkov, da se spodbujajo ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki predelave, nanašajo pa se zlasti na:

1. prevzem rabljenih izdelkov in odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov, in zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,

2. način in pogoje za posamično ali skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov,

3. obseg obveznosti proizvajalcev izdelkov ali njihovih združenj ali drugih gospodarskih družb, s katerimi proizvajalci izdelkov izpolnjujejo svoje obveznosti, in cilje, ki jih morajo pri izpolnjevanju obveznosti dosegati,

4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema za spremljanje izvajanja obveznosti proizvajalcev izdelkov ter

5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov.Merlin, videti je, da se te bo Rock lotil po zakonu o varstvu okolja! :lol: :D

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a shrink »

Tebi še višje funkcije na t.t. (t.j. linki) delajo težave, ned. prav. :lol:

Raje se osredotoči na lastne "vodstvene" sposobnosti, t.j. usposobi s. tablico, da boš lahko klikal na linke. :lol: Če tega nisi sposoben narediti, je očitno, da si naravoslovno-tehnično nesposoben osebek. :lol:

Pravni nasvet: tvoje smetenje bo spet rezultiralo v izbrisih.

Pravni poduk: tvoje jokcanje (javno in na ZS) ne bo zadržalo izbrisov.

:lol:

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a Rock »

@bargo:
Hvala.
Lahko bi pokazal še 83. člen, ta govori v 3. odst. o 'sežiganju odpadkov'.
(O sežiganju pa govori sicer še pdz. akt - podzakonski akt.)

@shrink:
Zanašanje na tujo administrativno pomoč ni učinkovito, upravljanje mora namreč biti pravično.

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a shrink »

Ha ha ha, nedeljskopravni in pesniški trol ustanavljata tribunal sv. inkvizicije in se pripravljata na sežig (na osnovi ZVO): priporočam, da prvo sodbo izrečeta na ustreznem javnem mestu, t.j. na PPP, kjer ju čaka šponta ustreznega medikamenta (na osnovi ZZDej). :lol:

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11603
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a vojko »

bargo napisal/-a:
Rock napisal/-a:Kako so nekateri neprimerni za višje funkcije!

Kot naravoslovec si nesposoben za samostojno delo (da ne govorim o vodstvenih ali vodilnih funkcijah).

Kar zadeva tvoje 'izjave' o pravu: prej prelistaj Zak. o varstvu okolja (člen, ki govori o tem, kaj je odpadek; in kakšno je pravilno ravnanje z odpadki).
:D
Naj mu prihranim iskanje:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)


2. člen
(namen in cilji zakona)

(1) Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(2) Cilji varstva okolja so zlasti:

1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
3. trajnostna raba naravnih virov,
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
(3) Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:
1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.


3. člen
(pojmi)
1. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

1.1. Narava je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in procesov. Človek je sestavni del narave.

1.2. Naravni pojavi so fizikalno kemični procesi, sevanja, geološki pojavi, podnebne, hidrografske in biološke razmere ter drugi naravni pojavi, ki povzročajo spremembe okolja.


2. Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. :!:


5. Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.

5.1. Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen med nevarne odpadke.

5.2. Radioaktivni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, uvrščen med radioaktivne odpadke.

5.3. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.

20. člen
(ravnanje z odpadki)


7) Vlada s predpisom določi primere in pogoje, ko za pravno ali fizično osebo, ki v okviru dejavnosti razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža izdelke (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec izdelkov), velja razširjena odgovornost proizvajalca. Proizvajalec izdelkov mora delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po uporabi teh izdelkov, da se spodbujajo ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki predelave, nanašajo pa se zlasti na:

1. prevzem rabljenih izdelkov in odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov, in zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,

2. način in pogoje za posamično ali skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov,

3. obseg obveznosti proizvajalcev izdelkov ali njihovih združenj ali drugih gospodarskih družb, s katerimi proizvajalci izdelkov izpolnjujejo svoje obveznosti, in cilje, ki jih morajo pri izpolnjevanju obveznosti dosegati,

4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema za spremljanje izvajanja obveznosti proizvajalcev izdelkov ter

5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov.Merlin, videti je, da se te bo Rock lotil po zakonu o varstvu okolja!
Bargo, da nisi rokcu podtaknil kukavičjega jajca? :lol:
V čl. 3.1.1. namreč črno na belem piše: "Človek je sestavni del narave."

V rokčevi druščini, ki maršira pod znakom križa, pa so prepričani, da je človeka ustvaril bogec po svoji podobi in da je čisto nekaj posebnega, izven narave, da nima bratrancev med primati, čeprav si z njimi deli 98% genoma ... :lol:

osf
Prispevkov: 1083
Pridružen: 3.8.2015 15:30

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a osf »

Rock napisal/-a:@bargo:
Hvala.
Lahko bi pokazal še 83. člen, ta govori v 3. odst. o 'sežiganju odpadkov'.
(O sežiganju pa govori sicer še pdz. akt - podzakonski akt.)

@shrink:
Zanašanje na tujo administrativno pomoč ni učinkovito, upravljanje mora namreč biti pravično.
Zgleda, da bodo zaustavili sežiganje večjega dela odpadkov, čez nekaj let. Po vsej Evropi.

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a Rock »

vojko napisal/-a:
bargo napisal/-a: Merlin, videti je, da se te bo Rock lotil po zakonu o varstvu okolja!
Bargo, da nisi rokcu podtaknil kukavičjega jajca? :lol:
V čl. 3.1.1. namreč črno na belem piše: "Človek je sestavni del narave."
Predmet zakonskega urejanja niso naravoslovna dognanja.
V rokčevi druščini, ki maršira pod znakom križa, pa so prepričani, da je človeka ustvaril bogec po svoji podobi in da je čisto nekaj posebnega, izven narave, da nima bratrancev med primati, čeprav si z njimi deli 98% genoma ... :lol:
Veliko virtualno ujemanje DNK faktorjev od človeka in šimpanza, ob tem da so kognitivne lastnosti človeka in te opice notorno neprimerljive, dokazuje omejenost evolucijske teorije ter napačnost ti. darvinizma.

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11603
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a vojko »

Rock napisal/-a:
vojko napisal/-a:
bargo napisal/-a: Merlin, videti je, da se te bo Rock lotil po zakonu o varstvu okolja!
Bargo, da nisi rokcu podtaknil kukavičjega jajca? :lol:
V čl. 3.1.1. namreč črno na belem piše: "Človek je sestavni del narave."
Predmet zakonskega urejanja niso naravoslovna dognanja.
V rokčevi druščini, ki maršira pod znakom križa, pa so prepričani, da je človeka ustvaril bogec po svoji podobi in da je čisto nekaj posebnega, izven narave, da nima bratrancev med primati, čeprav si z njimi deli 98% genoma ... :lol:
Veliko virtualno ujemanje DNK faktorjev od človeka in šimpanza, ob tem da so kognitivne lastnosti človeka in te opice notorno neprimerljive, dokazuje omejenost evolucijske teorije ter napačnost ti. darvinizma.
Je morda bila najnovejša verzija ID (kreacionizma) predmet na dolgih 'duhovnih vajah'? :lol:

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a Rock »

vojko napisal/-a:
Rock napisal/-a:
vojko napisal/-a: Bargo, da nisi rokcu podtaknil kukavičjega jajca? :lol:
V čl. 3.1.1. namreč črno na belem piše: "Človek je sestavni del narave."
Predmet zakonskega urejanja niso naravoslovna dognanja.
V rokčevi druščini, ki maršira pod znakom križa, pa so prepričani, da je človeka ustvaril bogec po svoji podobi in da je čisto nekaj posebnega, izven narave, da nima bratrancev med primati, čeprav si z njimi deli 98% genoma ... :lol:
Veliko virtualno ujemanje DNK faktorjev od človeka in šimpanza, ob tem da so kognitivne lastnosti človeka in te opice notorno neprimerljive, dokazuje omejenost evolucijske teorije ter napačnost ti. darvinizma.
Je morda bila najnovejša verzija ID (kreacionizma) predmet na dolgih 'duhovnih vajah'? :lol:
Imam eno sliko od šimpanza (eden od treh; eden si zakriva oči, drugi ušesa, tretji usta).
Šimpanzu, ki si zakriva oči, sem dopisal 'Oye, vojko!'
Ne znam pa slike poslati prek interneta. (Ko uspem, te bom osrečil z zadevno fotografijo.)
(Mogoče pa bo kdo sliko poslal v mojem imenu.)

smolejleo
Prispevkov: 1702
Pridružen: 3.3.2004 11:52
Kraj: celovec
Kontakt:

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a smolejleo »

V Rockovem imenu:

Slika

smolejleo
Prispevkov: 1702
Pridružen: 3.3.2004 11:52
Kraj: celovec
Kontakt:

Re: VPLIV LUNE

Odgovor Napisal/-a smolejleo »

Drugi je Šrinkolino,
Za tretjega pa prva dva želita, da smo mi!

Odgovori