Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Astronomija, zvezde, planeti...
Post Reply
juozhe
Posts: 1
Joined: 30.11.2014 20:14

Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by juozhe » 30.11.2014 20:49

Odkril sem, da je knjiga "Dialog o dveh glavnih sistemih sveta" prevedena v slovenščino in sem jo ta vikend prebiral. Znanstvena kvaliteta se mi zdi zelo neenakomerna. Nekateri deli se mi zdijo čudoviti, drugi se mi zdijo slabi. Knjiga je imela za cilj dokazati prednost Kopernikovskega sistema pred Ptolomejskim.

Dele knjige navajam po dnevih in številki govora npr. 4,54 pomeni četrti dan, 54. nastop (odstavek). Knjiga je opremljena s takimi oznakami.

Povzetek dokazovanja je ravno 4,54, ki navaja tri dokaze:
a) planeti se navidezno gibljejo naprej in nazaj glede na zvezde
b) Sonce se vrti okoli svoje osi (3,184)
c) plimovanje je možno samo zaradi gibanja zemlje (4,2)

Dokaz a) se mi zdi prazen, saj se Galileo sklicuje, da mu kopernikanski sistem omogoči enostavnejše računanje leg planetov. Enostavnejši izračun še ne pomeni, da je podobna teorija napačna, je pač samo računanje malo bolj zamudno. Tudi enostavnost računanja po ene ali drugem sistemu morda govori samo o tehnični dovršenosti v nekem trenutku, ne pa o pravilnosti predstav.

b) Galileo je odkril, da so sončne pege del Sonca, ki se del (pol) leta gibljejo (navidezno gibanje, kot ga vidimo iz Zemlje po Sončevi površini) diagonalno navzdol, pol leta pa diagonalno navzgor, torej se tudi Sonce vrti okoli svoje osi. Iz tega izvede, se Zemlja vrti okoli Sonca in ne obratno. Trdi, da tak pogled na sončne pege ne bi bil mogoč, če bi Zemlja mirovala in se Sonce vrtelo okoli nje. Ta dokaz se mi ne zdi veljaven, saj lahko npr. iz Sonca gledamo Zemljo, kako se deli Zemlje pol leta gibljejo diagonalno gor in pol leta diagonalno dol.

c) Za Galilea je vzrok plimovanja neenakomerno gibanje Zemlje, ki se vrti okoli Sonca in okoli svoje osi. Točka na površini Zemlje pospešuje in zavira med svojim gibanjem po cikloidi in to povzroča razliko v gibanju med morski dnem in morjem. Galilei zavrača mnenje, da Luna povzroča plimovanje. Današnja razlaga je čisto drugačna.

Galileo je upal, da se bo nekoč odkrilo paralakso zvezd, kar bi potrdilo njegovo teorijo. Za časa njegovega življenja se to še ni zgodilo. Kar sem prebral, mi izgleda, da Galileo sploh ni imel fizikalnega dokaza za Kopernikanski sistem, to je da je Sonce nepremično in da se planeti (vključno z Zemljo) vrtijo okrog njega.

Je tudi kdo drug prebiral to knjigo in ima kako mnenje o tem?

Tommo
Posts: 109
Joined: 24.8.2007 14:06

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Tommo » 20.12.2014 0:12

juozhe wrote:Odkril sem, da je knjiga "Dialog o dveh glavnih sistemih sveta" prevedena v slovenščino in sem jo ta vikend prebiral. Znanstvena kvaliteta se mi zdi zelo neenakomerna. Nekateri deli se mi zdijo čudoviti, drugi se mi zdijo slabi. Knjiga je imela za cilj dokazati prednost Kopernikovskega sistema pred Ptolomejskim.

Dele knjige navajam po dnevih in številki govora npr. 4,54 pomeni četrti dan, 54. nastop (odstavek). Knjiga je opremljena s takimi oznakami.

Povzetek dokazovanja je ravno 4,54, ki navaja tri dokaze:
a) planeti se navidezno gibljejo naprej in nazaj glede na zvezde
b) Sonce se vrti okoli svoje osi (3,184)
c) plimovanje je možno samo zaradi gibanja zemlje (4,2)

Dokaz a) se mi zdi prazen, saj se Galileo sklicuje, da mu kopernikanski sistem omogoči enostavnejše računanje leg planetov. Enostavnejši izračun še ne pomeni, da je podobna teorija napačna, je pač samo računanje malo bolj zamudno. Tudi enostavnost računanja po ene ali drugem sistemu morda govori samo o tehnični dovršenosti v nekem trenutku, ne pa o pravilnosti predstav.

b) Galileo je odkril, da so sončne pege del Sonca, ki se del (pol) leta gibljejo (navidezno gibanje, kot ga vidimo iz Zemlje po Sončevi površini) diagonalno navzdol, pol leta pa diagonalno navzgor, torej se tudi Sonce vrti okoli svoje osi. Iz tega izvede, se Zemlja vrti okoli Sonca in ne obratno. Trdi, da tak pogled na sončne pege ne bi bil mogoč, če bi Zemlja mirovala in se Sonce vrtelo okoli nje. Ta dokaz se mi ne zdi veljaven, saj lahko npr. iz Sonca gledamo Zemljo, kako se deli Zemlje pol leta gibljejo diagonalno gor in pol leta diagonalno dol.

c) Za Galilea je vzrok plimovanja neenakomerno gibanje Zemlje, ki se vrti okoli Sonca in okoli svoje osi. Točka na površini Zemlje pospešuje in zavira med svojim gibanjem po cikloidi in to povzroča razliko v gibanju med morski dnem in morjem. Galilei zavrača mnenje, da Luna povzroča plimovanje. Današnja razlaga je čisto drugačna.

Galileo je upal, da se bo nekoč odkrilo paralakso zvezd, kar bi potrdilo njegovo teorijo. Za časa njegovega življenja se to še ni zgodilo. Kar sem prebral, mi izgleda, da Galileo sploh ni imel fizikalnega dokaza za Kopernikanski sistem, to je da je Sonce nepremično in da se planeti (vključno z Zemljo) vrtijo okrog njega.

Je tudi kdo drug prebiral to knjigo in ima kako mnenje o tem?
Najmočnejši dokaz je po mojem še vedno a). Ni šlo samo za preprostejši, vendar manj zapleten opis pojava, ampak za enostavno bolj točno razlago. Kompleksnost izračunavanja in napovedovanja lege planetov je morala biti prava mora s tistimi cikloidami.

mlad
Posts: 1
Joined: 4.7.2015 16:14

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by mlad » 6.7.2015 15:53

Glede nato, da so v casu Galilea razpolagala s preprostimi instrumenti za opazovanje vesolja, so dosegli fantasticne rezultate katere jim je zavidala tudi cerkev, zato so marsikaterega zazgali na grmadi. Pa tudi Galileo je moral po groznjo inkvizicijskega pregona preklicati svojo ugotovitev da se zemlja vrti.

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Rock » 8.7.2015 9:24

Zastavljeno vprašanje (Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?) je zanimivo.
Ali je G-u dokaz uspel, se ne sme presojati z ozirom na današnje znanje, temveč glede na tedanje 'splošno znanje' ter prepričljivost G-a dokaza kot takega. To je hkrati danes tudi kriterij za to, ali je RKC tedaj ravnala pravilno.
juozhe wrote: Povzetek dokazovanja je ravno 4,54, ki navaja tri dokaze:
a) planeti se navidezno gibljejo naprej in nazaj glede na zvezde /.../
Dokaz a) se mi zdi prazen, saj se Galileo sklicuje, da mu kopernikanski sistem omogoči enostavnejše računanje leg planetov. Enostavnejši izračun še ne pomeni, da je podobna teorija napačna, je pač samo računanje malo bolj zamudno.Tudi enostavnost računanja po ene ali drugem sistemu morda govori samo o tehnični dovršenosti v nekem trenutku, ne pa o pravilnosti predstav.
To ni pravilno sklepanje. Ichamova britev! - 'Enostavnost' je gotovo argument. Toda odločilna je kontekstualnost: vsi drugi pogoji morajo biti enaki.
b) Galileo je odkril, da so sončne pege del Sonca, ki se del (pol) leta gibljejo (navidezno gibanje, kot ga vidimo iz Zemlje po Sončevi površini) diagonalno navzdol, pol leta pa diagonalno navzgor, torej se tudi Sonce vrti okoli svoje osi. Iz tega izvede, se Zemlja vrti okoli Sonca in ne obratno. Trdi, da tak pogled na sončne pege ne bi bil mogoč, če bi Zemlja mirovala in se Sonce vrtelo okoli nje. Ta dokaz se mi ne zdi veljaven, saj lahko npr. iz Sonca gledamo Zemljo, kako se deli Zemlje pol leta gibljejo diagonalno gor in pol leta diagonalno dol.
Proti-argument ne vzdrži. (Pravilnosti dokaza se ne dokazuje z nadaljnjo nedokazano tezo.)
Galileo je upal, da se bo nekoč odkrilo paralakso zvezd, kar bi potrdilo njegovo teorijo. Za časa njegovega življenja se to še ni zgodilo.
To je dokaz za pravilnost tedanjega pritiska RKC.
mlad wrote: Glede nato, da so v casu Galilea razpolagala s preprostimi instrumenti za opazovanje vesolja, so dosegli fantasticne rezultate katere jim je zavidala tudi cerkev, zato so marsikaterega zazgali na grmadi.
Ne. RKC-u ni moč očitati zavistnosti. RKC podpira razvoj znanja.
Je pa RKC tedaj pazila, ali se zatrjevana 'drugačna resnica' vklaplja v sistem tedaj obstoječega splošnega znanja.

(Tudi danes imamo principielno isti problem. Npr. GSO; najrazličnejši 'dodatki' v živilih; pomembnost 'družine'.
Gospodarstvo [kapital] želi vse, kar pripomore k povečanju profita. Taka želja je v redu. Toda drugi [država, pravo, pravičnost] morajo z zakoni skrbeti, da profit seveda ni edini kriterij za dopustnost zasledovanja želje. - In danes 'svetnost' mnogo slabše skrbi za solidnost [pravičnost], kot je RKC tedaj.)
Pa tudi Galileo je moral po groznjo inkvizicijskega pregona preklicati svojo ugotovitev da se zemlja vrti.
Ker je G. pomemben člen v razvoju znanosti, in ker so primarni viri splošno dostopni šele malo časa, je potrebno biti bolj natančen v izrekanju presoje o tem, kaj se je v resnici zgodilo (kaj je učil G., kaj mu je RKC očitala, in kakšni sta bili obe Cerkveni odločitvi).

User avatar
vojko
Posts: 11465
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by vojko » 8.7.2015 10:26

Rock wrote:Zastavljeno vprašanje (Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?) je zanimivo.
Ali je G-u dokaz uspel, se ne sme presojati z ozirom na današnje znanje, temveč glede na tedanje 'splošno znanje' ter prepričljivost G-a dokaza kot takega. To je hkrati danes tudi kriterij za to, ali je RKC tedaj ravnala pravilno.
juozhe wrote: Povzetek dokazovanja je ravno 4,54, ki navaja tri dokaze:
a) planeti se navidezno gibljejo naprej in nazaj glede na zvezde /.../
Dokaz a) se mi zdi prazen, saj se Galileo sklicuje, da mu kopernikanski sistem omogoči enostavnejše računanje leg planetov. Enostavnejši izračun še ne pomeni, da je podobna teorija napačna, je pač samo računanje malo bolj zamudno.Tudi enostavnost računanja po ene ali drugem sistemu morda govori samo o tehnični dovršenosti v nekem trenutku, ne pa o pravilnosti predstav.
To ni pravilno sklepanje. Ichamova britev! :lol:
- 'Enostavnost' je gotovo argument. Toda odločilna je kontekstualnost: vsi drugi pogoji morajo biti enaki.
b) Galileo je odkril, da so sončne pege del Sonca, ki se del (pol) leta gibljejo (navidezno gibanje, kot ga vidimo iz Zemlje po Sončevi površini) diagonalno navzdol, pol leta pa diagonalno navzgor, torej se tudi Sonce vrti okoli svoje osi. Iz tega izvede, se Zemlja vrti okoli Sonca in ne obratno. Trdi, da tak pogled na sončne pege ne bi bil mogoč, če bi Zemlja mirovala in se Sonce vrtelo okoli nje. Ta dokaz se mi ne zdi veljaven, saj lahko npr. iz Sonca gledamo Zemljo, kako se deli Zemlje pol leta gibljejo diagonalno gor in pol leta diagonalno dol.
Proti-argument ne vzdrži. (Pravilnosti dokaza se ne dokazuje z nadaljnjo nedokazano tezo.)
Galileo je upal, da se bo nekoč odkrilo paralakso zvezd, kar bi potrdilo njegovo teorijo. Za časa njegovega življenja se to še ni zgodilo.
To je dokaz za pravilnost tedanjega pritiska RKC. :lol:
mlad wrote: Glede nato, da so v casu Galilea razpolagala s preprostimi instrumenti za opazovanje vesolja, so dosegli fantasticne rezultate katere jim je zavidala tudi cerkev, zato so marsikaterega zazgali na grmadi.
Ne. RKC-u ni moč očitati zavistnosti. RKC podpira razvoj znanja. :lol:

Je pa RKC tedaj pazila, ali se zatrjevana 'drugačna resnica' vklaplja v sistem tedaj obstoječega splošnega znanja. (Beri: v sistem zgodbic nomadskih ljudstev Bližnjega vzhoda železne dobe!) :lol:


(Tudi danes imamo principielno isti problem. Npr. GSO; najrazličnejši 'dodatki' v živilih; pomembnost 'družine'.
Gospodarstvo [kapital] želi vse, kar pripomore k povečanju profita. Taka želja je v redu. Toda drugi [država, pravo, pravičnost] morajo z zakoni skrbeti, da profit seveda ni edini kriterij za dopustnost zasledovanja želje. - In danes 'svetnost' mnogo slabše skrbi za solidnost [pravičnost], kot je RKC tedaj.)
Pa tudi Galileo je moral po groznjo inkvizicijskega pregona preklicati svojo ugotovitev da se zemlja vrti.
Ker je G. pomemben člen v razvoju znanosti, in ker so primarni viri splošno dostopni šele malo časa, je potrebno biti bolj natančen v izrekanju presoje o tem, kaj se je v resnici zgodilo :lol: (kaj je učil G., kaj mu je RKC očitala, in kakšni sta bili obe Cerkveni odločitvi).

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Rock » 8.7.2015 11:02

vojko wrote:
Rock wrote:Zastavljeno vprašanje (Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?) je zanimivo.
Ali je G-u dokaz uspel, se ne sme presojati z ozirom na današnje znanje, temveč glede na tedanje 'splošno znanje' ter prepričljivost G-a dokaza kot takega. To je hkrati danes tudi kriterij za to, ali je RKC tedaj ravnala pravilno.
juozhe wrote: Povzetek dokazovanja je ravno 4,54, ki navaja tri dokaze:
a) planeti se navidezno gibljejo naprej in nazaj glede na zvezde /.../
Dokaz a) se mi zdi prazen, saj se Galileo sklicuje, da mu kopernikanski sistem omogoči enostavnejše računanje leg planetov. Enostavnejši izračun še ne pomeni, da je podobna teorija napačna, je pač samo računanje malo bolj zamudno.Tudi enostavnost računanja po ene ali drugem sistemu morda govori samo o tehnični dovršenosti v nekem trenutku, ne pa o pravilnosti predstav.
To ni pravilno sklepanje. Ichamova britev! :lol:
Čestitam. (Napaka je bila namerna.)
Bom sam napisal pravilno: Ochamova britev.

Roman
Posts: 6339
Joined: 21.10.2003 8:03

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Roman » 8.7.2015 11:24

Rock wrote:Čestitam. (Napaka je bila namerna.)
In kakšna je bila namera te napake?

User avatar
vojko
Posts: 11465
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by vojko » 8.7.2015 12:40

Preprosti je napisal:

Čestitam. (Napaka je bila namerna.)
Bom sam napisal pravilno: Ochamova britev.

Narobe. Pravilno je Occamova (kvečjemu še: Ockham) britev, nikakor pa ne 'Ochamova britev'.

https://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/G ... occam.html
http://science.howstuffworks.com/innova ... -razor.htm
https://sl.glosbe.com/sl/en/Occamovo%20rezilo
itd.
itd............. :lol:

Roman
Posts: 6339
Joined: 21.10.2003 8:03

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Roman » 8.7.2015 12:58

Namerno nisem povprašal po tej napaki. Sem hotel počakati na odgovor.

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Rock » 8.7.2015 13:52

Slabo znanje:
- glejte spodaj "(redirected from Ocham's razor)"
- pa tudi: v tedanjem času je bil jezik znanstvenikov latinščina - a kvaliteta tedanje latiščine je bila neprimerljiva s tako imenovano 'zlato dobo'.

-----------------------
Occam's razor Also found in: Dictionary/thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
(redirected from Ocham's razor)

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by derik » 8.7.2015 14:04

Rock wrote:Slabo znanje:
- glejte spodaj "(redirected from Ocham's razor)"
- pa tudi: v tedanjem času je bil jezik znanstvenikov latinščina - a kvaliteta tedanje latiščine je bila neprimerljiva s tako imenovano 'zlato dobo'.

-----------------------
Occam's razor Also found in: Dictionary/thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
(redirected from Ocham's razor)
"Redirected from Ocham" pomeni, da se vse tiste, ki uporabljajo napačno obliko, avtomatično napoti na pravo.

User avatar
vojko
Posts: 11465
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by vojko » 8.7.2015 14:16

derik wrote:
Rock wrote:Slabo znanje:
- glejte spodaj "(redirected from Ocham's razor)"
- pa tudi: v tedanjem času je bil jezik znanstvenikov latinščina - a kvaliteta tedanje latiščine je bila neprimerljiva s tako imenovano 'zlato dobo'.

-----------------------
Occam's razor Also found in: Dictionary/thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
(redirected from Ocham's razor)
"Redirected from Ocham" pomeni, da se vse tiste, ki uporabljajo napačno obliko, avtomatično napoti na pravo.
:!: :D :lol:

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by Rock » 8.7.2015 14:45

vojko wrote:
derik wrote:
Rock wrote:Slabo znanje:
- glejte spodaj "(redirected from Ocham's razor)"
- pa tudi: v tedanjem času je bil jezik znanstvenikov latinščina - a kvaliteta tedanje latiščine je bila neprimerljiva s tako imenovano 'zlato dobo'.

-----------------------
Occam's razor Also found in: Dictionary/thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
(redirected from Ocham's razor)
"Redirected from Ocham" pomeni, da se vse tiste, ki uporabljajo napačno obliko, avtomatično napoti na pravo.
:!: :D :lol:
Ne.

User avatar
vojko
Posts: 11465
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Je Galileo dokazal gibanje Zemlje?

Post by vojko » 8.7.2015 15:36

Preprosti je napisal:

"Redirected from Ocham" pomeni, da se vse tiste, ki uporabljajo napačno obliko, avtomatično napoti na pravo.
(derik)
Ne.
"Ne"??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:

Kaj pa potem to pomeni?????????????????!!!!!!!!!! :lol:

Post Reply