Foton spustimo skozi šipo

Posebna in splošna teorija relativnosti
Jurij
Posts: 585
Joined: 27.2.2006 11:09

Post by Jurij » 3.4.2007 15:56

hitrost fotona je ubistvu enaka \(c_0\). te hitrosti, ki so definirane z lomnimi količniki (oz. je ravno obratno), so merjene na ta način, da se upošteva, koliko časa poteče, da se foton premakne iz točke \(x_0\) v točko \(x_1\). vendar pri potovanju svetlobe atomi snovi absorbirajo fotone in jih potem spet obdajo. tako pridejo fotoni kasneje na cilj in navdezna hitrost se zdi manjša. ampak ravno tako, hitrost fotona je enaka \(c_0\).
snovi z lomnim količnikom manšim od 1 ni. lahko pa se naredi, da določeni delci v neki snovi potujejo hitreje kot svetloba. takrat pride do sevanja Čerenkova.

Thazz
Posts: 19
Joined: 3.4.2004 15:51
Contact:

Post by Thazz » 3.4.2007 16:47

No štos je v tem, da je lomni količnik odvisen od valovne dolžine. Tako je za X žarke v steklu manjši od 1.

Jurij
Posts: 585
Joined: 27.2.2006 11:09

Post by Jurij » 3.4.2007 16:49

ja, maš prav, se oproščam.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Post by Rozman » 9.4.2007 18:33

Naj omenim še primer, ko nek foton opazujem iz dveh sistemov opazovanja. Izsevan foton naj svojo pot konča enkrat na mirujočem ponoru glede na izvor, drugič na ponoru, ki se približuje izvoru fotona.
Če foton prestrežemo na gibajočem ponoru, opazim po Dopplerju večjo frekvenco in s tem večjo energijo fotona, kot v primeru, kadar ga prestrežem na mirujočem ponoru. Foton, ki na mirujočem ponoru zaradi premajhne energije ne more izbiti elektrona iz atomske lupine izbranega atoma, ima na gibajočem se ponoru dovolj energije za zbitje.
Na izvoru smo za nastanek fotona torej porabili manj energije, kot jo foton odda na gibajočem se ponoru. Količina energije je objektivno merljiva in ni odvisna od sistema opazovanja. Ali foton izbije elektron ali ne, to opazimo iz katerega koli sistema opazovanja.
Pojavi se vprašanje, od kod fotonu pribitek energije, če zakon o ohranitvi energije tega ne dovoljuje, če se opažena dodatna energija fotona ne more pojaviti iz nič ?
LP FR (http://www.anti-energija.com)

Post Reply