TeV energija protona

Posebna in splošna teorija relativnosti
Roman
Posts: 6131
Joined: 21.10.2003 8:03

Re: TeV energija protona

Post by Roman » 19.12.2016 5:04

Rozman wrote:Pozornosti od vsebine teme odvrača tisti, ki nima odgovora.
Pravi nekdo, ki bi rad popravil Maxwellovo formulo za hitrost svetlobe.

Rozman
Posts: 1470
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: TeV energija protona

Post by Rozman » 19.12.2016 6:25

Pravi nekdo, ki bi rad popravil Maxwellovo formulo za hitrost svetlobe.
Roman, na tem forumu smo že obdelali Maxwellove enačbe. Maxwellove enačbe kažejo, da hitrost vira svetlobe vpliva na hitrost svetlobe na ponoru. Povzetek razprave pa je na straneh 39-46 (http://www.frozman.si/pdf/SVETLOBA.pdf ). Te razprave pa tu ne bi ponavljali (bo shrink živčen), če ni kakšne konkretne vsebinskega pripombe na objavljen povzetek.

Roman
Posts: 6131
Joined: 21.10.2003 8:03

Re: TeV energija protona

Post by Roman » 19.12.2016 15:28

Rozman wrote:Maxwellove enačbe kažejo, da hitrost vira svetlobe vpliva na hitrost svetlobe na ponoru.
Haluciniraš.

User avatar
shrink
Posts: 14459
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: TeV energija protona

Post by shrink » 19.12.2016 18:43

Rozman wrote:
Pravi nekdo, ki bi rad popravil Maxwellovo formulo za hitrost svetlobe.
Roman, na tem forumu smo že obdelali Maxwellove enačbe. Maxwellove enačbe kažejo, da hitrost vira svetlobe vpliva na hitrost svetlobe na ponoru. Povzetek razprave pa je na straneh 39-46 (http://www.frozman.si/pdf/SVETLOBA.pdf ). Te razprave pa tu ne bi ponavljali (bo shrink živčen), če ni kakšne konkretne vsebinskega pripombe na objavljen povzetek.
Roman wrote:
Rozman wrote:Maxwellove enačbe kažejo, da hitrost vira svetlobe vpliva na hitrost svetlobe na ponoru.
Haluciniraš.
Kako kaj tvoje zdravje (seveda tu ciljam na kolektivno zdravje vseh pameti v tvoji glavi, v imenu katerih nakladaš v prvi osebi množine), Rozman? :lol:

maxwell
Posts: 100
Joined: 16.11.2011 19:10

Re: TeV energija protona

Post by maxwell » 21.12.2016 15:11

Rozman wrote:Shrink odvrača pozornost od naslednje vsebine: Sproščena energija ob trku protona v masivno oviro je lahko za gibajočega in mirujočega opazovalca enaka samo v primeru, če se masa protona ne povečuje s hitrostjo protona. SLEDI: masa delca se s hitrostjo delca ne povečuje. Odgovora na to temo na forumu ne bo, ker je možen le pritrdilni odgovor, tak odgovor pa je na tem forumu skrajno nezaželen. Namen zapisa je torej le opozorilo na še eno anomalijo v teoriji relativnosti.
Zanima me, kaj praviš na ta primer: Avto se pelje po ladji, katera pluje po morju. Imaš 3 opazovalce. Eden sedi v avtu, drugi sedi na ladji in tretji sedi na obali. Prvi opazovalec določi hitrost avta \(v_{a1}=0\), ker avto ne "beži" od njega. 2. opazovalec, ki sedi na ladji vidi, da se avto od njega oddaljuje, torej ima hitrost \(v_{a2}\). In zadnji opazovalec na obali določi hitrost avta \(v_{a3}\) (ki jo določi tako, da sešteje hitrost avta in hitrost ladje). Velja \(v_{a1}\neq v_{a2}\neq v_{a3}\). Vsak opazovalec določi energijo avta z enačbo \(W=\frac{1}{2}m v^2\). Ker so hitrosti različne, vsak opazovalec izračuna različno energijo. Kateri ima prav?

Rozman
Posts: 1470
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: TeV energija protona

Post by Rozman » 21.12.2016 16:51

Kateri ima prav?
Maxwell, prav imajo vsi trije opazovalci, ker se kinetična energija računa glede na izbrano izhodišče. Vsak opazovalec si lahko izbere svoje izhodišče in za vsakega je kinetična energija lahko različna.

V tej temi govorimo o spremembi mase zaradi hitrosti objekta. Primer, o katerem razpravljamo je delno razložen na naslovu https://www.physicsforums.com/threads/c ... st-5648843 V forumu je lepo razloženo, da opazovalec na masivni oviri opazi enako energijo, kot opazovalec, ki potuje skupaj s protonom.

Enačbe izenačenja povečanja mase veljajo, ko sta opazovalca v različnih sistemih opazovanja, ko prvi opazovalec miruje pri oviri, drug opazovalec pa skoraj s svetlobno hitrostjo leti preko ovire (v času trka protona v oviro). Gibajoči opazovalec se nato ustavi in vrne k prvemu opazovalcu na oviri.

Opazovalec 1 na oviri opazuje proton, ki se mu približuje. Proton ima zaradi hitrosti na primer 1000 krat večjo maso od mirovne mase in na masivni oviri ob trku v zaznavi opazovalca 1 ustvari nekaj TeV nove mase. Opazovalec 2 na protonu zaradi hitrosti ovire zazna 1000 krat težjo ovito, na primer 10.000 ton in izmeri enako količino nove mase, kot opazovalec na oviri, to je nekaj TeV (tako trdi citiran forum). Opazovalec 2 ob trku protona preleti oviro, se zaustavi in se pridruži opazovalcu 1 na oviri. S spremembo sistema opazovanja se drugemu opazovalcu masa ovire povrne nazaj na 10 ton. Sorazmerno enako se mu v tem sistemu opazovanja zmanjša tudi masa, ki jo je ovira pridobila s trkom. Na ta način opazovalec 1 na oviri trajno zazna povečanje mase za nekaj TeV, opazovalcu 2 pa, ko se po preletu ovire vrne na oviro, dodana masa zmanjša iz nekaj TeV na nekaj GeV. Po zaključku preizkusa občutita različni sproščeni energiji, kar je seveda nelogično.

Post Reply