Upokojitev fotona

Posebna in splošna teorija relativnosti
User avatar
celica
Posts: 821
Joined: 3.1.2006 22:08
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by celica » 27.2.2017 21:05

Rozman wrote:
27.2.2017 19:44
v strokovni literaturi mnogi poznavalci narave menijo, da čas ni svoja entiteta, da v naravi obstajajo le dogodki in zaporedje dogodkov. Tako sem prepričan tudi sam.
Opiši mi samo en dogodek brez časa če ti bo uspelo. Zaporedje dogodkov pa že samo po sebi vsebuje čas.

User avatar
vojko
Posts: 11494
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by vojko » 27.2.2017 21:05

Teater absurda:
Celica:
"Ja Rozman, štos je da ne veš kaj pišeš. Še sam ne verjameš kar pišeš. Ne vidiš končne oblike kar hočeš povedati (ni prave ideje in končni praktični efekt je razumljivo rezultat nič)."
Rozman:
"Celica, pohvaljen, si eden redkih, ki razpravlja o vsebini teksta."
:shock: :lol: :lol: :lol:

Kako že pravijo: v sili še hudič muhe žre ... :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by Rozman » 27.2.2017 21:35

Celica, naravoslovci se že vso zgodovino prepirajo, ali je čas naravna danost (ali v naravi obstajajo sekunde), ali pa v naravi obstajajo le dogodki in njihova sosledja (dnevi, leta, nihaji cezijevega kristala). Vsak od njih ima 'neomajne' argumente. Tu midva ne bova našla odločilnega argumenta. Vsak za sebe lahko le dava prednost enemu ali drugemu pogledu. Wikipadija piše takole:

Two contrasting viewpoints on time divide prominent philosophers. One view is that time is part of the fundamental structure of the universe—a dimension independent of events, in which events occur in sequence. Isaac Newton subscribed to this realist view, and hence it is sometimes referred to as Newtonian time.[15][16] The opposing view is that time does not refer to any kind of "container" that events and objects "move through", nor to any entity that "flows", but that it is instead part of a fundamental intellectual structure (together with space and number) within which humans sequence and compare events. This second view, in the tradition of Gottfried Leibniz[17] and Immanuel Kant,[18][19] holds that time is neither an event nor a thing, and thus is not itself measurable nor can it be travelled.

User avatar
celica
Posts: 821
Joined: 3.1.2006 22:08
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by celica » 27.2.2017 21:51

Z opisom dogodka ne bo nič kot izgleda iz tvoje strani. V tolažbo ti povem da obstaja dogodek brez časa. Pa da vidimo kaj boš povedal.

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Upokojitev fotona

Post by Rock » 27.2.2017 22:49

Rozman wrote:
27.2.2017 19:44
Rock, v strokovni literaturi mnogi poznavalci narave menijo, da čas ni svoja entiteta, da v naravi obstajajo le dogodki in zaporedje dogodkov. Tako sem prepričan tudi sam. [/color]
Lahko s čim razložiš svoje prepričanje? ('Čas' velja za teman pojem. [Isto je s 'prostorom'.])

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by Rozman » 27.2.2017 23:22

Rock, Celica, naj na primeru skušam ilustrirati, v čem je problem pojmovanja časa. Če na list papirja narišem črto, je ta črta stvarna entiteta. Ta črta pa lahko predstavlja tudi črko I. Črko I si je izmislil človek, zato je črka I mentalna entiteta. Črka I in stotine različnih pisav v naravi ni obstajalo, dokler si jih izključno v svoji predstavi (ne v stvarnosti) ni izmislil človek. Pa še potem ko si jih je izmislil, kot rečeno obstajajo le v zavesti človeka, ne pa v naravi. V naravi obstajajo le razne krace, ki različnim ljudem predstavljajo črke, različnim ljudem različne črke. Naravoslovci se sprašujejo, ali je čas stvarna ali mentalna entiteta. Če je čas mentalna entiteta, se ga da definirati in tudi meriti na sto načinov, kot imamo različnih pisav. Odgovor na Celičino vprašanje je torej zelo odvisen od tega, kako čas pojmujemo. Leibniz, Kant, pa tudi sam menim, da v naravi ne najdemo ničesar, kar bi čas opredeljevalo kot stvarno entiteto, zato je lahko le mentalna entiteta. S prostorom je drugače. Črta (ki lahko ponazarja tudi črko I) ima stvarne lastnosti, na primer velikost.

User avatar
vojko
Posts: 11494
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by vojko » 27.2.2017 23:22

Rock wrote:
27.2.2017 22:49
Rozman wrote:
27.2.2017 19:44
Rock, v strokovni literaturi mnogi poznavalci narave menijo, da čas ni svoja entiteta, da v naravi obstajajo le dogodki in zaporedje dogodkov. Tako sem prepričan tudi sam. [/color]
Lahko s čim razložiš svoje prepričanje? ('Čas' velja za teman pojem. [Isto je s 'prostorom'.])
Ne bodi hudoben, rockec in ne provociraj ga, no, saj vidiš, da ima že brez tega dovolj težav ... :lol:

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Upokojitev fotona

Post by Rock » 28.2.2017 7:29

@ Rozman:

Napisal si kot svoje mnenje: "Če je čas mentalna entiteta, se ga da definirati in tudi meriti na sto načinov".

V tvojem citatu pa piše: "This second view, in the tradition of Gottfried Leibniz[17] and Immanuel Kant,[18][19] holds that time is neither an event nor a thing, and thus is not itself measurable".

To dvoje je v protislovju ('se ga da meriti' vs. 'is not measurable'). Si se zmotil?

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Upokojitev fotona

Post by Rock » 28.2.2017 8:06

vojko wrote:
27.2.2017 23:22
Rock wrote:
27.2.2017 22:49
Rozman wrote:
27.2.2017 19:44
Rock, v strokovni literaturi mnogi poznavalci narave menijo, da čas ni svoja entiteta, da v naravi obstajajo le dogodki in zaporedje dogodkov. Tako sem prepričan tudi sam. [/color]
Lahko s čim razložiš svoje prepričanje? ('Čas' velja za teman pojem. [Isto je s 'prostorom'.])
Ne bodi hudoben, rockec in ne provociraj ga, no, saj vidiš, da ima že brez tega dovolj težav ... :lol:
Vsaj v primeru zadev, ki so težko rešljive/nerešljive, ne brbljaj.
Če ne poznaš problematike, če ne razumeš težav, če nimaš znanja ne v smeri teze niti hipoteze, če nisi sposoben prispevati zanimive iskrice - je bolje, da molčiš kot da razkrivaš svojo intelektualno revščino.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by Rozman » 28.2.2017 8:48

Rock, Kant je želel točno ločiti mentalne in stvarne entitete. Stvarna entiteta je tisto, kar se pojavlja v vesolju brez vpliva človeka. V šoli lahko štejemo pridobljene ocene, vendar to ni predmet stvarnega sveta. Ocene pripadajo mentalnemu svetu, pa jih kljub temu lahko štejemo. Kanta je zanimal samo stvarni svet. Skušal je najti nazorno definicijo stvarnega sveta in jo našel v tem, da ugotavlja, da je stvarne entitete možno premikati, na primer v shrambo ali iz nje. Jajce je stvarna entiteta in ga lahko prenašamo v hladilnik ali iz njega. Tudi lahko 'merimo' koliko jajc gre v hladilnik. Tudi čas kot mentalno entiteto lahko merimo, saj imamo ure. Vendar Kanta mentalne entitete ne zanimajo, ker jih človek svobodno oblikuje in preoblikuje po lastnih željah. V naravi pa ne najde ničesar, čemur bi lahko rekel čas in bi imelo obliko, ki bi jo lahko shranil v hladilnik.

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Upokojitev fotona

Post by Rock » 28.2.2017 12:02

Rozman wrote:
28.2.2017 8:48
Rock, Kant je želel točno ločiti mentalne in stvarne entitete. Stvarna entiteta je tisto, kar se pojavlja v vesolju brez vpliva človeka. V šoli lahko štejemo pridobljene ocene, vendar to ni predmet stvarnega sveta. Ocene pripadajo mentalnemu svetu, pa jih kljub temu lahko štejemo. Kanta je zanimal samo stvarni svet. Skušal je najti nazorno definicijo stvarnega sveta in jo našel v tem, da ugotavlja, da je stvarne entitete možno premikati, na primer v shrambo ali iz nje. Jajce je stvarna entiteta in ga lahko prenašamo v hladilnik ali iz njega. Tudi lahko 'merimo' koliko jajc gre v hladilnik. Tudi čas kot mentalno entiteto lahko merimo, saj imamo ure. Vendar Kanta mentalne entitete ne zanimajo, ker jih človek svobodno oblikuje in preoblikuje po lastnih željah. V naravi pa ne najde ničesar, čemur bi lahko rekel čas in bi imelo obliko, ki bi jo lahko shranil v hladilnik.
Kaj pa takole (naštevam filozofske pojme):

nič (to je sicer posebna in sporna kategorija); bitje (vse, kar kakorkoli obstaja; kar ni nič), umsko bitje (kar obstoja le v naših mislih; npr. čarovnica iz pravljice), pojem (miselna abstrakcija npr. nekega bitja iz realnega sveta, tako da pridemo do bistva; npr. doberman je 'pes', prav tako nemški bokser, nemški ovčar, ...), predstava (miselna obnova čutne zaznave nekega konkretnega bitja iz stvarnosti; npr. doma si predstavljam lepo žensko, ki sem jo videl v gledališču).

Pod kateri filozofski pojem uvrščaš entiteti, o katerih govoriš (mentalna entiteta, stvarna entiteta)?

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by Rozman » 28.2.2017 13:38

Stvarna entiteta so vse samonikle oblike snovi in energije (vse karkoli obstaja), ki pa se pojavijo spontano, brez posredovanja na primer človeka. To je svetloba, dežna kaplja, luna, atom, kamen, gora, … Mentalna entiteta so produkti človekovega zavedanja in delovanja (roman, slika, opera, kip, pogovor, …). Pri človeku opažamo tudi zaznavanje lepote, ljubezni, zavedanje, … kar pa ne spada več v področje fizike.

Naravoslovci vztrajajo, da mora fizika temeljiti na stvarni entiteti (opazovanju samoniklih naravnih pojavov), ker so mentalne entitete preveč odvisne od človekovega prepričanja in razpoloženja. Pojmovanje časa spada med mentalne entitete, ker pravila poteka časa ne izhajajo iz samoniklih naravnih pojavov ampak si je metodologijo določanja časa ustvaril človek za lažje opisovanje dogodkov, Newton na en način, Einstain na drug način in še kakšen način se lahko pojavi.

User avatar
vojko
Posts: 11494
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Upokojitev fotona

Post by vojko » 28.2.2017 15:06

Rock wrote:
28.2.2017 8:06
vojko wrote:
27.2.2017 23:22
Rock wrote:
27.2.2017 22:49
Lahko s čim razložiš svoje prepričanje? ('Čas' velja za teman pojem. [Isto je s 'prostorom'.])
Ne bodi hudoben, rockec in ne provociraj ga, no, saj vidiš, da ima že brez tega dovolj težav ... :lol:
Vsaj v primeru zadev, ki so težko rešljive/nerešljive, ne brbljaj.
Če ne poznaš problematike, če ne razumeš težav, če nimaš znanja ne v smeri teze niti hipoteze, če nisi sposoben prispevati zanimive iskrice - je bolje, da molčiš kot da razkrivaš svojo intelektualno revščino.
Ubožček na duhu! :lol:

Je pa nadvse zabavno opazovati, kako se takoj zalepiš na vsako psevdoznanost in objemaš in trepljaš po rami promotorje prismojenih idej, katere že kilometre dišijo po diletantizmu in nasprotujejo ne samo vsemu, kar danes znanost ve, ampak tudi po pomanjkanju zdrave kmečke pameti in preproste logike ... :lol:

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Upokojitev fotona

Post by shrink » 28.2.2017 16:50

FRozeman wrote:Naravoslovci vztrajajo, da mora fizika temeljiti na stvarni entiteti (opazovanju samoniklih naravnih pojavov), ker so mentalne entitete preveč odvisne od človekovega prepričanja in razpoloženja. Pojmovanje časa spada med mentalne entitete, ker pravila poteka časa ne izhajajo iz samoniklih naravnih pojavov ampak si je metodologijo določanja časa ustvaril človek za lažje opisovanje dogodkov, Newton na en način, Einstain na drug način in še kakšen način se lahko pojavi.
Besedna solata psevdoznanstvenika/šarlatana.

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: Upokojitev fotona

Post by Rock » 1.3.2017 13:34

Rozman wrote:
28.2.2017 13:38
Stvarna entiteta so vse samonikle oblike snovi in energije (vse karkoli obstaja), ki pa se pojavijo spontano, brez posredovanja na primer človeka. To je svetloba, dežna kaplja, luna, atom, kamen, gora, … Mentalna entiteta so produkti človekovega zavedanja in delovanja (roman, slika, opera, kip, pogovor, …). Pri človeku opažamo tudi zaznavanje lepote, ljubezni, zavedanje, … kar pa ne spada več v področje fizike.
Naravoslovci vztrajajo, da mora fizika temeljiti na stvarni entiteti (opazovanju samoniklih naravnih pojavov), ker so mentalne entitete preveč odvisne od človekovega prepričanja in razpoloženja. Pojmovanje časa spada med mentalne entitete, ker pravila poteka časa ne izhajajo iz samoniklih naravnih pojavov ampak si je metodologijo določanja časa ustvaril človek za lažje opisovanje dogodkov, Newton na en način, Einstain na drug način in še kakšen način se lahko pojavi.
Vendar: za teoretično fiziko Nobelova nagrada ni izključena.

Locked