Perpetuum mobile

Posebna in splošna teorija relativnosti
Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Perpetuum mobile

Post by Rozman » 19.4.2017 10:29

Naj z fizikalnim vprašanjem oživim od fizike in fizikov pozabljen forum. Zamislim si dve magnetni kotvi. Leva kotev na sliki je fiksno pritrjena, desni pa os na ležaju omogoča vrtenje. Kotvi namestimo skupaj z istima poloma (S-S), da se odbijata. Magnetna sila desno kotev zavrti. Ob vrtenju se ustvarja kinetična energija v vztrajniku, ki jo spreminjamo v toploto. V fazi približanja (S-N) magnetnih polj, se v kotvah povečata gostoti magnetnega polja in s tem energija magnetnega polja. Na začetku poskusa sta se magnetni polji odštevali, na koncu poskusa pa se seštevata. Kot rezultat se na novo ustvari toplota in poveča se energija magnetnega polja; dve novi energiji? :? – nastanek energije iz nič? :cry:Perpetuum mobile? :roll: Ni perpetuum mobile! Namig http://www.frozman.si/pdf/MC2.pdf
Image

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 20.4.2017 17:43

Končno ene fizikalne teme niso teptali tisti, ki teme emocionalno ne sprejemajo. Upam da bo v bodoče to stalna praksa.

Da vprašanje ne ostane brez odgovora: Ob privleku dveh magnetnih kotev privlačna sila opravlja delo, v kotvah pa se hkrati povečuje tudi gostota magnetnega polja (količina energije magnetnega polja).

Aktualna fizika ne ločuje pozitivnih oblik energij od negativnih (vezalnih) energij. Energija magnetnega polja spada v obliko negativnih energij.

Kadar približamo dva magneta s privlekom opravljata delo v obliki pozitivne energije. Večja gostota magnetnega polja pa poveča količino negativne oblike energije magnetnega polja. Opravljanje dela v enaki meri kot se povečuje negativna energija magnetnega polja, ne vpliva na energijsko bilanco sistema. Obe energiji se kompenzirata. To pa daje odgovor od kod tako opravljeno delo kot tudi večja gostota magnetnega polja. Toliko, da vprašanje ne ostane brez odgovora.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 21.4.2017 19:26

Zgleda da 'fizikalna inkvizicija' popušča. Naj preverim, če je napočil čas, da navedem deset fizikalnih zmot, ki fizikalni znanosti onemogočajo iz slepe ulice. Vsake par dni bom navedel po eno (ako Bog da), pojasnjene pa so na linku http://www.frozman.si/pdf/MC2.pdf

Prva zmota: Vsaka točka svetlobnega valovanja se obnaša kot izvor krogelnega valovanja. Ni res! EM val ima obliko cevčice, ki jo sestavlja niz magnetnih torusov, v sredini je električno polje, okrog pa jo od okolja izvrstno izolira premikalni tok. Po prostoru se giblje vzdolžno, ves čas z enakim premerom 'cevčice'. Kvalitetna izolacija od okolja ji omogoča potovanje na dolge razdalje. Razleti pa se v primeru, ko zadene v oviro, na primer rob reže.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 22.4.2017 19:29

Druga zmota: Masi pozitrona in elektrona se ob spojitvi (anihilaciji) izničita. Ni res! Pozitron in nevtron ob spojitvi ustvarita delec brez naboja in brez vrtilne količine. Njegova masa presega vsoto mas elektrona in pozitrona.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 23.4.2017 18:42

Tretja zmota: Izmerjeno je, da je v masi snovi vsebovane E=mc2 energije. Ni res! Fizika nima meritve, ki bi to potrdila. Celo več, rezultati meritev to zanikajo. Vsota mas elektrona in protona je 1.67353252 · 10−27 kg, masa vodika je 1.67400570 · 10−27 kg. Masa vodika je torej za 0.00047318 10-27 kg večja od vsote mas protona in elektrona. Ko vpade elektron v atomsko lupino odda foton, obenem nastanek nove negativne vezalne energije ustvari povečanje mase vsote elektrona in protona, ki jo opazimo v atomu vodika. Aktualna fizika izsevanje fotona povezuje z zmanjšanjem mase.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 24.4.2017 11:44

Četrta zmota: Foton je osnovni delec, ki predstavlja energijski kvant EM polja. Ni res! Svetlobni EM val ima zaokroženo in določeno prostornino in prostorsko obliko, skladno z njegovo energijo in frekvenco. Gostota magnetnega polja se prilagaja frekvenci svetlobe tako, da se s frekvenco linearno povečuje sila magnetnega polja na elektron, ko le-ta zaide v to polje. Elektron je neznaten glede na velikost EM vala. EM val je kvantiziran v toliko, da je določen odnos gostote magnetnega polja in frekvenca EM vala. Na ta način se s frekvenco povečuje sila na elektron skladno z W=f.h. V EM valu ni nobenih entitet, ki bi jim lahko rekli osnovni delci - fotoni.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 25.4.2017 21:41

Peta zmota Fizika išče najmanjši snovni delec v obliki nedeljive kroglice. Napaka! Axion ni najmanjši snovni delec zato, ker ne bi bil deljiv, ampak zato ker njegovi sestavni deli (E in M polji) niso obstojni. Axion je torej najmanjši snovni delec, ker je najmanjši z obstojno strukturo.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 26.4.2017 20:02

Šesta zmota: Schrödingerjeva mačka je lahko hkrati živa in mrtva, oziroma - naključja so glavna domena kvantne mehanike. Ni res! Stojni valovi ustvarjajo snovne delce in oblikujejo energijska in volumska kvantna stanja snovnih delcev. Stojnih valov ne moremo neposredno zaznati na majhnih razdaljah notranje strukture osnovnih snovnih delcev. Ko bomo stojne valove, ki ustvarjajo snovne delce, znali matematično opisati, bomo kvantne pojave lahko opisali z matematično nadgrajeno Newtonovo fiziko. Nobena magika ne bo potrebna, kakršno prikazuje aktualna fizika in nobenih naključnih pojavov izven lokacije snovnega delca ne bo prepoznanih.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 28.4.2017 22:52

Sedma zmota: Fizika meni, da EM val ne more mirovati. Ni res! EM val se lahko odbije tako, da vpadni in odbojni EM val ustvarita stojni EM val, ki niha na mestu. V vozliščih so stojni EM valovi med seboj šibko vezani in lahko razpadejo v posamezne obstojne EM vozle (axione), ki nihajo na mestu, to je v najmanjše snovne delce.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 2.5.2017 7:52

Osma zmota: Izmerjeno je, da se vesolje širi. Ni res! Dokler ne bo ločeno izmerjen frekvenčni zamik spektralne črte in sprememba valovne dolžine spektralne črte, ni možno določiti, kolikšni del zamika spektralne črte pripada hitrosti vira svetlobe, kolikšen del pa gravitacijskemu polju, iz katerega izhaja svetloba.

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Perpetuum mobile

Post by shrink » 3.5.2017 10:14

Veš kaj, šarlatanski megaloman, na tem forumu fiziki nimajo tako kratkega spomina, kot ga imaš sam, naj to ponovim tvoji vedno znova resetirani pameti: že davno je bilo ugotovljeno, da prodajaš šarlatanstvo, zato ni potrebe po ponovnem ugotavljanju. :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 3.5.2017 13:59

Deveta zmota: Fizika je odkrila vse ključne fizikalne zakonitosti. Ni res! Živimo v Rajskem vrtu tisočih fizikalnih čudes. Teh je več, kot smo jih sposobni prepoznati. Gornja misel nam otežuje pot do novih spoznanj. Vrata v svet še nepoznanih fizikalnih zakonitosti nam odpira radovednost in pozornost na pojave, ki potrjujejo naša poglede, še bolj pa na pojave, ki nam ustvarjajo dvom o dokončnosti našega znanja.

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Perpetuum mobile

Post by shrink » 3.5.2017 18:37

Poišči raje zmoto v svoji glavi, šarlatanski megaloman. :lol:

User avatar
vojko
Posts: 11494
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by vojko » 3.5.2017 19:48

Rozman wrote:
3.5.2017 13:59
Deveta zmota: Fizika je odkrila vse ključne fizikalne zakonitosti. Ni res! Živimo v Rajskem vrtu tisočih fizikalnih čudes. Teh je več, kot smo jih sposobni prepoznati. Gornja misel nam otežuje pot do novih spoznanj. Vrata v svet še nepoznanih fizikalnih zakonitosti nam odpira radovednost in pozornost na pojave, ki potrjujejo naša poglede, še bolj pa na pojave, ki nam ustvarjajo dvom o dokončnosti našega znanja.
Navedi točen vir, kjer si prebral neumnost, da je "fizika odkrila vse ključne fizikalne zakonitosti"! :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Perpetuum mobile

Post by Rozman » 3.5.2017 20:48

Vojko, mnenje da je "fizika odkrila vse ključne fizikalne zakonitosti" je res neumnost. Kljub temu se je v fiziki že večkrat pojavilo prepričanje, da je fizika dosegla svoje meje. Nobelovec Richard Feynman je izjavil, da je srečen, ker živi v obdobju, v katerem je bilo mogoče odkriti osnovne zakone narave. Toda ta čas je po njegovem mnenju minil. Fizik Horgan pa ga opozarja, da so posamezniki že nekajkrat napovedovali, da ne bo več temeljnih odkritij, na primer ob koncu 19. stoletja in da so se take napovedi vsakič izkazale kot zmotne.

Post Reply