Tom and Jerry

Posebna in splošna teorija relativnosti
User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 16.7.2017 18:28

"I tawt I taw a FRozen Cracky Pot" (Sm mislu da sem vidu šarlatančka FRozmančka). :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 23.7.2017 13:16

Nekaj adrenalina za Toma:

Raketa leti s hitrostjo 'v' v desno, kot kaže slika. V raketi sta dva raketarja, B na špici, A na repu. Imata vsak svojo uro, ki pa jima kažeta enak čas, saj se nahajata v istem sistemu opazovanja. Lahko rečemo, da gledata na isto uro. Na tleh sta opazovalca C in D, tudi vsak s svojo uro, ki jima uri kažeta enak čas. Opazovalca na zemlji ne vidita ure v raketi.
Image
Raketar C ob mimo letu rakete v času t=0 ob sebi opazi raketarja B. Raketar D pa raketarja B opazi nekaj kasneje, to je v času t. Iz tega opazovalca C in D izračunata, da je hitrost raketarja B razdalja med opazovalcema C in D deljeno s časom t; to je d/t. Na enak način izmerita tudi hitrost raketarja A in ugotovita, da se oba raketarja gibljeta z med seboj enako hitrostjo, ne glede na njuno hitrost. Posledično ugotovita, da je med raketarjema ves čas enaka razdalja in ni odvisna od hitrosti rakete.

Kadar dva sočasna dogodka, ki se dogodita v isti krajevni koordinati (x, y, z) opazujeta dva poljubna opazovalca, ne zaznavata časovnega zamika med dogodkoma. Enako je tudi v PTR. Dva dogodka, ki se dogodita v isti točki štirirazsežnega prostata (x,y,z,t) se lahko preslikata v točki (x',y',z',t') vendar tako da imata oba dogodka iste koordinate (x',y',z',t'), kar pomeni, da ni časovnega zamika med dogodkoma t1' in t2'. Dogodka ostajata sočasna. Posledično se vzajemno in sočasno videvajo tisti opazovalci, ki se nahajajo v isti točki.

Zemljana se razmakneta ravno toliko, da zemljan C opazi raketarja A sočasno, ko zemljan D opazi raketarja B.
Najprej se vzajemno in sočasno vidita B in C. Po preteku časa t se sočasno in vzajemno vidita B in D. Ker hitrost rakete ne vpliva na dolžino rakete (glej zgoraj), hitrost opazovalcev na raketi (A in B) sta enaki v.t (tudi po teoriji relativnosti), zato se sočasno in vzajemno, ko se vidita B in D, vidita tudi A in C, ne glede na hitrost rakete.

Zemljana iz hkratnosti dogodkov opazita, čeprav opazovalca na zemlji ne vidita ur na raketi, da se dolžina rakete zaradi hitrosti ne spremeni in da čas na raketi teče sinhrono s časom na zemlji, ne glede na hitrost rakete. Pri tem privzamem, da v raketi kot na zemlji uporabljam iste merske enote.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 23.7.2017 21:03

Prej nisem bil dovolj jasen, zato objavljam razumljivejšo verzijo.

Zamislim si raketo, ki leti s hitrostjo 'v', kot kaže slika. V raketi sta dva raketarja, B je na špici rakete, A pa na njenem repu. Imata vsak svojo uro. Uri jima kažeta enak čas, saj se nahajata v istem sistemu opazovanja. Na zemlji sta opazovalca C in D, tudi vsak s svojo uro. Tudi njima uri kažeta medsebojno enak čas. Opazovalca na zemlji ne vidita ure v raketi. Opisan primer je zasnovan tako, da se opazovalci opazujejo le iz neposredne bližine, tako rekoč se opazovalci med seboj opazujejo, ko so v isti točki, zato so zaznave hipne in odpade opazovanje dogodka na daljavo. S tem odpadejo vse transformacije časa in prostora. Ta okoliščina zagotavlja tudi recipročnost. Kadar na primer opazovalec A ob sebi opaža opazovalca C, hkrati tudi opazovalec C ob sebi opaža opazovalca A.
Image
Zemljana se razmakneta za toliko, da zemljan C opazi raketarja A sočasno, ko zemljan D opazi raketarja B. V tem primeru je razdalja med zemljanoma enaka dolžini rakete.

Raketa leti s hitrostjo 'v' in zemljan C ob času t=0 ob sebi opazi raketarja B. Raketar D pa raketarja B opazi kasneje, to je v času t. Iz tega opazovalca C in D, izračunata, da je hitrost raketarja B enaka d/t. Na enak način zemljana izmerita hitrost raketarja A in ugotovita, da se raketarja gibljeta enako hitro. Ko na primer povečamo hitrost rakete, se spremeni čas preleta, razdalja med raketarjema pa ostaja enaka d. Hitrost rakete torej ne vpliva na dolžino rakete.

Ob času srečanja, se sočasno vidita B in D, kot tudi A in C, ne glede na hitrost rakete. To pomeni, da od časa t=0, ko se srečata B in C do časa srečanja AC in BD preteča natanko čas t tako v raketi kot na zemlji. Čas na raketi torej teče sinhrono s časom na zemlji. Pri tem privzamem, da v raketi kot na zemlji uporabljam iste merske enote.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 24.7.2017 10:09

Ta forum deluje na dveh nivojih 'front office' in 'back office'. Tu na front office ne morete videti komentarjev na moje objave, lahko pa vidite moje odgovore na te komentarje http://www.frozman.si/pdf/PARADOKS.pdf Glede komentarjev na front office pa ne bi zgubljal besed.

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 25.7.2017 18:13

Od "spredaj" in "zadaj", vedno ista slika: megalomansko nakladanje antirelativnostnega šarlatana Rozmana. :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 26.7.2017 11:04

Tom verjame, da opazovalca C in D iz svojega sistema opazovanja opažata krajšo raketo, zaradi hitrosti rakete. Tudi opazovalca A in B, tudi iz svojega sistema opazovanja, opažata skrajšanje razdalje med zemljanoma (C in D), ker se v sistemu opazovanja rakete gibljeta zemljana. Opazovalca A in C z določitvijo časa srečanj (A in C) sinhronizirata svoji uri, s tem pa sinhronizirata tudi uri opazovalcema B in D. Takrat ko uri A in C kažeta t=0, ob istem trenutku sinhronizirani uri B in D kažeta t=0. Tom meni, da opazovalec D opaža, da ga opazovalec B zaradi krajše rakete še ni dohitel, obratno pa naj bi opazovalec B opažal, da ga ob času t=0 opazovalec D še ni dohitel.
Image
Tu pa se Tomu pojavi vprašanje hitrosti rakete. Če ima špica rakete hitrost npr 0.999 c (cca c) potem bo špica rakete ( opazovalec B) razdaljo od C do D preletela v času d/c. Če pa bo za to razdaljo porabila deset krat toliko časa, če toliko časa špica rakete zamuja zaradi krajše rakete, potem pa hitrost špice v očeh zemljanov ni c ampak 0,1 c.

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 26.7.2017 23:00

"I tawt I taw a FRozen Cracky Pot" (Sm mislu da sem vidu šarlatančka FRozmančka). :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 22.12.2017 15:50

:? ahm

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 26.12.2017 14:43

Ti je končno potegnilo, da si crackpot? :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 26.12.2017 14:57

Mirujoči raketar naj bo na primer visok 180 cm, preko ramen pa širok pa 40 cm. Gibajočemu raketarju se po PTR zaradi hitrosti skrajša višina, ko je obrnjen v smeri potovanja na primer za desetkrat, to je na 18 cm. Visok je torej 18 cm, širok pa 40 cm. Ko se obrne prečno na let rakete, se njegova višina povrne na 180 cm, širina pa zmanjša na le 4 cm. Če se obrača, se mu dimenzije sprotno groteskno spreminjajo.

Zamislim si opazovalca na drugem hitro gibajočem nebesnem telesu, ki opazuje mene. Sedaj pa o katastrofi, ki bi se mi lahko dogodila, če bi tudi na tem planetu poznali PTR zablodo. V tem primeru sem jaz gibajoči opazovalec. Za ne zemljana se jaz gibljem, on pa miruje. Bil bi prepričan, da jaz groteskno spreminjam svoje oblike, ko se obračam. Na vso srečo je PTR zgolj lokalna specifika zemljanov.

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 26.12.2017 15:04

Očitno ne. :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 26.1.2018 16:15

Image

User avatar
vojko
Posts: 11501
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by vojko » 26.1.2018 19:13

Rozman wrote:
26.1.2018 16:15
Image
Rozmanu očitno 'pride' točno vsak mesec ... :lol:

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: Tom and Jerry

Post by Rozman » 26.1.2018 23:29

Tomu sem nastavil ta transparent (skico), pa ugotavljam, da je preveč kratkoviden, zato še nekaj komentarja.
Image
Skica prikazuje potovanje valovnih front EM vala skozi režo v steklu (podobno kot Youngov eksperiment z enojno režo). Valovne fronte so z E in B polji med seboj koherentno povezane in delujejo kot elastična ploskev. Ko EM val vpade v režo se fronte v steklu upočasnijo, v reži pa imajo tendenco še naprej potovati s svetlobno hitrostjo. Ker (če) EM val ne razpade, se valovna fronta vala ukrivi, kot to kaže skica. Če je reža dovolj dolga, se valovne fronte znotraj reže poravnajo in EM val potuje z enako hitrostjo tako v steklu kot v zraku. Ko EM val izide iz reže, se hitrost EM vala na prehodu iz stekla poveča in ponovno v drugi smeri ukrivi valovne fronte, ki pa se po prehodnem pojavu ponovno zravnajo. Znotraj reže imamo torej pestre hitrosti in valovne dolžine svetlobe.

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Tom and Jerry

Post by shrink » 31.1.2018 22:31

"I tawt I taw a FRozen Cracky Pot" (Sm mislu da sem vidu šarlatančka FRozmančka). :lol:

Post Reply