Page 17 of 34

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 8.9.2018 9:43
by bargo
shrink wrote:
7.9.2018 21:11
FRoz(e)man očitno spet v fazi hibernacije. Do naslednjega reseta in reboota oz. jovo na novo smetenja z antirelativnostnim šarlatanstvom. :D
Čuj, da nisi ti izbral napačnega emotikona?! :lol: :D

https://www.pinterest.com/veraporazilova/ 8)
Image

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 8.9.2018 21:56
by Rozman
Hitrost svetlobe v vakuumu fizika opredeljuje kot univerzalno konstanto in jo označuje s črko c. Fiziki ugotavljajo, da svetloba v vakuumu vsakič potuje s hitrostjo c, ne glede na gibanje vira svetlobe ali gibanje opazovalca. Gibanje svetlobe je podrobneje razčlenjeno na spodnji skici.
Image
Laser izseva svetlobni impulz v steklo, kjer svetloba potuje počasneje kot v vakuumu. V steklu je svetloba dovolj počasna, da hipotetični opazovalec lahko sledi svetlobnemu impulzu. Opazovalec leti nad steklom ob svetlobnem impulzu tako, da svetlobni impulz in opazovalec mirujeta v odnosu drug na drugega. Tako gibanje ni v nasprotju z opredelitvijo o gibanju svetlobe. Opredelitev hitrosti svetlobe govori le o gibanju svetlobe v vakuumu, ne pa v mediju.
Svetlobni impulz na poti iz stekla preide v zrak. Svetlobnemu impulzu se hitrost poveča (glede na laser), vendar mu opazovalec še vedno lahko sledi.
Na poti svetlobnega impulza lahko zmanjšujemo gostoto zraka in tako svetlobnemu impulzu še povečujemo hitrost. Opazovalec mu teoretično lahko še sledi do skoraj svetlobne hitrosti.
Ko pa svetlobni impulz in opazovalec zapustita zadnje atome zraka, svetlobni impulz doseže svetlobno hitrost, kot je opredeljena v vakuumu. Opazovalec mu ne more slediti. Noben objekt ne more doseči svetlobne hitrosti.
Ob tem pa se po fizikalni doktrini dogodi nekaj nepričakovanega. Neznatna hitrost med opazovalcem in svetlobnim impulzom se ob njunem izhodu iz medija hipno (mistično) poveča na svetlobno hitrost. Povečanje hitrosti določa opredelitev fizikalne konstante c in hitrosti svetlobe v vakuumu.
Nadaljujemo miselni poskus. Svetlobnemu impulzu ves čas, v mediju in izven medija, merimo frekvenco z merilnikom, ki se giblje s hitrostjo opazovalca. Dokler sta svetlobni impulz in opazovalec (merilnik) v mediju in imata enaki hitrosti, merilnik skladno z Dopplerjevim učinkom ne kaže nobenih nihajev. Kaže nično frekvenco. Če pa hitrost opazovalca (merilnika) delno odstopa od hitrosti svetlobnega impulza, pa izmerjena frekvenca pokaže hitrost med opazovalcem in svetlobnim impulzom.
Merilnik izmeri neznatno frekvenco svetlobnega impulza tako v mediju, kot tudi v vakuumu, ko opazovalec ne sledi več svetlobnemu impulzu. Neznatna frekvenca, tako v času, ko potujeta v mediju, kot v času, ko izideta iz medija, kaže na neznatno razliko v njuni medsebojni hitrostih tako pri potovanju skoz medij, kot po izstopu iz medija.
Svetlobni signal torej ne pobegne opazovalcu s svetlobno hitrostjo ampak se tudi v vakuumu od njega počasi oddaljuje. Rezultat je v nasprotju z definicijo o hitrosti svetlobe v vakuumu.

............................................Kodo me budi iz hibernacije?

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 9.9.2018 1:41
by shrink
Emotikon je že pravi, pesnik, tistega svojega pa drugič raje nameni FRoz(e)manu, ki se je ponovno resetiral/odmrznil. :lol:

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 10.9.2018 9:24
by BojanD
Ne vidim potreb po uvajanju še enega scenarija, dokler sami ne razčistite določenih stvari iz prejšnjih.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 9.10.2018 10:47
by Rozman
V stekleno cevk zaprem plin. Molekule plina se gibljejo in med seboj zaletavajo. Posameznim molekulam se hitrosti stalno spreminjajo.

V teoriji relativnosti kontrakcija dolžine pomeni, da se zmanjša razdalja med opazovalcem in opazovanim objektom, kadar se opazovani objekt giblje. Razdalja med posamezno molekulo in zunanjim opazovalcem je torej odvisna od hitrosti molekule. Razdalja se lahko toliko skrajša, da molekula navidezno izstopi iz steklene cevke.

Pojavi s vprašanje, ali je relativistično skrajšanje razdalje stvarno ali zgolj navidezno.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 16.10.2018 10:23
by BojanD
Ne vidim potreb po uvajanju še enega scenarija, dokler sami ne razčistite določenih stvari iz prejšnjih.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 16.10.2018 13:42
by Roman
Rozman ne vidi potrebe po razčiščevanju česarkoli.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 16.10.2018 18:07
by Rozman
BojanD, na tvoje vprašanje sem že odgovoril, pa bom ponovil. Dokazal si, da se žarka na cilj vrneta sočasno, če gledamo iz tvojega zornega kota, čestitam. Jaz sem v prostoru Minkowskega, gledano iz drugega zornega kota pokazal, da se žarka ne vrneta sočasno.

Moje dokazovanje je preprostejše od tvojega. Meni je potrebno dokazati le to, da je rezultat seštevanja hitrosti svetlobe iz različnih zornih kotov različen. Če se pojavita samo dve meritvi, ki kažeta dva različna rezultata, to dokazuje različne hitrosti svetlobe.

Zate je dokazovanje zahtevnejše. Če hočeš dokazati v vseh razmerah enako hitrost svetlobe, moraš dokazati, da ni nobenega zornega kota, kjer žarka na cilj ne bi prispela sočasno. Tudi če najdeš pet izračunov, ki kažejo sočasno prispetje žarkov, ti lahko s šestim izračunom sesujem tezo o v vseh razmerah enaki hitrosti svetlobe, če ta izračun ne potrjuje sočasnih prihodov žarkov na cilj. Jaz za dokaz različnih hitrosti svetlobe torej lahko pokažem le dva izračuna, ki imata različen rezultat in teza o enaki hitrosti svetlobe je s tem ovržena. Pri tebi pa dokazovanje nikoli ni končano, kajti po vsakem izračunu lahko poiščem še kakšen izračun, kjer rezultat ni skladen s prejšnjimi izračuni. Upam, da sem bil dovolj razumljiv.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 17.10.2018 9:19
by BojanD
Strinjam se zgolj s tem, da je vaša naloga enostavnejša. Zato je še toliko bolj ironično, ker tudi tej enostavni nalogi niste kos.

Res je - če najdete zgolj eno nedoslednost, je vaša naloga končana. Vendar mora biti nedoslednost prikazana pravilno, torej da se pri prikazovanju te nedoslednosti držite pravil sistema, katerega nedoslednost želite prikazati. Bom bolj konkreten: da se ne poslužujete neinercialnih sistemov.
Pri tebi pa dokazovanje nikoli ni končano, kajti po vsakem izračunu lahko poiščem še kakšen izračun, kjer rezultat ni skladen s prejšnjimi izračuni. Upam, da sem bil dovolj razumljiv.
Torej dokazovanje, da je praštevil neskončno, ni nikoli končano? Torej dokazovanje, da je v vsaki grupi samo ena identiteta, ni nikoli končano? Torej matematiki venomer trepetajo, ker lahko g. Rozman kadarkoli udari s protiprimerom dobro dokazanih teoremov?

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 21.10.2018 10:57
by Rozman

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 25.10.2018 16:59
by BojanD
V PDF-ju sploh ni tega primera, kaj šele, da bi prejšnjo obravnavo primera kakorkoli popravili. Ste pa načarali nekaj novih primerov. Vam je zmanjkalo poguma, da bi preverili, ali je vaša obravnava res napačna?

Ne vidim potreb po uvajanju še enega scenarija, dokler sami ne razčistite določenih stvari iz prejšnjih.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 25.10.2018 19:52
by Rozman
.
BojanD, v tekstu na strani http://www.frozman.si/pdf/CAS.pdf sem zbral primere, ki so dovolj preprosti, da je možno argumente in protiargumente presoditi v nekaj minutah, brez računanja. Primer, ki ga pogrešaš sem izločil (in še druge), ker ne ustreza tem kriterijem.

Ob polemikah razpravljavca vedno drug drugemu izpodbijata argumente (izračune, meritve). Nisem še videl polemike, kjer bi se pričakovalo, da bo razpravljavec izpodbijal lastne argumente. Če misliš, da je moj prikaz v prostoru Minkowskega napačen, si ti tisti, ki moraš pokazati na napako.

.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 26.10.2018 9:44
by BojanD
Jaz pa tudi še nisem videl, da bi nekdo zastavil izziv, nato pa isti primer izločil iz razprave, ker ne ustreza nekim kriterijem. Prav tako še nisem srečal človeka, ki bi rad nekaj izpodbijal brez računanja. Še enkrat, da se ve, kaj je bil izziv.
Rozman wrote:
1.8.2018 21:27
Plačam dvojno kavo z mlekom tistemu, ki dokaže, da se opisan pojav da opisati na osnovi teorije relativnosti.
Rozman wrote:
25.10.2018 19:52
Če misliš, da je moj prikaz v prostoru Minkowskega napačen, si ti tisti, ki moraš pokazati na napako.
Sem že večkrat povedal, kaj je problem v vašem računanju. Če tega ne morete prebrati, so seveda nove razprave brezpredmetne.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 9.11.2018 23:43
by Rozman
.
.
.

................LUCIJINA POT V SVET FIZIKE
....................http://www.frozman.si/pdf/CAS.pdf
Image

.............opis fizikalnih pojavov,
.........zavitih v romantično zgodbo.

.
.
.

Re: FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Posted: 10.11.2018 11:26
by vojko
Rozman wrote:
9.11.2018 23:43
.
.
.

................LUCIJINA POT V SVET FIZIKE
....................http://www.frozman.si/pdf/CAS.pdf
Image

.............opis fizikalnih pojavov,
.........zavitih v romantično zgodbo.

.
.
.
No, Rozman, to je že bolj obetavna pot: slikanice za otroke (čeprav je Lucija s slike že malo odrasla ... :lol: ). Kaj pa recenzija? Za recenzenta bi lahko vzel direktorja Inštituta FOPI, Srečka iz Ptüja ...
Le glej, da ne boš zavajal otrok in jih vodil po krivih poteh 'v svet fizike' ... :wink: