čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Prapok, vesolje, kozmologija, črne luknje...
Odgovori
silvester1234
Prispevkov: 389
Pridružen: 30.3.2010 11:01

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a silvester1234 »

Kvantna mehanika, polje ničelne točke, fizika. Različna izhodišča za opis časa. Menim pa, da je čas tu mišljen kot čisto navadna
fizikalna veličina. Na ta način bi bilo smiselno pristopati k obravnavi te teme. Seveda ni edini način, a različni principi vnašajo
preveč konfliktov, menim, da nepotrebnih. Druži nas veselje do fizike, matematike in ostalih naravoslovnih znanosti. To naj bo
izhodišče debat. Če smem reči. V "konvencionalni fiziki", ki je splošno sprejeta, je čas merljiva veličina, ki je skoraj nepogrešljiva
pri opisu pojavov. V mikro razmerah opazovanja pojavov je, lahko rečemo, konstanta. V astronomiji pa se spremeni, ker nanj vpliva
tudi gravitacija. Ekstrema sta prazen vesoljski prostor in drugi - črne luknje. Tok časa pač poteka med tema dvema vplivoma. Seveda
pa ča spoteka glede na to kje se nahaja opazovalec. To pomeni, da hitrost minevanja časa, ta opazovalec, vedno primerja glede na
točko, kjer se trnutno nahaja. Ta mu predstavlja etalon.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

Čas-naše dojemanje časa skozi zgodovino

Recimo Aristotel je dejal : tisto,ki podeljuje gibanje(kineses) je negibljivo (akineton) Torej negibna osrednja ničelna točka okoli katere se odvija gibanje. To je v resnici do sedaj najbolj pravilen pogled na čas!!Ki ga še nismo utegnili dojeti niti logično pojasniti. V kasnejši svoji razlagi bom to obrazložil. Stari Grki so delili čas na (kairos)-božji –sveti čas,ki omogoča uresničitev mitov in legend in na (kronos) kronološko merjen -linearni čas. Tudi to dojemanje časa se da s stališča metafizike pojasniti in razumeti. Budisti trdijo,da je čas iluzija! Če tu naredimo vzporednico med objektivnim (kavzalnim) brez vzročnim časom in subjektivnim časom -je naš subjektivni čas res lahko razumljen kot iluzija.
Tudi Newtonovo dojemanje absolutnega časa,kjer j masa merilo gibanja se da razumeti.
Krščansko dojemanje časa je povzeto po grškem(kronosu) in je linearno dojemanje časa od t.i. stvarjenja sveta naprej.
Po Einsteinu in teoriji relativnosti (kar naj bi potrjevali poskusi z mioni) Mioni je par osnovnih delcev negativnega in pozitivnega naboja,ki spadajo v skupini leptonov z 207X večjo maso od elektronov.

Sedaj mi naj nekdo razloži dejstvo? Sam trdim, da je t.i. osnovni ''božji delec'' samo eden,ki navzven izraža enotno me vrednost,s polarnima +- nabojema,kar mu je znotraj matične večje gravitacijske konfiguracije omogoča,da sočasno izraža preko svojih polarnih vezi +- tako akumulirano Ame kot realizirano Rme vrednost,kot (((antidelec in delec ))))sočasno v svojih polarnih šibkih- močnih +-vezeh naprej nazaj,kar omogoča vsaki Xmept* in vsej vseobsežni vesoljni matični Xmept* konfiguraciji nemoteno izmenično sočasno zlivanje rotacijo Amept*+ Rmept* vseh njenih vrednosti med seboj preko osrednje (T.O. sedaj) ničelne točke opazovane Xmept*konfiguracije.
Einsteinova trditev in poskusi z mioni naj bi pokazali na obstoj štiri razsežnostnega časa ne pa tri razsežnostnega prostora ,ki se giblje po časovni osi ,kjer upoštevana je odvisnost od hitrosti in smeri gibanja opazovalca. Einstein ni opisal nič drugega kot subjektivno razumevanje časa,ker se je postavil v vlogo opazovalca,v kateri ne more izstopiti iz objektivnega časa prostora T.O.sedaj,ker je sam ujet v to točko in gravitacijsko vezan na njo. Torej gre pri Einsteinu za subjektivni ne pa za objektivni čas , ki se vedno izraža v ničelni točki sedaj.Tu je bil Aristotel že potrjeno genij- Einstein pa zgolj osebek,ki je razumel svet subjektivno in ne na objektivni ravni,kar je Aristotel še 'metafizično' zmogel. Ravno tako moja gornja razlaga osnovnega delca ruši njegovo E=mc'2 in razgalja Cern- avanturo fizike za brezzvezno početje. Že samo znanstveno početje iztrgati nek x delec kvant iz matične Xmept* gravitacijske konfiguracije avtomatično pretrga nemoteno izmenično EM valovanje,zlivanje,rotacijo delca in celotne matične konfiguracije,ker morata oba na novo izpostavljati matično konfiguracijo močnih šibkih vezi,ki bi zopet omogočile preko T.o. osrednje ničelne točke sočasno EM izmenično zlivanje-rotacijo njunih notranjih Ame+ Rme vrednosti.

Objektivni čas in njegova edina dimenzija je osrednja ničelna točka sedaj v vsaki in vsej vesoljni matični konfiguraciji. To je negibna osrednja ničelna točka T.O. okoli katere se odvija znotraj vsake Xmept* konfiguracije (pojava) krožno izmenično valovanje rotacija realiziranega R (preteklega)in akumuliranega A prihodnjega časa-prostora. Tu se vidi kakšen genij je bil Aristotel.

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a shrink »

CENZURA Krmar, ne upoštevaš nasvetov v svojem horoskopu - da namreč izgineš.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

shrink[

Kaj pa ti veš o horokopu? Tebi se o horospu niti ne sanja,tako kot se ti o ničemer!

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a shrink »

Krmar napisal/-a:shrink[

Kaj pa ti veš o horokopu? Tebi se o horospu niti ne sanja,tako kot se ti o ničemer!
Saj ni treba, da vem; dovolj je, da se spomnim tvoje napovedi, da boš izginil-ampak očitno nam zvezde niso naklonjene. :lol:

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

shrink
Iz vas prenapetnežev,arogantnežev,edipalcev, naučenih papagajev, mora nekdo narediti nazaj prededipalce.Civilizacija se je v tej fazi eshtološko izčrpala in je nujna zamenjava naše življenjske paradigme.Da bo dojel o čem govorim in pišem.Kažem na zmote in jih postavljam v resnični okvir vedenja,ki bo omogočil nujno zamenjavo naše življenjke paradigme.Nič strašnega- naraven ciklični samo pojav. Če ti in tvoji somišljeniki ne razumete problema še ne pomeni,da ga ni!

silvester1234
Prispevkov: 389
Pridružen: 30.3.2010 11:01

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a silvester1234 »

Higgsov bozon je pravzaprav komaj zaznan, oz.potrjen v Cernu. Znanstveniki so priznali, da so komaj na začetku spoznavanja
njegovih lasnosti. Tako, da njegova polarnost me malce bega. A je vsak delec bipolaren, ali pa obstaja ta bozon v dveh oblikah.
Kot negativni bozon, ali pa kot pozitivni. Sam razmišljam v smeri, da naboj pravzaprav pri tem ni določen in da neka druga
lasnost določa kakšen naboj bodo imeli delci katerih gradnik je Higgsov bozon. Seveda pa, kot rečeno o tem še nevem kaj dosti
in me zanima pravzaprav, če mi lahko kdo pove kaj več. Čas, kot fizikalna enota pa vsekakor določamo kot lokalni opazovalci, ker
tudi vse ostale fizikalne in druge pojave povezane s časom, obravnavamo na ta način. V absolutnem smislu je tako, ali tako težko
reči kaj več, kot v lokalnem smislu. Če gledamo s stališča kvantne mehanike in polja nične točke in trdimo. da sta dva delca na
nasprotnih koncih vesolja v sočasni interakciji, pa s tem negiramo lokalni, ali pa čas kot ga obravnava konvencionalna fizika, ali
pa bi lahko govorili le o enem času, ki je le-ta kot ga poznamo do sedaj, kolikor ga.

Motore
Prispevkov: 1106
Pridružen: 9.9.2009 23:28

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Motore »

Krmar napisal/-a:Če ti in tvoji somišljeniki ne razumete problema še ne pomeni,da ga ni!
Kot je že Roman omenil, če ti misliš da problem je, še ne pomeni da v resnici je.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

silvester
Hvala, da si!Eden pravi med mnogimi. Ne bozon po moje ne more obstajati z monopolnim izrazom smo + ali samo - me vrednosti, potem nima več notranja konfiguracije Ame+Rme,ki jo navzven izraža kot EnotnoXme vrednost -delecz dvema sočasnima poloma +-. .Enostavno je monopolni izraz me nemogoč, ker je monopolna vezava gravitacijska konfiguracija šibkih močnih vezi med samimi Ame---ali R me vrednostmi nemogoča.Vedno je polarna vezava naprej nazaj Ame* Rme,ker le ta omogoča sočasno nemoteno EM izmenjavo-rotcijo zlivanje Ame in Rme vrednosti druga v drugo preko skupne T.O.ničelne točke Xme konfiguracije(pojava).Sploh je ime Higgsov bozon zgrešeno- boljše bi bilo imenovati kot osnovna Xme vrednost 1Xme ali prvi Xme delec-vrednost.

ZdravaPamet
Prispevkov: 2841
Pridružen: 16.8.2004 19:41

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a ZdravaPamet »

Ampak tole je res norost. Krmar, a si narobe prebral, morda? To je Kvarkadabra, ne abrakadabra.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

? Zdrava pamet

Preveč za zdravo pamet? Mogoče je pa obča zdrava pamet 'abrakadabra' in njeno vedenje? Vedi ga zdrava pamet?Jaz se z zdravo pametjo ne bi preveč hvalil na tvojem mestu. Xme delec je samo eden,ki lahko v večji Xme pojavnosti in svoji notranji konfiguraciji sočasno izraža Ame in Rme vrednost.To je kot delec in antidelec od tu izhaja vsaka gravitacijska koniguracija šibkih močnih vezi,ki omogoča na osrednjo ničelno točko X me pojava nemoteno izmenjavanje-zlivanje druge v drugo vseh njenih me A+R verdnosti.Kdor pozna Planckovo delo,ve o čem govorim. Planck je bil svetlobna leta pred Einsteinom-sedaj prvič dokazano tule!!!

ZdravaPamet
Prispevkov: 2841
Pridružen: 16.8.2004 19:41

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a ZdravaPamet »

Krmar, jaz bi si na tvojem mestu kupil nov kompas. Potrebuješ ga!
Krmar napisal/-a:Kdor pozna Planckovo delo,ve o čem govorim.
Poznam ga. In na njegovem temelju lahko zaključim, da se ti sanja ne, kakšna je njegova vsebina!

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14591
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a shrink »

Krmar napisal/-a:shrink
Iz vas prenapetnežev,arogantnežev,edipalcev, naučenih papagajev, mora nekdo narediti nazaj prededipalce.Civilizacija se je v tej fazi eshtološko izčrpala in je nujna zamenjava naše življenjske paradigme.Da bo dojel o čem govorim in pišem.Kažem na zmote in jih postavljam v resnični okvir vedenja,ki bo omogočil nujno zamenjavo naše življenjke paradigme.Nič strašnega- naraven ciklični samo pojav. Če ti in tvoji somišljeniki ne razumete problema še ne pomeni,da ga ni!
Dej, nehi no, CENZURA: še vsakdo na tem forumu te je spregledal za to, kar v resnici si - SPAM-arski CENZURA, ki izkazuje vse tipične lastnosti šarlatanske kaste; vkjučno s tem, kar - seveda je to tipični šarlatanski patos - očitaš drugim.

Tvoje megalomanske napovedi in patetični očitki pa so spet zgolj tipična šarlatanska pojavnost že videna pri raznih amritih, animosih in vedežih, ki si zasluži le šibo in posmeh. :lol:

NIKKI
Prispevkov: 743
Pridružen: 24.3.2006 20:22

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a NIKKI »

Da ne odpiram nove teme, in da nasujem malo peska v mehanizem te debare! :wink:
Najprej preberite spodnji članek. Malo bom teoretiziral! In upam, da sem vsaj deloma razumel spodnji članek. Torej imamo dva optična elementa, imenujmo jih leči'. Prva leča' je uklonska in druga lomna. Sta tako uglašeni, da takorekoč izničita ena drugo- vzporedni žarki not vzporedni ven. Projeciramo na zaslon skozi obe leči' in moramo videti nespremenjeno sliko. Za poiskus za kratek čas spremenimo lomni količnik zraka na pol poti med njima. Pri paru navadnih leč (brez ' ) bi videli popačenje (ponavadi sence)! Mimogrede, to se stalno dogaja, ker je zrak stalno v gibanju!
Pri paru leč' bi morala slika na zaslonu, kljub motnji ostati enakomerno osvetljena.
http://arxiv.org/abs/1107.2062
Naslov članka je "Demonstracija časovne nevidnosti"! :wink:
Zakaj me to tako zanima? Ker imamo stalno probleme z nemirnostjo ozračja, avtorji trdijo, da lahko dosežejo največ 0.1 milisekunde. Kar pomeni, da bi skrili nemirnost ozračja le za toliko časa, torej bi snemali samo zelo s kratkimi časi!

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: čas kot samostojna enota(kaj je z našim)

Odgovor Napisal/-a Krmar »

Nikki
Prebral zanimivo-Napravi se osrednja ničelna gravitacijska točka konfiguracije Ame-Rme,ki omogoča izmenjavo EM valovovanje Ame+Rme. Če pozorno rebereš mojo razlago boš ugotovil analogijo. Prek nje ničelne točke se sploh odvija EM valovanje svetlobe.Kot naročeno Nikki. Isto se dogaja tudi na nivoju samih delcev,kjer notranja koniguracija močnih -šibkih vezi Ame* Rme ustvari ničelno točko zlivanja A*Rme.Čas deluje po istem sistemu osrednja ničelna točka je točka sedaj!Hvala za tole!! Moja enačba; Xmept*= Amept* -- EM/ T.O/A. O.-- Rmept*= Xmept*

Ame-akumulirana vrednost mase,energije,prostora,t.časa*življenja RMept*= realizirana vrednost EM=elektromagnetno izmenično zlivanje-rotacija A+Rmept* T.O=osrednja ničelna točka zlivanja-sipanja-rotacije , Alfa začetek cikla Omega konec -kjer vsak konec cikla nov začetek in obratno začetek je konec starega.Samoohranitev,samozadostnost,večna sedanja konstanta Xmept*. Se da razumeti? Izrazi so mogoče laični sistem je pa sigurno vesoljno enoten.

Odgovori