Entropija črne luknje

Prapok, vesolje, kozmologija, črne luknje...
Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a Krmar »

Imam veselje vsevede jeziti.Oprostite temu mojemu nagnenju!


Vsak delec,vsaka Xmept*je vedno notranji del večje matične konfiguracije šibkih, jedrskih vezi,ki je znotraj te matične konfiguracije vezan naprej nazaj znotraj matične Xmept* konfiguracije s šibkimi ali močnimi jedrskimi silami in v tej matični konfiguraciji izraža sočasno svojo Akumulirano in Realizirano mept*.Če delcu ali X mapt*pojavu pretrgamo njegove vezi(praktično nemogoče)bo v praznem prostoru navzven izražal nevtralno Xmept*vrednost sočasno pa bo znotraj sebe izražal zopet lastno notranjo konfiguracijo akumuliranih in realiziranih mept* vrednosti.

Da se bi zadeva lažje razumela bom dal za primerjavo telo-celica. Vsaka celica v našem telesu je ujeta v matično gravitacijsko polje našega telesa in je naprej in nazaj vezana v matični telesni konfiguraciji,šibkih močnih vezi kjer sočasno izraža svojo Amept* in Rmept* vrednost .Če celico iztrgamo iz njenega matičnega gravitacijskega polja telesa ,bo celica izrazila lastno gravitacijsko polje za svoje notranjo konfiguracijo šibkih močnih jedrskih vezi med lastnimi Amept* in Rmept* vrednosti. Podobno je z Zemljo –Zemlja je naprej-nazaj preko obeh polov J/S vezana naprej in nazaj v vezi naprej znotraj osončja izraža akumulirano A mept* vrednost v vezi nazaj S pa svojo Realizirano mept*-Ta zemljina vez je močna na Jugu in sega v asteroidni pas osončja in šibka ne Severu kjer sega do satelita Meseca.

Te vezi omogočajo znotraj osončja njegovo nemoteno izmenično elektromagnetno zlivanje rotacijo njegovih Amept in Rmept vrednosti,ki sočasno vplivajo na izmenično EM valovanje(plima oseka)rotacijo planet-satelit/i. Če bi Zemljo po kakšnem čudežu iztrgali iz te matične gravitacijske konfiguracije šibkih –močnih vezi osončja(praktično nemogoče)bi Zemljine vode še vedno izražale njeno Amept* vrednost in kopno njeno Rmept* vrednost. Tu in sedaj se lahko vidi neumnost kvantne fizike,ki hoče in počne v širših gravitacijskih matičnih konfiguracij Zemlje,molekule,atoma,jedra,v Cernu gre še dlje,kjer hoče notranjo konfiguracijo šibkih močnih vezi med Ame+Rme vrednostmi praktično pretrgati celo v delcu,ki je v resnici lahko zaznaven kot EM val in nič več,, pa še vedno bo ta val nosil v sebi konfiguracijo medsebojnega vezja Ame+Rme!! Kaj fiziko muči? Njena lastna nevednost in nerazumevanje vesoljne večno-sedanje elementarne in življenjske zakonitosti. Če jih tole ne strezni - jih ne more strezniti niti Bog več - v njihovi ošabni samopašnosti.
Sedaj bom še opisal konfiguracijo šibkih močnih jedrskih vezi v trdnih snoveh,kapljevini,plinih in magnetih ,ki določajo sočasno gostoto,elastičnost ki je odvisna od napetosti. Vse enačbe bodo obrazložene in jih bodo spremenili. P= m/v =1g cm3 Gostota zlata je p= 19/cm3
Trdne snovi obdržijo obliko in prostornino . Kapljevine-tekočine obdržijo prostornino in prilagajajo obliko. Plini prilagajajo obliko in prostornino

Torej pri trdnih snoveh prevladuje notranja konfiguracija močnih jedrskih vezi pred šibkimi Zlivanje Ame* Rme je zato bolj konstantno in upočasnjeno tudi razpad konfiguracije vezi je daljši.Zunanja matična konfiguracija težje deluje na njih. Pozor! Pri magnetih so izpostavljene samo močne notranje jedrske vezi,ki so v resnici statičnega EM naboja in izražene zgolj v dipolnosti. Naravni razpad je praktično nemogoč na vseh ravneh ,vedno ostane dipolnost,če ni temperaturnega učinka,ki preseže kritično točko pri magnetitu-585C stopinj. Pri kapljevinah –tekočinah je njihova konfiguracija šibkih in močnih jedrskih vezi Ame+Rme uravnotežena. EM pretok A+Rme je idealen. Iz tega vzroka je pri tekočinah nižja kritična temperatura razpada njihove vezne konfiguracije močnih –šibkih vezi. Zunanja matična gravitacijska sila konfiguracija lažje deluje na njih.
Plini-prilagajajo obliko in prostornino! Pline sestavljajo pretežno šibke jedrske konfiguracije vezi, z razliko od trdnih,EM izmenično sočasno zlivanje rotacija Ame+Rme je pospešena-razpad konfiguracij je zato hitrejši in pod manjšo temperaturno kritično točko. Zaključek NOVO-agregatno stanje snovi določajo medsebojne šibke-močne vezi notranje konfiguracije A+Rme vrednosti snovi Xmept* pojava. Kritična temperaturna točka razpada vezi se od trdnih snovi,tekočih k plinastim premo sorazmerno znižuje in obratno od plinastih k trdnim raste.

Sedaj se šele da razumeti osna vez osončja Sonce-Jupiter Črna luknja- Glavna galaktične zvezdna kopica je analogno enaka Jupiter-Sonce.

Kaj se bo zgodilo na koncu 15 milijardnega cikla osončja,ki bo hkrati nov začetek cikla osončja. Proces izmenjave sočasnega zlivanja Ame Jupitra ki do svojih satelitov izraža Rmept-in Sonce,ki do Jupitra izraža Rme vrednost in do svojih satelitov Venere-Merkurja Ame vrednost- obratno kot do Jupitra in ostalih planetov. Sonce in Jupiter ustvarita osno EMsilo izmeničnega valovanja rotacije celotnega A+Rme osončja preko osrednje ničelne točke medsebojnega izmeničnega zlivanja Ame+RMe osončja v asteroidnem pasu. Pri Soncu se dogaja proces,da to iz tekočega (plazme) prehaja preko kritične temperaturne točke zlitja z Jupitrovo Ame v plinasto stanje .Jupiter pa iz plinastega agregatnega stanja zaradi prejete Rme Sonca v trdno agregatno stanje. S tem si Jupiter povečuje voj gravitacijski vlek-Sonce pa ga premo-sorazmerno izgublja,ker mu šibke močne vezi razpadajo Jupitru pa se povečujejo.

Sedaj se da razumeti samo delovanje,samozadostnost,ohranitev me,cikličnost šibke močne vezi in EM silo izmeničnega EM valovanja-rotacije kot prehajanje Ame-v Rme in obratno. Da se razumeti,da boi na koncu 15 milijardnega cikla Jupiter nase potegnil vso A+R maso energijo osončja ,ki se bosta v trenutku zlile in ustvarile isto takšno notranjo konfiguracijo A*Rme kot jo poznamo danes. Zakaj?Zato,ker je osončje ujeto v matično gravitacijsko konfiguracijo močnih- šibkih vezi Ame+Rme galaksije.

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14592
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a shrink »

Spet SPAM-anje ŠARLATANA Krmarja.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a Krmar »

PRAVLJICE FIZIKE posebej za shrinka

Mòčna jêdrska síla ali mòčna interákcija (izraz interakcija je natančnejši), tudi bárvna síla je ena od štirih osnovnih interakcij v naravi. Razdelimo jo lahko na dva dela: »osnovna« močna jedrska sila in »rezidualna« močna jedrska sila. Močna jedrska sila neposredno vpliva le na kvarke, antikvarke ter gluone (bozone, ki jo posredujejo). »Osnovni« del močne jedrske sile veže skupaj kvarke v hadrone, kot sta proton ali nevtron, »rezidualni« del pa veže skupaj hadrone v atomskem jedru. V tem delu je delec, ki posreduje močno jedrsko silo, bozonski hadron ali mezon.
Skladno s kvantno kromodinamiko nosi vsak kvark barvni naboj, ki obstaja v treh vrstah: »rdeč«, »zelen« in »moder«. Ta imena so zgolj oznake in niso povezana z dejanskimi barvami. Antikvarki so »anti-rdeči«, »anti-zeleni« ali »anti-modri«. Lastnost barvnega naboja je, da se enaki barvi odbijata, neenaki pa privlačita. Še posebej močan je privlak med barvo in njeno antibarvo. Delci lahko obstajajo le, če je njihova skupna barva »bela« oziroma nevtralna (čemur pravimo barvni singlet), kar pomeni, da so bodisi sestavljeni iz rdečega, zelenega in modrega kvarka (ali anti-rdečega, anti-zelenega in anti-modrega antikvarka) – takšni delci so barioni, zgleda sta proton in nevtron – bodisi iz kvarka in antikvarka iste barve (npr. rdečega kvarka in anti-rdečega antikvarka) – ti delci so mezoni.
Močna interakcija deluje med kvarkoma tako, da ta izmenjujeta gluone. Obstoja devet vrst gluonov, vsak od njih je sestavljen iz barvnega in anti-barvnega naboja.
Ob interakciji kvarkov ti neprestano spreminjajo svojo barvo, a tako, da se skupni barvni naboj ohranja. Če opisujemo privlačno interakcijo med rdečim in zelenim kvarkom v barionu, jo opišemo tako, da rdeči kvark izseva, zeleni kvark pa absorbira gluon, ki nosi rdeč in anti-zelen naboj. S tem postane dotlej rdeč kvark zelen, zelen pa rdeč. Skupni barvni naboj (rdeč + zelen) se tako ohranja. Če interagirata moder kvark in anti-moder antikvark v mezonu, lahko takšno interakcijo opišemo tako, da modri kvark izseva, anti-modri antikvark pa absorbira gluon, ki nosi anti-rdeč in moder naboj. S tem postane dotlej moder kvark rdeč, dotlej anti-moder antikvark pa anti-rdeč. Njun skupni barvni naboj s tem še naprej ostaja enak nič. Dva zelena kvarka se medsebojno odbijata tako, da izmenjujeta gluone, ki nosijo zelen in anti-zelen barvni naboj; njun barvni naboj s tem ostaja zelen.
Za razliko od drugih osnovnih sil deluje močna interakcija tudi na delce, ki jo posredujejo, saj so tudi gluoni barvno nabiti. Zaradi tega je doseg močne interakcije močno omejen in kljub temu, da gluoni nimajo mase, ne sega dosti dlje, kot je polmer hadrona. Naslednji nenavadni pojav je tudi ta, da sila narašča z razdaljo med kvarkoma. To onemogoča, da bi opazili proste kvarke. Ko povečujemo razdaljo med kvarkoma, moramo v to vlagati vedno več energije. V nekem trenutku je energije dovolj, da se ustvarijo novi kvarki. Zato kvarke opazimo vedno le v parih ali tripletih, nikoli pa posamično. V učbenikih najdemo analogijo z elastičnim trakom: če tega res močno raztegnemo, se pretrga in namesto enega dobimo dva elastična traka. Podobno je s kvarki: če vložimo energijo in razmaknemo par kvarkov dovolj daleč, ju ne ločimo, ampak se vložena energija porabi za to, da se ustvari par kvark-antikvark.
Kdaj bo fizika dojela,da je konfiguracija šibkih močnih jedrskih sil na osrednjo ničelno točko znotraj vsakega X pojava me kjer vsak X delec(del) izraža sočasno Ame+RMe samo zato,da se akumulirana in realizirani vrednost mase energije nemoteno medsebojno izmenično zlivata česar posledica je EM sila-Poenotiti šibko močno s EM silo je navadna bedarija,ker so to zgolj gravitacijske sile,ki vedno izpostavijo konfiguracijo,ki omogoča nemoten sočasen izmenični pretok-rotacijo Ame+Rme vrednosti v vsaki Xmept+ konfiguraciji. = Xmept* = Amept* O.T –EM- A.O-Rmept*= Xmept*
Delec Xmept* je samo eden ,kjer navzven izraža nevtralno X me vrednost v notranji in zunanji močni šibki konfiguraciji pa se veže sočasno kot delec in antidelec z svojimi notranjimi vrednosti Ame+Rme.
Eléktromagnétna interákcija je ena od štirih osnovnih sil v naravi. Deluje med nabitimi leptoni in kvarki. Elektromagnetno interakcijo posredujejo fotoni (simbol γ). Številne oblike elektromagnetnega sevanja so posledica te interakcije.
Rutherfordovo sipanje kaže, da ima elektromagnetno polje daljši doseg kot šibka ali močna jedrska sila, kar je posledica dejstva, da fotoni nimajo mase in potujejo s hitrostjo svetlobe. Ker fotoni nimajo mase, ni potrebno veliko energije za njihov nastanek, kar pomeni, da je interakcija nabitih delcev z elektromagnetno interakcijo dosti verjetnejša od interakcije prek drugih polj.
Elektromagnetna interakcija je privlačna ali odbojna interakcija dolgega dosega med nabitimi delci ali antidelci. V primeru privlačne interakcije delca ostaneta skupaj zaradi kontinuirane izmenjave fotonov.
V 1960. letih 20. stoletja so Sheldon Glashow, Abdus Salam in Steven Weinberg neodvisno združili elektromagnetno interakcijo s šibko jedrsko silo v tako imenovano elektrošibko interakcijo, za kar so leta 1979 prejeli Nobelovo nagrado. Kasneje, med leti 1970 in 1973, so združili elektrošibko interakcijo s kvantno kromodinamiko, ki opisuje močno jedrsko silo, v enotni standardni model, ki je danes ena osnovnih teorij fizike osnovnih delcev.
Opis elektromagnetne interakcije sodobne fizike,pa je že žaljenje človeške inteligence!!!
Konfiguracija šibkih moćnih jedrskih vezi v vsakemXmept* pojavu omogoča preko osrednje ničelne točke konfigurae* Rme vrednosti znotraj Xmept* konfiguracije nemoten izmenični sočasen prehod –rotacijo Ame+Rme vrednosti .Posledica tega je Em sila -izmeničnega sočasnega em valovanja-rotacije obeh vrednosti znotraj Xmept*.
Poenotit gravitacijsko silo vezja Ame*Rme je največja neumnost fizike ob zori 3 tisočletja.

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a Krmar »

Poenotit gravitacijsko vez šibko močno silo z Em silo je bedarija!

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14592
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a shrink »

Bedarije stresa zgolj nepismeni, nevedni in neizobraženi CENZURA Krmar in to v tipičnem ŠARLATANSKEM stilu: s SPAM-anjem (a si se tega naučil pri ŠARLATANU amritu?). :lol:

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a Krmar »

shrink
Lepo praznuj,pa živce si pomiri v teh prazničnih dneh!Šarlatani moramo živet,da prepametne spametujemo občasno!

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14592
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a shrink »

Krmar napisal/-a:shrink
Lepo praznuj,pa živce si pomiri v teh prazničnih dneh!Šarlatani moramo živet,da prepametne spametujemo občasno!
ŠARLATANI si zaslužijo le šibo! Ti pa se že enkrat umiri s tem SPAM-anjem (lahko se kar sklicuješ na praznične dni :lol: ). Saj veš, kaj te čaka v nasprotnem, k'ne, CENZURA? :lol:

Krmar
Prispevkov: 223
Pridružen: 11.12.2011 11:21

Re: Entropija črne luknje

Odgovor Napisal/-a Krmar »

shrink
Svoje tekste je dovoljeno.Pri tebi je problem,da sploh nimaš teksta.Edino beseda,ki si si je naučil v svoji edipalnosti je CENZURA!A sam spominjaš na naučenega papagaja nove dobe.

Zaklenjeno