Čudeži in znanost

Prapok, vesolje, kozmologija, črne luknje...
Odgovori
Roman
Prispevkov: 6454
Pridružen: 21.10.2003 8:03

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Roman »

No, kak hud erudit najbrž nisem, si veliko pomagam z internetom. Tako sem tudi našel tvojo zanko, ki je kajpak odvisna od ločil. Ampak ločila Angleži pogosto tudi izpuščajo. Zanimivo. V slovenščini obstaja precej slab primer: "Obsojenca obesiti ne izpustiti."

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Roman napisal/-a:No, kak hud erudit najbrž nisem, si veliko pomagam z internetom. Tako sem tudi našel tvojo zanko, ki je kajpak odvisna od ločil. Ampak ločila Angleži pogosto tudi izpuščajo. Zanimivo. V slovenščini obstaja precej slab primer: "Obsojenca obesiti ne izpustiti."
Ja, poznam. :D

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Rock »

Roman napisal/-a:No, kak hud erudit najbrž nisem, si veliko pomagam z internetom. Tako sem tudi našel tvojo zanko, ki je kajpak odvisna od ločil. Ampak ločila Angleži pogosto tudi izpuščajo. Zanimivo. V slovenščini obstaja precej slab primer: "Obsojenca obesiti ne izpustiti."
Za območje Slovenije:
ko je še obstajala smrtna kazen - ker država pozna 'lingvistične zvijače', ter ve za morebitne pomote - je moral imeti poveljujoči oficir, preden je strelski vod izvršil svojo nalogo, v roki nov, poseben akt (običajni postopek, pravnomočna sodba s kl. o izvršljivosti ni zadostoval), kjer je bilo izrecno napisano, da ni ovir za izvršitev (obravnavana je bila morebitna pomilostitev, in drugo).

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Rock napisal/-a:
Roman napisal/-a:No, kak hud erudit najbrž nisem, si veliko pomagam z internetom. Tako sem tudi našel tvojo zanko, ki je kajpak odvisna od ločil. Ampak ločila Angleži pogosto tudi izpuščajo. Zanimivo. V slovenščini obstaja precej slab primer: "Obsojenca obesiti ne izpustiti."
Za območje Slovenije:
ko je še obstajala smrtna kazen - ker država pozna 'lingvistične zvijače', ter ve za morebitne pomote - je moral imeti poveljujoči oficir, preden je strelski vod izvršil svojo nalogo, v roki nov, poseben akt (običajni postopek, pravnomočna sodba s kl. o izvršljivosti ni zadostoval), kjer je bilo izrecno napisano, da ni ovir za izvršitev (obravnavana je bila morebitna pomilostitev, in drugo).
Po starem ZIKS-u je bilo izvrševanje smrtnih kazni z ustrelitvijo v pristojnosti policije, ne vojske, Preprosti. V policiji pa ni 'poveljujočih oficirjev'... :lol:

Navodilo o izvršitvi smrtne kazni z ustrelitvijo je določalo, da kazen izvrši osem pripadnikov milice, brez navzočnosti javnosti.
Del Navodila, ki se nanaša na izvršitev smrtne kazni z ustrelitvijo se glasi (žal sem našel le srbohrvaški tekst).

Smrtna kazna izvršava se streljanjem bez prisustva javnosti,
rano ujutro, po pravilu, van naselja.
Radnici milicije obezbeđuju mesto određeno za izvršenje
smrtne kazne i zabranjuju pristup nepozvanim licima.
Predsednik suda može dozvoliti da izvršenju smrtne kazne
izuzetno prisustvuju i naučni radnici koji imaju naučni
interes za to.
Predsednik komisije izdaje nalog starešini grupe milicionera
da se kazna izvrši. Starešina milicionera naređuje
da se osuđeno lice veže za određeni predmet i da mu se preko
očiju veže marama.
Kaznu izvršava grupa od najmanje osam radnika milicije
koji su snabdeveni puškama, od kojih je jedina polovina
sa bojevom, a druga sa manevarskom municijom. Raspodela
pušaka vrši se na taj način da se ne zna koji je radnik milicije
dobio pušku sa bojevom municijom.
Starešina grupe milicionera postavlja radnike milicije
na određeno odstojanje od osuđenog i izdaje komandu za
pucanje. Streljainje se obavlja istovremeno, pucanjem iz svih
pušaka.
Kad lekar konstatuje da je smrt nastupila, smatra se
da je smrtna kazna izvršena.
O izvršenju smrtne kazne komisija sastavlja zapisnik
koji potpisuju članovi komisije i zapisničar. Zapisnik sadrži:
mesto, dan i čas sastavljanja zapisnika. Podatke o rešenju
koja je komisija određena i imena članova komisije i zapisničara,
ime i adresu branioca ako je prisustvovao izvršenju
smrtne kazne, lične podatke o osuđenom licu, podatke o presudi
i drugim spisima na osnovu kojih je utvrđeno da su ispunjeni
zakonski uslovi za izvršenje smrtne kazne, mesto, dan
i čas kad je kazna izvršena, konstataciju lekara da je smrt
nastupila i čas kad je nastupila smrt.
Ako su izvršenju smrtne kazne prisustvovala i lica iz
tačke 12. ovog uputstva, u zapisnik se unose njihova imena,
zanimanje i adrese.
Posmrtni ostaci osuđenog sahranjuju se po pravilu
na groblju u mestu izvršenja kazne, u skladu sa propisima
o sahranjivanju. O sahrani osuđenog komisija sastavlja zapisnik
koji potpisuju članovi komisije i zapisničar. Zapisnik se
drži mesto i čas sastavljanja zapisnika i mesto i vreme gde
je obavljena sahrana, odnosno kremacija, a u slučaju kremacije
i mesto gde je urna sa pepelom ostavljena.
Predsednilk komisije predaje zapisnik o izvršenju smrtne
'kazne i zapisnik o sahrani, odnosno kremaciji, predsedni'ku
suda istog dana kada je smrtna kazna izvršena, odnosno
obavljena sahrana ili kremacija.
O izvršenoj smrtnoj kazni predsednik suda bez odlaganja
obaveštava Republički sekretarijat za pravosuđe i opštu
upravu.

Podaci koje službena i druga lica koja su prisustvovala
izvršenju smrtne kazne saznaju prilikom ili povodom izvršenja
smrtne kazne, smatraju se službenom tajnom.
Predsedniik komisije upozoriče lica koja su prisustvovala
izvršenju kazne na ovu obavezu i to upozorenje će se
uneti u zapisnik o izvršenju smrtne kazne.
Naučni radnici iz tačke 12. ovog uputstva mogu podatke
iz stava 1. ove tačke koristiti u naučne svrhe i objaviti
u stručnim i naučnim publikacijama na takav način da se
ne može znati o kom licu je reč.
Prilikom izvršenja smrtne kazne nije dozvoljeno fotografisanje
i tonsko snimanje.
Informaciju o izvršenju smrtne kazne predstavnicima
sredstava javnog informisanja može dati samo predsednik
suda.


Torej, tu ni nobenega govora o tem, da bi moral imeti "poveljujoči v roki nov, poseben akt..."

Leta 1959 je bila sprejeta novela kazenskega zakonika, ki je odpravila izvršitev smrtne kazni z obešenjem. Čeprav je bila smrtna kazen ukinjena formalno šele leta 1991, je bil zadnji usmrčeni v Sloveniji Franc Rihterič. Storil naj bi okoli sedemdeset kaznivih dejanj, med drugim je tudi moril. Rihteriča so ustrelili 30. oktobra 1959 v eni od gramoznic v bližini Hoč.

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Rock »

Moje sporočilo je bilo točno:

- relevantno je obdobje do 1959
- za izvršitev sm. kazni je bila pristojna tedanja 'milica' (poznali so čine, oficirje; čini so bili odpravljeni kasneje [leta 1966 - ko v Sloveniji že dolgo nobena smrtna kazen ni bila več dejansko izvršena])
- pred samo izvršitvijo je bilo potrebno izrecno pozitivno ugotoviti vrsto pravnih dejstev (da smrtna kazen ni razveljavljena, nadomeščena z aktom amnestije ali aktom pomilostitve ali odložena z. izrednega pravnega sredstva);
dalje, po potrebi, je bilo izvesti nova pravna dejstva (različni zdravniški pregledi)
- šele potem je bila imenovana posebna pristojna komisija (o kateri govori Vojko) ter se je predpisani p. nadaljeval

Spodaj navajam podrobnosti za tiste, ki jih zadeva natančneje zanima.
---------------------------------------------


Izvleček in povzetek iz virov (opomba: mastni tisk je moj):
• Jure GRILJC, dipl. var., 'ZUNANJA PODOBA SLOVENSKE POLICIJE': "Uvedeni so bili čini, od nižjega vodnika do generala milice, /.../ leto kasneje pa je za oficirje veljalo, da /.../ S prehodom milice iz zvezne v republiško pristojnost leta 1966 so bili čini odpravljeni."
• UPUTSTVO O POSTUPKU IZVRŠENJA SMRTNE KAZNE (Objavljeno u "Sl. glasniku SRS", br. 30/78)
- Pre izvršenja smrtne kazne, predsednik nadležnog okružnog suda (u daljem tekstu: predsednik suda) dužan je da utvrdi da ne postoje zakonske smetnje za izvršenje smrtne kazne.
- Kad predsednik suda utvrdi da smrtna kazna nije ukinuta ili zamenjena aktom amnestije ili aktom pomilovanja ili odložena povodom vanrednog pravnog leka, odrediće, po potrebi, jednog ili više lekara radi utvrđivanja zdravstvenog stanja osuđenog lica, a ako je osuđena žena i radi utvrđivanja da li je bremenita.
- Kad predsednik suda utvrdi da ne postoje zakonske smetnje za izvršenje smrtne kazne, donosi rešenje o obrazovanju Komisije za izvršenje smrtne kazne (u daljem tekstu: Komisija).
- Predsednik suda predaje predsedniku Komisije spise potrebne za izvršenje smrtne kazne i obaveštava ga pismeno, da ne postoje smetnje za izvršenje smrtne kazne kao i o izvršenim pripremama.
- Predsednik suda obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova o vremenu i mestu izvršenja smrtne kazne radi određivanja potrebnog broja radnika milicije koji će izvršiti kaznu

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Preprosti je napisal:
Moje sporočilo je bilo točno:
Tvoje "sporočilo", je bilo bistveno netočno.
- relevantno je obdobje do 1959
To ni bilo sporno in temu nisem nikoli oponiral.
- za izvršitev sm. kazni je bila pristojna tedanja 'milica' (poznali so čine, oficirje; čini so bili odpravljeni kasneje [leta 1966 - ko v Sloveniji že dolgo nobena smrtna kazen ni bila več dejansko izvršena])
Slabo poznaš strukturo takratnih organov za notranje zadeve.

Res da so pripadniki milice imeli čine, niso pa bili 'oficirji', kot trdiš. Oficirje je poznala le vojska.
- pred samo izvršitvijo je bilo potrebno izrecno pozitivno ugotoviti vrsto pravnih dejstev (da smrtna kazen ni razveljavljena, nadomeščena z aktom amnestije ali aktom pomilostitve ali odložena z. izrednega pravnega sredstva);
dalje, po potrebi, je bilo izvesti nova pravna dejstva (različni zdravniški pregledi)
Brcaš mrtvega psa; tudi to ni bilo sporno, jaz sem se obregnil ob tvojo navedbo, da je moral imeti "poveljujoči v roki nov, poseben akt...". To enostavno ni res.
- šele potem je bila imenovana posebna pristojna komisija (o kateri govori Vojko) ter se je predpisani p. nadaljeval
Tudi to ni sporno in ni predmet disputa. Saj sam pišeš: "/...predsednik nadležnog okružnog suda (u daljem tekstu: predsednik suda) dužan je da utvrdi da ne postoje zakonske smetnje za izvršenje smrtne kazne.../". 'Predsednik suda' seveda ni poveljujoči pred strelskim vodom. :wink:

Tudi pravni vir, (Uputstvo) za Slovenijo ni relevanten, saj je veljal za Srbijo. V Sloveniji je način izvršitve smrtne kazni predpisoval podzakonski akt Navodilo o izvršitvi smrtne kazni (Uradni list SRS, št. 26/74).

smolejleo
Prispevkov: 1700
Pridružen: 3.3.2004 11:52
Kraj: celovec
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a smolejleo »

Vojkosrav rad napiše:

vojko napisal/-a:
Shranjeno v Malo enciklopedijo aforizmov.

Seveda, kadar gre za anallizo Asinus Šrinkelna in njegovega troblenja!

Vojkosrav ne piše aforizmov, Trdina bi bil pa nanj bolj ponosen kot na Krjavlja!

Števno skoraj neskončnim - vodi tisti "njemu = svojilni zaimek", se je pridružila pravljica o " neandertalec je Vojkosravov prednik" in seveda še test IQ in znanja štetja do tlideset:vojko napisal/-a:Napisal/-a smolejleo » 31.5.2015 18:24

Posveti se raje študiranju svojilnega zaimka poglej, kaj si napisal Vojkosrav zmajujši z glavo sklanja on, njega, Si si že narisal družinsko drevo
Zgoraj je 27 (z besedo: sedemindvajset) besed, ki jih je mukoma napisal naš rojeni slavist v enem svojih zadnjih postov.

Trikrat lahko ugibate, kolikokrat je popravljal tole svojo jezikovno mojstrovino!

Nobenkrat? Napačno!

Enkrat? Napačno!

Trikrat? Napačno!

Pod ogromno sliko, ki jo je popolnoma deplasirano prilepil, je nezmotljivi program zabeležil:

"Zadnjič spremenil 1, dne smolejleo, skupaj popravljeno 31 krat."

(moja opomba: z besedo: enaintridesetkrat, torej 1,15 krat za vsako besedo) :lol: :lol:

Dvomim, da bo ta fantastični rekord kmalu presežen. Razen, če bo naš Leo zbolel za logorejo... :lol:
Jasnovidec Vojkosrav, izbranec Bilećkega ostpointa, predavatl kumrovaške sorbone - si že razvozlal Libuški paradoks:
"Zadnjič spremenil 1, dne smolejleo, skupaj popravljeno 31 krat."

Tista slika je pa res deplasirana, pa ne deplasirano prileplena, temveč deplasirana za Marxa, ne zate. Če upoštevam tvoje prednike (kot sam trdiš), bi bila ta primernejša - tudi zaradi okolja v katerem si živel (kumrovac, krapina)

Slika


Ti si sicer že brezzobi, pa vendar - ta je primernejša :lol:

P S: že znaš sklanjati :on, njega, ...pri.., in - si že vprašal tršico, kako je s "svojilnim" zaimkom - muuuuuu!

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14584
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a shrink »

Hah, jodlarski podučitelj osmoljenileo, spet kažeš svojo tipično šarlatansko pojavnost: znanstveno hipotezo spet označuješ za pravljico. Si pa res pravi Krjavelj tega foruma, le da ti konkrektno ne sekaš hudičev, ampak streljaš kozle. :lol:

Rock
Prispevkov: 9229
Pridružen: 27.11.2008 11:14
Kraj: Ljubljana

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Rock »

Vojkov odgovor je v neskladnem delu napačen:

- ima težave z razumevanjem teksta (literatura, Grilj)
- zahaja v protislovja (se strinja, da "ni bilo sporno", a v istem stavku zanika obstoj novega akta)
- ima težave z razumevanjem teksta (srbsko navodilo o predsedniku okž. sodišča; o predsedniku komisije; o poveljujočem oficirju; ter medsebojni odnosi navedenih oseb)
- ima težave s sistemskim razumevanjem predpisov (navodilo je moralo biti skladno z zakonom/ZIKS; kar je veljalo za vse tedanje republike; v relevantnem obdobju, od določenega časa do 1959, je milica sodila v pristojnost zveze, kar pomeni, v obsegu naše diskusije [čini, oficirji], popolnoma enotno ureditev za vse republike; pa tudi republiški zakoni [ZIKS-i] so bili dejansko bistveno podobni)
- ima težave o časovni veljavnosti prava (slovensko navodilo iz 1974, zaradi obdobja '1959', ni relevantno)

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Rock napisal/-a:Vojkov odgovor je v neskladnem delu napačen:

- ima težave z razumevanjem teksta (literatura, Grilj)
- zahaja v protislovja (se strinja, da "ni bilo sporno", a v istem stavku zanika obstoj novega akta)
- ima težave z razumevanjem teksta (srbsko navodilo o predsedniku okž. sodišča; o predsedniku komisije; o poveljujočem oficirju; ter medsebojni odnosi navedenih oseb)
- ima težave s sistemskim razumevanjem predpisov (navodilo je moralo biti skladno z zakonom/ZIKS; kar je veljalo za vse tedanje republike; v relevantnem obdobju, od določenega časa do 1959, je milica sodila v pristojnost zveze, kar pomeni, v obsegu naše diskusije [čini, oficirji], popolnoma enotno ureditev za vse republike; pa tudi republiški zakoni [ZIKS-i] so bili dejansko bistveno podobni)
- ima težave o časovni veljavnosti prava (slovensko navodilo iz 1974, zaradi obdobja '1959', ni relevantno)
Da, da, razumemo, Preprosti. In tudi jasno vidimo, kdo ima težave pri razumevanju. :lol:

Ves spor je bil okoli tvoje trditve, da je pri usmrtitvi moral imeti "poveljujoči v roki nov, poseben akt..." . Nazorno sem ti dokazal, da to ni res.

Vse ostalo so seveda le vaje v slogu, ki skušajo prilepiti figov list na ta tvoj spodrsljaj... :lol:

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

smolejleo napisal/-a:Vojkosrav rad napiše:

vojko napisal/-a:
Shranjeno v Malo enciklopedijo aforizmov.

Seveda, kadar gre za anallizo Asinus Šrinkelna in njegovega troblenja!

Vojkosrav ne piše aforizmov, Trdina bi bil pa nanj bolj ponosen kot na Krjavlja!

Števno skoraj neskončnim - vodi tisti "njemu = svojilni zaimek", se je pridružila pravljica o " neandertalec je Vojkosravov prednik" in seveda še test IQ in znanja štetja do tlideset:vojko napisal/-a:Napisal/-a smolejleo » 31.5.2015 18:24

Posveti se raje študiranju svojilnega zaimka poglej, kaj si napisal Vojkosrav zmajujši z glavo sklanja on, njega, Si si že narisal družinsko drevo
Zgoraj je 27 (z besedo: sedemindvajset) besed, ki jih je mukoma napisal naš rojeni slavist v enem svojih zadnjih postov.

Trikrat lahko ugibate, kolikokrat je popravljal tole svojo jezikovno mojstrovino!

Nobenkrat? Napačno!

Enkrat? Napačno!

Trikrat? Napačno!

Pod ogromno sliko, ki jo je popolnoma deplasirano prilepil, je nezmotljivi program zabeležil:

"Zadnjič spremenil 1, dne smolejleo, skupaj popravljeno 31 krat."

(moja opomba: z besedo: enaintridesetkrat, torej 1,15 krat za vsako besedo)

Dvomim, da bo ta fantastični rekord kmalu presežen. Razen, če bo naš Leo zbolel za logorejo... :lol:
Jasnovidec Vojkosrav, izbranec Bilećkega ostpointa, predavatl kumrovaške sorbone - si že razvozlal Libuški paradoks:
"Zadnjič spremenil 1, dne smolejleo, skupaj popravljeno 31 krat."

Tista slika je pa res deplasirana, pa ne deplasirano prileplena, temveč deplasirana za Marxa, ne zate. Če upoštevam tvoje prednike (kot sam trdiš), bi bila ta primernejša - tudi zaradi okolja v katerem si živel (kumrovac, krapina)

Slika


Ti si sicer že brezzobi, pa vendar - ta je primernejša

P S: že znaš sklanjati :on, njega, ...pri.., in - si že vprašal tršico, kako je s "svojilnim" zaimkom - muuuuuu!

"/...Trdina bi bil pa nanj bolj ponosen kot na Krjavlja!", praviš Leo, kaj? Torej, ti si prepričan, da je Trdina napisal zgodbo z junakom Krjavljem? :lol:

V šolah, kjer smo se ostali učili slovensko slovstvo, so nam povedali, da je bil to Jurčič... :lol:

Revček polpismeni in ti bi se šel celo poglobljene debate o slovenski slovnici in pravopisu? Ah, no, Leo, lepo te prosim... :lol:

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Leo Koroški, ko že toliko kokodakaš o IQ ("/...in seveda še test IQ.../"), pa ti reši IQ test za četrti osnove, ki bi ga moral tvoj istomišljenik stream (pa ga še do danes ni):

Hitro naredi smiselni stavek iz teh treh besed: pesto, napere, platišče!

Bo šlo? :lol: :lol:

smolejleo
Prispevkov: 1700
Pridružen: 3.3.2004 11:52
Kraj: celovec
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a smolejleo »

vojko napisal/-a:Leo Koroški, ko že toliko kokodakaš o IQ ("/...in seveda še test IQ.../"), pa ti reši IQ test za četrti osnove, ki bi ga moral tvoj istomišljenik stream (pa ga še do danes ni):

Hitro naredi smiselni stavek iz teh treh besed: pesto, napere, platišče!

Bo šlo? :lol: :lol:

Vidim, da si pravi expert za bajke in povesti. Saj si to tudi predaval na kumrovaški sorboni. Pri črkovanju pa popuščaš - saj bo asinus šrinkelni kaj spesnil za anale, tako vama, expertoma anallize, ne bo zmanjkalo zaposlitve!

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11591
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

smolejleo napisal/-a:
vojko napisal/-a:Leo Koroški, ko že toliko kokodakaš o IQ ("/...in seveda še test IQ.../"), pa ti reši IQ test za četrti osnove, ki bi ga moral tvoj istomišljenik stream (pa ga še do danes ni):

Hitro naredi smiselni stavek iz teh treh besed: pesto, napere, platišče!

Bo šlo? : :lol:

Vidim, da si pravi expert za bajke in povesti. Saj si to tudi predaval na kumrovaški sorboni. Pri črkovanju pa popuščaš - saj bo asinus šrinkelni kaj spesnil za anale, tako vama, expertoma anallize, ne bo zmanjkalo zaposlitve!
Eskiviraš, kaj? :lol:

Je pretežko? :lol:

Bi kaj lažjega? :lol:

smolejleo
Prispevkov: 1700
Pridružen: 3.3.2004 11:52
Kraj: celovec
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a smolejleo »

Nič ne eskiviram - ti sklanjaj najprej osebni zaimek ON, pa še par DN imaš!

Za tvoj IQ test sem pa prepričan, da te bo navdahnil tale prispevek:

http://sportsfitness.info/sl/extreme-sp ... 19707.html

Verjetno je prevod iz angleščine - po stilu bi rekel tvoj - ne pozabite tovariš


vojko napisal/-a:
vojko je napisal/-a:...polčas razpada. :lol:
šrinko napisal/-a:
Verjetno misliš na "half-life of decay"? Po naše je to: razpolovni čas ali razpolovna doba.
vojko napisal/-a:
Ja, to sem mislil. Se opravičujem..."izgubljeno s prevodom"..

Boš za Achilla spisal navodilo, morda bo pa z biciklom ujel želvo - oprosti, sem pozabil, da si priznal, da si truba za matematiko - črtaj matematiko, truba si za vse :lol:

Odgovori