Page 587 of 918

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 15:23
by Rock
shrink wrote:
osmoljenileo wrote:Zakaj, zakaj,.... pa sprašujejo samo radovedni otroci, resni znanstveniki in specialisti imajo radovednežev dovolj. Spranci vejo, da je to tako in tako, če pa kdo kaj dvomi, naj se pa najprej posveti matematiki, ta vse razloži
Tipičen zimzeleni odziv jodlarskega podučitelja, ki se mu zaradi lastne neizobraženosti o fiziki (in znanosti nasploh) ne sanja niti nič pika jožef, zato pa jokca o "zakaj", tako kot njegovi varovanci, katerim lahko le pere dude in slinčke. :lol: :lol: :lol:
Fizika je disciplina posebne narave:
- njeno sredstvo je matematika (zato se nekaterim zdi težka)
- sicer pa se ukvarja s statičnimi stvarmi, in približki; izid je le-temu primeren
- na vprašanje 'zakaj' in 'čemu' - ki sta mnogo zanimivejši in težji vprašanji kot 'kako' - se ukvarjajo druge znanstvene discipline (npr. filozofija)

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 15:26
by Rock
problemi wrote:
smolejleo wrote:Zakaj, zakaj,.... pa sprašujejo samo radovedni otroci, resni znanstveniki in specialisti imajo radovednežev dovolj. Spranci vejo, da je to tako in tako, če pa kdo kaj dvomi, naj se pa najprej posveti matematiki, ta vse razloži :lol: !
:shock:
Vprašanje zakaj sprašuje po razlogu, zakaj je nek pojav takšen kakršen pač je. Torej gre za metafizično vprašanje. Tovrstnih vprašanj pa si znanost, vsaj ekzaktna ne, ne zastavlja, niti na njih ne ponuja odgovorov. Najbolj ustrezen odgovor na vprašanje zakaj se bozoni "obnašajo" tako kot pač se, je: "Ni razloga!"
Problemi, zdi se, da dejansko misliš tako, kot si zapisal?

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 16:33
by vojko
shrink wrote:
osmoljenileo wrote:Si res velik optimist, če misliš, da bi jaz kaj spraševal na tem mogočnem poralu -Kvakkadabra - Asinusnih odgovorov šrinkelna pa res ne potrebujem!
Seveda jih ne potrebuješ, podučitelj, ti za pranje dud in slinčkov pravzaprav ničesar ne potrebuješ, razen dobrega pralnega praška. :lol:
Ah, shrink, zopet podcenjuješ potenciale Lea Koroškega; on namreč ne potrebuje "dobrega pralnega praška". On sploh ne potrebuje nikakršnega pralnega praška. On pere z magičnimi 'pralnimi kroglicami'... :lol:

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 16:39
by vojko
GJ wrote:
vojko wrote:Zakaj je po Stefanovem zakonu sevanje črnega telesa proporcionalno ravno s četrto potenco termodinamske temperature? Ali mi lahko kdo to razloži na laičen način, brez višje matematike? Kaj je kvantnomehanska razlaga tega zakona? Ali sta to sevanje in Hawkingovo sevanje v kakšni korelaciji?
Jaz bi shrinka vprašal takole...
Kaj se zgodi, če obravnavamo črno telo kot točko z zanemarljivo površino, je sevanje še proporcionalno s četrto potenco?

Lep dan...
Sem premalo 'topogledno' izobražen. :oops:

Če parafraziram Aristotela: 'Tisto, kar mora fizik znati odgovoriti, mora laik znati vprašati.' :D

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 16:52
by vojko
Rock wrote:
shrink wrote:
osmoljenileo wrote:Zakaj, zakaj,.... pa sprašujejo samo radovedni otroci, resni znanstveniki in specialisti imajo radovednežev dovolj. Spranci vejo, da je to tako in tako, če pa kdo kaj dvomi, naj se pa najprej posveti matematiki, ta vse razloži
Tipičen zimzeleni odziv jodlarskega podučitelja, ki se mu zaradi lastne neizobraženosti o fiziki (in znanosti nasploh) ne sanja niti nič pika jožef, zato pa jokca o "zakaj", tako kot njegovi varovanci, katerim lahko le pere dude in slinčke. :lol: :lol: :lol:
Fizika je disciplina posebne narave:
1)- njeno sredstvo je matematika (zato se nekaterim zdi težka)
2)- sicer pa se ukvarja s statičnimi stvarmi, in približki; izid je le-temu primeren
3)- na vprašanje 'zakaj' in 'čemu' - ki sta mnogo zanimivejši in težji vprašanji kot 'kako' - se ukvarjajo druge znanstvene discipline (npr. filozofija)
Ad1) Matematika se ne 'zdi težka', matematika je težka; celo za Einsteina.
Ad2) Kje si pa to pobral?! Fizika se pretežno ukvarja z dinamičnimi stvarmi. Ker svet ni absolutum in objektivna realnost niso Leibnizove monade ali Platonova idealna telesa, je 'približek' edino realno mogoče stanje stvari. Kaj razumeš kot nasprotje približka v fiziki?
Ad3) Zelo diskutabilno je, ali je filozofija 'znanstvena disciplina' v istem pomenu kot fizika ali matematika.

Seveda pa teologija in vse podobne 'vede' o nadnaravnem in neobstoječem po nobenem kriteriju ne spadajo med 'znanstvene discipline', pa naj še tako raztegnemo ta pojem.

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 18:08
by shrink
GJ wrote:
shrink wrote:Glede na to, da Stefanov zakon proporcionalno povezuje gostoto sevalnega toka, t.j. sevalni tok na enoto površine, s četrto potenco temperature, lahko mirno rečeš, da je odvod sevalnega toka po površini proporcionalen s četrto potenco temperature, pri odvodih pa seveda operiraš z infinitezimalnimi količinami.
Se pravi, če to valja za elektrone, ki krožijo okoli atomskega jedra in njihovo temperaturo predstavlja njihova kinetična energija, verjetno enako velja tudi za protone v protonskem pospeševalniku, ko zavijajo oziroma se uklanjajo v električnem polju?
Ne, to velja le za (termične) fotone, ne pa za elektrone in protone, ki so fermioni. Izvor termičnih fotonov pa so "vibracije" dipolov v snovi zaradi termičnega gibanja v snovi.

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 18:36
by shrink
Rock wrote:
shrink wrote:
osmoljenileo wrote:Zakaj, zakaj,.... pa sprašujejo samo radovedni otroci, resni znanstveniki in specialisti imajo radovednežev dovolj. Spranci vejo, da je to tako in tako, če pa kdo kaj dvomi, naj se pa najprej posveti matematiki, ta vse razloži
Tipičen zimzeleni odziv jodlarskega podučitelja, ki se mu zaradi lastne neizobraženosti o fiziki (in znanosti nasploh) ne sanja niti nič pika jožef, zato pa jokca o "zakaj", tako kot njegovi varovanci, katerim lahko le pere dude in slinčke. :lol: :lol: :lol:
Fizika je disciplina posebne narave:
- njeno sredstvo je matematika (zato se nekaterim zdi težka)
- sicer pa se ukvarja s statičnimi stvarmi, in približki; izid je le-temu primeren
- na vprašanje 'zakaj' in 'čemu' - ki sta mnogo zanimivejši in težji vprašanji kot 'kako' - se ukvarjajo druge znanstvene discipline (npr. filozofija)
Ja, in odgovori, ki jih dajejo takšne "discipline", so tako eksaktni in tako znanstveni kot tisti iz svetih bukvic, kar je - jasno - zanimivo in težje le za nedeljske pravnike. :lol:

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 18:45
by shrink
vojko wrote:
shrink wrote:
osmoljenileo wrote:Si res velik optimist, če misliš, da bi jaz kaj spraševal na tem mogočnem poralu -Kvakkadabra - Asinusnih odgovorov šrinkelna pa res ne potrebujem!
Seveda jih ne potrebuješ, podučitelj, ti za pranje dud in slinčkov pravzaprav ničesar ne potrebuješ, razen dobrega pralnega praška. :lol:
Ah, shrink, zopet podcenjuješ potenciale Lea Koroškega; on namreč ne potrebuje "dobrega pralnega praška". On sploh ne potrebuje nikakršnega pralnega praška. On pere z magičnimi 'pralnimi kroglicami'... :lol:
Pustimo se presenetiti: glede na to, da ima pralno pavzo, bo najbrž še kaj pojodlal o lastnih pralnih metodah. :lol:

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 19:05
by GJ
shrink wrote:
GJ wrote:
shrink wrote:Glede na to, da Stefanov zakon proporcionalno povezuje gostoto sevalnega toka, t.j. sevalni tok na enoto površine, s četrto potenco temperature, lahko mirno rečeš, da je odvod sevalnega toka po površini proporcionalen s četrto potenco temperature, pri odvodih pa seveda operiraš z infinitezimalnimi količinami.
Se pravi, če to valja za elektrone, ki krožijo okoli atomskega jedra in njihovo temperaturo predstavlja njihova kinetična energija, verjetno enako velja tudi za protone v protonskem pospeševalniku, ko zavijajo oziroma se uklanjajo v električnem polju?
Ne, to velja le za (termične) fotone, ne pa za elektrone in protone, ki so fermioni. Izvor termičnih fotonov pa so "vibracije" dipolov v snovi zaradi termičnega gibanja v snovi.
Jaz seveda tukaj sem mislil na fotone, ki jih oddaja proton pri visokih hitrostih v pospeševalniku, ko zavija v električnem polju!

Lep dan...

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 19:20
by shrink
GJ wrote:
shrink wrote:
GJ wrote:Se pravi, če to valja za elektrone, ki krožijo okoli atomskega jedra in njihovo temperaturo predstavlja njihova kinetična energija, verjetno enako velja tudi za protone v protonskem pospeševalniku, ko zavijajo oziroma se uklanjajo v električnem polju?
Ne, to velja le za (termične) fotone, ne pa za elektrone in protone, ki so fermioni. Izvor termičnih fotonov pa so "vibracije" dipolov v snovi zaradi termičnega gibanja v snovi.
Jaz seveda tukaj sem mislil na fotone, ki jih oddaja proton pri visokih hitrostih v pospeševalniku, ko zavija v električnem polju!
Tu gre za zavorno sevanje, ne pa za termično sevanje v smislu sevanja črnega telesa.

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 20:06
by GJ
shrink wrote:Tu gre za zavorno sevanje, ne pa za termično sevanje v smislu sevanja črnega telesa.
Aha, torej za zavorno sevanje velja drug zakon.
Termično sevanje je v bistvu kinetična energija elektrona v atomskem jedru, ki jo elektron odda pri prehodu na nižjo orbitalo. Torej Stefan-Boltzmannov zakon velja le za idealna črna telesa iz atomov?

Lep večer...

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 22:57
by problemi
Rock wrote:Problemi, zdi se, da dejansko misliš tako, kot si zapisal?
Res je. Lahko prosim podaš kritiko moje trditve, in mi s tem omogočiš ustrezen odgovor?i

Re: Čudeži in znanost

Posted: 9.7.2015 23:03
by problemi
smolejleo wrote:Problemi, poglej kdo to sprašuje. Se boš moral pojeziti na sokvakca Vojkosrava.
Me sploh ne briga kdo sprašuje, oglasil sem se na tvoj (bebav) komentar. Postov od omenjenega sokvakca pa že nekaj časa ne berem, tako da ...

P.S.
Ali ti ni čudno, da nas, te ki nas imenuješ kvakci, to sploh ne moti. Iz tvojih ust to zveni celo kot kompliment. :wink:

Re: Čudeži in znanost

Posted: 10.7.2015 1:29
by Rock
problemi wrote:
Rock wrote:Problemi, zdi se, da dejansko misliš tako, kot si zapisal?
Res je. Lahko prosim podaš kritiko moje trditve, in mi s tem omogočiš ustrezen odgovor?i
Mislim, da za začetek posebno utemeljevanje ni potrebno. Če negativne ocene ne sprejmeš, že imaš vso možnost, da
obrazložiš svoje stališče.

Re: Čudeži in znanost

Posted: 10.7.2015 11:47
by problemi
Rock wrote:Mislim, da za začetek posebno utemeljevanje ni potrebno. Če negativne ocene ne sprejmeš, že imaš vso možnost, da
obrazložiš svoje stališče.
Pravzparav delno sprejmem tvojo kritiko in sicer v delu, ko dokaj nekritično trdim o vsej znanosti, tako da se popravljam: ekzaktna znanost ... drugače pa je pri humanistično-družboslovni znanosti in seveda teologiji, kjer pa si to metafizično (ontološko) vprašanje povsem legitimno zastavljajo in skušajo nanj odgovoriti.

V delu, da je odgovor: "Ni razloga!" pa seveda vztrajam. Vem, da se kot vernik s tem ne boš strinjal, ampak dokazno breme, da se motim je na tvoji strani ...