POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Prapok, vesolje, kozmologija, črne luknje...
Post Reply
TimeEinstein
Posts: 643
Joined: 26.4.2011 0:00
Contact:

POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by TimeEinstein » 5.10.2015 15:35

V času globalizacije, ko svet postaja ekonomsko vse bolj povezan, je potrebno razvijati vzgojo, ki bo omogočila tudi resnično povezovanje med ljudmi različnih religij, nacij in ras. Izobraževanje danes ima povsod po svetu temelje v zgodovini, religiji in nacionalni pripadnosti. To so pomembni temelji, med katerimi pa ni dovolj kohezijskih elementov, ki bi omogočili globalno vzgojo, katere cilj je, da bi ljudje začutili pripadnost »človeški civilizaciji« kot »globalni družbi« na planetu Zemlji.

Današnja izobraževanje, da bo pridobila potrebne kohezijske elemente za razvoj »globalne družbe« mora biti oplemenitena z znanstvenimi dosežki na področju naravoslovnih ved, ki proučujejo izvor »opazovalca« v človeku. V fiziki je opazovalec ključni element znanstvenega raziskovanja. Zadnje raziskave na področju epistemologije kažejo, da je izvor opazovalca v zavesti, ki pa je skupna vsem fizikom ne glede na vero in narodno pripadnost. V fiziki je »opazovalec« neodvisna entiteta, ki deluje v vsakem človeku po istih principih: omogoča mu, da se zaveda vseh njegovih miselnih procesov.

Globalna izobraževanje se zavzema za razvoj vzgoje, kjer se bo opazovalec raziskoval ne le na teoretični, ampak tudi na izkustveni ravni. Bolj ko nekdo opazuje misli, bolj se zaveda sebe kot »opazovalca«. Opazovalec ne pripada nobeni religiji, naciji ali rasi in je kot tak ključni kohezijski element, ki lahko omogoči razvoj globalne družbe, kjer bodo nacionalne, verske in vse druge indentifikacije na drugem mestu, primarno pa bo, biti član »človeške civilizacije«, drugače rečeno biti član »globalne družbe«.

Opazovalec je vezni člen med naravoslovnimi in družbenimi znanosti, kajti opazovalec se zaveda teoretskih miselnih modelov o svetu v naravoslovju in družboslovju in se hkrati zaveda fizikalne in družbene realnosti, ki jih ti modeli opisujejo. Lahko rečemo, da je opazovalec središče in izhodišče znanosti, njegov izvor pa do sedaj ni bil raziskovan. Opazovalec se zaveda o miselnih vsebinah, v katere verujemo, ki so pri različnih verah različne, skupno pa jim je, da so vse stvaritve človekovega uma. Tudi ateisti so verniki, verujejo, da Boga ni, kar je vera kot vsaka druga.

Razlikovanje o izvoru opazovalca nas pripelje do zavesti same, ki je skupni imenovalec vseh ljudi ne glede na nacionalno, rasno ali religiozno pripadnost. V vsakem človeku je zavest tista, ki opravlja funkcijo opazovalca. V tem smislu je zavest edini element, ki lahko resnično poveže ljudi med seboj in je temelj globalne vzgoje.

Kot je povedal že Albert Einstein, problemi, ki nastanejo pri določenem načinu mišljenja, niso razrešljivi v okviru tega mišljenja. Izključno racionalni pristop pri reševanju problemov današnje družbe ne bo imel želenih rezultatov, ker ne posega v temelj problema, ki je v dejstvu, da sta moderna družba in njen izobraževalni sistem zanemarila raziskovanje o temeljih opazovalca, se pravi, razvoj zavesti.

Kopenhagenska interpretacija iz dvajsetega stoletja pravi, da opazovanje (s strani opazovalca) določene superpozicije elementarnega delca povzroči njeno uresničenje. Fizika enaindvajsetega stoletja pa je odkrila, da opazovalec z merjenem časa, ki je le matematična količina, ustvarja trajanje. Dokler ni meritve, ni trajanja, ker pomeni, da resnično živimo v VEČNEM SEDAJU, katerega obstoj je napovedal že Albert Einstein: SEDANJOST ima v sebi nekaj bistvenega, a to ostaja zunaj področja znanosti. Ljudje našega kova, ki verjamejo v fiziko, vedo, da je razlikovanje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo le nadvse trdovratna utvara*«.

Globalna izobraževanje razvija človekov razum in hkrati prebuja zavest v njem. Razum brez zavest deluje le v okviru ozkih egoističnih interesov, in je današnjemu človeku in človečki družbi, nevaren. Tehnološko razvita družba zahteva, da današnji človek oplemeniti razum z zavestjo, ki mu omogoča življenje v harmoniji z naravo in sočlovekom. V tem kontekstu je teoretsko in izkustveno raziskovanje o temeljih opazovalca, nepogrešljiv element razvoja moderne družbe.

VIRI:
1. ŠORLI, Srečko. Planetarna izobraževanje za mir in nenasilje. Primorska srečanja, ISSN 0350-5723, 1991, letn. 16, št. 116, str. 183-185. [COBISS.SI-ID 47474432]

2. Srečko Šorli Amrit, Integral Science for Global Education,
http://www.globaleducationmagazine.com/ ... n/#respond

3. Amrit Sorli. On the Origin of the Observer. American Journal of Modern Physics. Vol. 3, No. 4,
2014, pp. 173-177. doi: 10.11648/j.ajmp.20140304.14 http://article.sciencepublishinggroup.c ... 304.14.pdf

4. Amrit Sorli, Dusan Klinar, Integration of Science and Religion with Self¬ Experience of the Observer, Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No. 7, July 2010,
http://www.jirrs.org/jirrs_nr_7/09-04-jirrs7-klinar.pdf

5. Amrit Sorli, Integration of Scientific and Religious experience, Scientific GOD Journal | June 2010 | Vol. 1 | Issue 4 | Page 279-281, http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/25/25

6. *Fiscaletti, D. and Sorli, A.: “Perspectives of the Numerical Order of Material Changes in Timeless Approaches in Physics", Foundations of Physics 45, 2, 105-133 (2015).

Rock
Posts: 9229
Joined: 27.11.2008 11:14
Location: Ljubljana

Re: POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by Rock » 5.10.2015 17:56

TimeEinstein wrote:V času globalizacije, ko svet postaja ekonomsko vse bolj povezan, je potrebno razvijati vzgojo, ki bo omogočila tudi resnično povezovanje med ljudmi različnih religij, nacij in ras. Izobraževanje danes ima povsod po svetu temelje v zgodovini, religiji in nacionalni pripadnosti. To so pomembni temelji, med katerimi pa ni dovolj kohezijskih elementov, ki bi omogočili globalno vzgojo, katere cilj je, da bi ljudje začutili pripadnost »človeški civilizaciji« kot »globalni družbi« na planetu Zemlji.
Današnja izobraževanje, da bo pridobila potrebne kohezijske elemente za razvoj »globalne družbe« mora biti oplemenitena z znanstvenimi dosežki na področju naravoslovnih ved, ki proučujejo izvor »opazovalca« v človeku. V fiziki je opazovalec ključni element znanstvenega raziskovanja. Zadnje raziskave na področju epistemologije kažejo, da je izvor opazovalca v zavesti, ki pa je skupna vsem fizikom ne glede na vero in narodno pripadnost.
Kako opredeljuješ zavest?
Kopenhagenska interpretacija iz dvajsetega stoletja pravi, da opazovanje (s strani opazovalca) določene superpozicije elementarnega delca povzroči njeno uresničenje. Fizika enaindvajsetega stoletja pa je odkrila, da opazovalec z merjenem časa, ki je le matematična količina, ustvarja trajanje. Dokler ni meritve, ni trajanja,
Lahko s stavkom, dvema bolj obrazložiš svoje zaključke?

User avatar
vojko
Posts: 11195
Joined: 29.5.2004 15:18
Location: LIMBUŠ
Contact:

Re: POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by vojko » 5.10.2015 18:53

TimeEinstein wrote:V času globalizacije, ko svet postaja ekonomsko vse bolj povezan, je potrebno razvijati vzgojo, ki bo omogočila tudi resnično povezovanje med ljudmi različnih religij, nacij in ras. Izobraževanje danes ima povsod po svetu temelje v zgodovini, religiji in nacionalni pripadnosti. To so pomembni temelji, med katerimi pa ni dovolj kohezijskih elementov, ki bi omogočili globalno vzgojo, katere cilj je, da bi ljudje začutili pripadnost »človeški civilizaciji« kot »globalni družbi« na planetu Zemlji.

Današnja izobraževanje, da bo pridobila potrebne kohezijske elemente za razvoj »globalne družbe« mora biti oplemenitena z znanstvenimi dosežki na področju naravoslovnih ved, ki proučujejo izvor »opazovalca« v človeku. V fiziki je opazovalec ključni element znanstvenega raziskovanja. Zadnje raziskave na področju epistemologije kažejo, da je izvor opazovalca v zavesti, ki pa je skupna vsem fizikom ne glede na vero in narodno pripadnost. V fiziki je »opazovalec« neodvisna entiteta, ki deluje v vsakem človeku po istih principih: omogoča mu, da se zaveda vseh njegovih miselnih procesov.

Globalna izobraževanje se zavzema za razvoj vzgoje, kjer se bo opazovalec raziskoval ne le na teoretični, ampak tudi na izkustveni ravni. Bolj ko nekdo opazuje misli, bolj se zaveda sebe kot »opazovalca«. Opazovalec ne pripada nobeni religiji, naciji ali rasi in je kot tak ključni kohezijski element, ki lahko omogoči razvoj globalne družbe, kjer bodo nacionalne, verske in vse druge indentifikacije na drugem mestu, primarno pa bo, biti član »človeške civilizacije«, drugače rečeno biti član »globalne družbe«.

Opazovalec je vezni člen med naravoslovnimi in družbenimi znanosti, kajti opazovalec se zaveda teoretskih miselnih modelov o svetu v naravoslovju in družboslovju in se hkrati zaveda fizikalne in družbene realnosti, ki jih ti modeli opisujejo. Lahko rečemo, da je opazovalec središče in izhodišče znanosti, njegov izvor pa do sedaj ni bil raziskovan. Opazovalec se zaveda o miselnih vsebinah, v katere verujemo, ki so pri različnih verah različne, skupno pa jim je, da so vse stvaritve človekovega uma. Tudi ateisti so verniki, verujejo, da Boga ni, kar je vera kot vsaka druga.

Razlikovanje o izvoru opazovalca nas pripelje do zavesti same, ki je skupni imenovalec vseh ljudi ne glede na nacionalno, rasno ali religiozno pripadnost. V vsakem človeku je zavest tista, ki opravlja funkcijo opazovalca. V tem smislu je zavest edini element, ki lahko resnično poveže ljudi med seboj in je temelj globalne vzgoje.

Kot je povedal že Albert Einstein, problemi, ki nastanejo pri določenem načinu mišljenja, niso razrešljivi v okviru tega mišljenja. Izključno racionalni pristop pri reševanju problemov današnje družbe ne bo imel želenih rezultatov, ker ne posega v temelj problema, ki je v dejstvu, da sta moderna družba in njen izobraževalni sistem zanemarila raziskovanje o temeljih opazovalca, se pravi, razvoj zavesti.

Kopenhagenska interpretacija iz dvajsetega stoletja pravi, da opazovanje (s strani opazovalca) določene superpozicije elementarnega delca povzroči njeno uresničenje. Fizika enaindvajsetega stoletja pa je odkrila, da opazovalec z merjenem časa, ki je le matematična količina, ustvarja trajanje. Dokler ni meritve, ni trajanja, ker pomeni, da resnično živimo v VEČNEM SEDAJU, katerega obstoj je napovedal že Albert Einstein: SEDANJOST ima v sebi nekaj bistvenega, a to ostaja zunaj področja znanosti. Ljudje našega kova, ki verjamejo v fiziko, vedo, da je razlikovanje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo le nadvse trdovratna utvara*«.

Globalna izobraževanje razvija človekov razum in hkrati prebuja zavest v njem. Razum brez zavest deluje le v okviru ozkih egoističnih interesov, in je današnjemu človeku in človečki družbi, nevaren. Tehnološko razvita družba zahteva, da današnji človek oplemeniti razum z zavestjo, ki mu omogoča življenje v harmoniji z naravo in sočlovekom. V tem kontekstu je teoretsko in izkustveno raziskovanje o temeljih opazovalca, nepogrešljiv element razvoja moderne družbe.

VIRI:
1. ŠORLI, Srečko. Planetarna izobraževanje za mir in nenasilje. Primorska srečanja, ISSN 0350-5723, 1991, letn. 16, št. 116, str. 183-185. [COBISS.SI-ID 47474432]

2. Srečko Šorli Amrit, Integral Science for Global Education,
http://www.globaleducationmagazine.com/ ... n/#respond

3. Amrit Sorli. On the Origin of the Observer. American Journal of Modern Physics. Vol. 3, No. 4,
2014, pp. 173-177. doi: 10.11648/j.ajmp.20140304.14 http://article.sciencepublishinggroup.c ... 304.14.pdf

4. Amrit Sorli, Dusan Klinar, Integration of Science and Religion with Self¬ Experience of the Observer, Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No. 7, July 2010,
http://www.jirrs.org/jirrs_nr_7/09-04-jirrs7-klinar.pdf

5. Amrit Sorli, Integration of Scientific and Religious experience, Scientific GOD Journal | June 2010 | Vol. 1 | Issue 4 | Page 279-281, http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/25/25

6. *Fiscaletti, D. and Sorli, A.: “Perspectives of the Numerical Order of Material Changes in Timeless Approaches in Physics", Foundations of Physics 45, 2, 105-133 (2015).
Srečko, propagandna in reklamna sporočila morajo biti kratka, da so učinkovita! Ta reklama je odločno predolga! :lol: :lol: :lol:

User avatar
shrink
Posts: 14407
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by shrink » 5.10.2015 22:06

Z drugimi besedami: Sračko ga spet sračka. :lol:

TimeEinstein
Posts: 643
Joined: 26.4.2011 0:00
Contact:

Re: POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by TimeEinstein » 6.2.2016 7:16

opazovalec je ključni del fizike.
Osebno se sicer ne strinjam z idejo,
da opazovanje s trani opazovalca
"uresniči" opazovano superpozicijo.

Smo pa odkrili,
da opazovalec ko opazuje fundamentalni čas,
ustvarja pojavni čas kot trajanje. To smo tudi objavili v
Foundations of Physics. V vesolju je zmeraj in samo SEDAJ.

Raziskovanje opazovalca gre onkraj razuma,
zato se ga fiziki otepate,
v bistvu pa je osebno raziskovanje o izvoru opazovalca
temelj človekovega resničnega napredka.

imam en nov članek na temo opazovaca v globalnem izobraževanju

http://www.globaleducationmagazine.com/ ... education/

User avatar
shrink
Posts: 14407
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: POMEN OPAZOVALCA V GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU

Post by shrink » 11.2.2016 16:34

Skratka: spet ste se "posračkali" v reviji, ki je znana po tem, da objavlja tudi prispevke šarlatanov. :lol:

Post Reply