Dielektrik, kapaciteta?

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
User avatar
sniper
Posts: 231
Joined: 30.10.2006 13:08

Dielektrik, kapaciteta?

Post by sniper » 29.6.2007 11:08

Na wikiju sem brau o dielektriku kjer piše:
Dielektriki se rabijo v elektroniki kot snov, s katero je izpolnjen prostor med elektrodama kondenzatorja, s čimer se poveča kapaciteta kondenzatorja.
Pa me zanima, kaj sploh je kapaciteta? je to koliko elektrine lahko shrani kondenzator? Pri baterijah vem, da se omenja kapaciteta v [Ah], pri kondenzatorju pa sem do sedaj vedno slišal samo kapacitivnost.

Poznam enačbo:

\(Q=C.U\) je tukaj Q mišljena kot kapaciteta?

LP

*=X
Posts: 69
Joined: 15.9.2006 18:48

Post by *=X » 29.6.2007 12:01

Z Q je mišljena elektrina, katera se nabere na ploščah kondenzatorja ob pritisnjeni napetosti U. Kapacitivnost C je pa snovno-geometrijska lastnost kondenzatorja, katero določa geometrija kondenzatorja (predvsem površina plošč) ter relativna dielektričnost (epsilon) izolatorja (dielektrika) med njima. Pojmi okrog kondenzatorjev so malo čudno poslovenjeni, kar je vidno že iz samega imena, saj v njih nič ne kondenzira :) . Kapaciteto bi se dalo nekako enačit z kapacitivnostjo če opazujemo le kond., Q pa je odvisna tudi od napetosti. Če pa kond. opazujemo v neki vezavi pri konstantni napetosti bi pa kot kapaciteto lahko vzeli tudi Q; vsekakor pa kapaciteta ni pravilen izraz za obravnavo kondenzatorjev, sploh pa prehodnih pojavov v nijh.
Recimo da plošče kond. (brez dielektrika - zrak) ob pritisnjeni napetosti U naelektrimo in izmerimo naboj Q. Če nato v kond. vstavimo dielektrik (z relativno dielektričnostjo e) ter ga ponovno naelektrimo z isto napetosjo U, bomo izmerili naboj Q1, kateri bo za faktor e večji od naboja Q. Če pa dielektrik vstaviš v že nabit kond., katerega smo prej nabili z napetostjo U ter jo odklopli, bo napetost na kondenzatorju U1 za faktor e manjša kot U, s katero smo kond. nabili. Faktor e (epsilon) pove kolikokrat je dielektričnost dielektrika večja od dielektričnosti zraka e0.

Post Reply