Fizika

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
DirectX11
Posts: 411
Joined: 22.10.2008 14:50

Re: Fizika

Post by DirectX11 » 2.9.2015 20:09

maxwell, hvala sem si pogledal te vrednosti za različne funkcije.

Evo še zadnja naloga, ki mi dela probleme:

Image

Jaz mislim, da se ta naloga reši s fazorji, vendar nisem prepričan.

-j*(1/wC) = -j*(1/2*pi*50*C),

vendar kaj uporabiti za C?

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Fizika

Post by derik » 3.9.2015 3:46

Razmerje med tokom in napetostjo je sorazmerno s Cf. Ker je kondenzator v obeh primerih isti, lahko nastaviš enačbo in se ti bo C pokrajšal.

User avatar
shrink
Posts: 14560
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Fizika

Post by shrink » 3.9.2015 12:01

Kondenzator uboga Ohmov zakon \(U=ZI\), če je \(Z=\frac{1}{j\cdot 2\pi f C}\) njegova kompleksna impedanca. Sedaj za oba primera zapišeš navedeno zvezo, ju zdeliš in izraziš iskani tok.

ss123
Posts: 7
Joined: 24.11.2015 8:52

Re: Fizika

Post by ss123 » 26.1.2016 20:01

Zdravo, bi mi znal kdo pomagat pri naslednji nalogi.
Zakaj je sila v komolcu poševna?
http://www4.slikomat.com/13/1010/9q9-fk.jpg

Razmišljala sem nekako tako. X komponenta komolca (Fx) mora obstajati zaradi F2x komponente - ravnovesje. Fy pa mora obstajati zato ker:

Sila komolca ne povrzoča navora, ker je ročica enaka nič.
ΣM=0 --> F1 x r1 + F2y x r(f2y) = Fp x rp + Fb x rb , ker pa sta r1 in r(F2y) manjši od rp in rb, sta F1 in F2y večji od Fp in Fb. Zato mora obstajati še ena sila, ki kaže navzdol, to je Fky (y komponenta sile v komolcu), da bo ΣF=0.

Je prav razlaga, ali ni?

hvala :)

User avatar
shrink
Posts: 14560
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Fizika

Post by shrink » 27.1.2016 15:26

Manjka opis problema, ampak na osnovi slike je mogoče reči naslednje: sila v komol\(\)cu je rezultanta (vektorska vsota) vseh sil, ki delujejo na komolec. Rezultanta je v splošnem:

\(\vec{F_k}=(F_{kx},F_{ky})\)

kjer sta komponenti rezultante:

\(F_{kx}=\sum_i F_{xi}\)

\(F_{ky}=\sum_i F_{yi}\)

vsoti komponent sil.

Kot, ki ga oklepa rezultanta sil z osjo x, je:

\(\tan\delta =\frac{F_{ky}}{F_{kx}}\)

Iz te zveze sledi, da ima rezultanta "poševno" smer glede na osi x in y, če sta obe komponenti različni od 0. Če je ena komponenta enaka 0, je rezultanta usmerjena vzdolž osi tiste komponente, ki je od 0 različna.

Sami navori pa z rezultanto sil nimajo zveze, pač pa se z njimi računa rezultanta navorov.

jozego
Posts: 1
Joined: 28.6.2016 17:16

Re: Fizika

Post by jozego » 28.6.2016 17:21

Lahko prosim kdo napise resitve prve in druge naloge prosim. Lahko samo rezultat.

Image

Hvala!

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Fizika

Post by derik » 29.6.2016 11:49

Jaz bi najprej izračunal čase tekov prvega in drugega tekača
(\(t_1=s_1/v_1\) in \(t_2=s_2/v_2\))
ter izrazil potrebne čase vožnje vozila za njune pretečene razdalje
\(t_{s1}=s_1/v\) in \(t_{s2}=s_2/v\).

Ker velja
\(t_1 = \Delta t + t_{s1}\)
\(s_1/v_1 = \Delta t + s_1/v\)
in
\(t_2 = \Delta t + t_{s2}\)
\(s_2/v_2 = \Delta t + s_2/v\)

lahko iz teh dveh enačb izračunaš obe neznanki, torej \(\Delta t\) in \(v\).

User avatar
shrink
Posts: 14560
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Fizika

Post by shrink » 1.7.2016 0:53

Namig za 2. nalogo: Ohranitev gibalne količine (v prvotni smeri gibanja meteorita se ohranja \(mv\), v pravokotni smeri pa 0).

DirectX11
Posts: 411
Joined: 22.10.2008 14:50

Re: Fizika

Post by DirectX11 » 16.7.2016 23:55

Na spletu je zelo malo opisa o Klossovi enačbi za elektromotorje.

Mogoče kdo zna opisati ali izpeljati dano enačbo:

http://www.calctown.com/calculators/klo ... calculator

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Fizika

Post by derik » 17.7.2016 10:33

DirectX11 wrote:Na spletu je zelo malo opisa o Klossovi enačbi za elektromotorje.
Na Wiki je kar dobro opisano, poglej pod Torque Equations in "Neglecting stator resistance, an induction motor's torque curve reduces to the Kloss equation[47]"
Induction motor

DirectX11
Posts: 411
Joined: 22.10.2008 14:50

Re: Fizika

Post by DirectX11 » 17.7.2016 15:25

Hmm, če pravilno razumem ta enačba pride iz navorne karakteristike indukcijskega motorja. Sem kliknil tam [47], vendar ta članek ni več dostopen.

Sicer je enačba taka da se jo da zapomniti, ampak bolj kot to je pomembno da razumeš vsaj intuitivno iz kje izhaja.

Ali znaš derik, opisati ozadje enačbe?

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Fizika

Post by derik » 17.7.2016 16:40

Jaz ti ne bi znal izpeljati, ampak tam pod Torque Equations si poglej izpeljavo za navor. Potem pa kot poenostavitev vstaviš za statorjevo upornost = 0, kot je že omenjeno na isti strani in dobiš Klossovo formulo.

DirectX11
Posts: 411
Joined: 22.10.2008 14:50

Re: Fizika

Post by DirectX11 » 23.8.2016 21:41

Če je foton brez mase, zakaj se potem svetloba ukrivi (fotoni) pri gravitacijskem polju?

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Fizika

Post by derik » 24.8.2016 14:20

Po splošni teoriji relativnosti je ukrivljen prostor-čas, svetloba oz. fotoni pa po njem potujejo "naravnost" oz. po najkrajši poti, ki se imenuje geodétka.

DirectX11
Posts: 411
Joined: 22.10.2008 14:50

Re: Fizika

Post by DirectX11 » 28.8.2016 13:17

aja. OK, hvala.

Zanima me še:
  • Kako se reče v slovenščini "frame of reference"? Referenčni okvir?
    Kaj pomeni da ni "sistemske sile" v inercialnem opazovalnem sistemu?

Post Reply