FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 2.4.2017 13:55

Najlepša hvala za pomoč in kratko razlago.

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 5.4.2017 14:28

Zanima me katero enačbo naj uporabim, da bom lahko izračunal čas (3. del naloge):

In pa še prvi dve nalogi, če lahko enostavno uporabim: v=w*y in a = w^2 * y
(Kaj mi sploh pove to da točka sinusno niha, ali je to samo mišljeno, da gre za harmonično nihanje in ni dušenja?)

Točka sinusno niha z amplitudo 15 cm in frekvenco 4,0 Hz. Kolikšni
sta amplitudi hitrosti in pospeška? Koliko časa potrebuje točka, da se
od mirovne lege odmakne za 12 cm? (3,8 m/s; 95 m/s2
; 37 ms)

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 5.4.2017 14:59

Ko se na 250 kg splavu vozi oseba z maso 70 kg, je le ta potopljen za
dodatnih 4,0 cm. S kolikšno frekvenco prične nihati splav takrat, ko
stopi oseba s splava?


Kako naj se sploh lotim te naloge (prosil bi za malo daljšo razlago).

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 5.4.2017 15:14

Kolo bicikla ima premer 72 cm, maso 2,0 kg in je sprva
uravnoteženo na horizontalni osi skozi središče. S kolikšnim
nihajnim časom zaniha, če na obod pritrdimo utež mase 20 g? (12 s)

Nihajni čas lahko izračunam po enačbi za fizično nihalo, kjer je pod korenom J/m*g*R, pa me zanima, če je prav, da sem za maso uporabil maso uteži in pa vztrajnostni moment : M*R^2 + m*R^2 ?

Ali bi moral kako drugače in če bi moral, kako?

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 5.4.2017 15:18

Ali pride do spremembe težišča? Ali sploh utež upoštevam pri vztrajnostnem momentu?

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by shrink » 6.4.2017 23:07

urban2012 wrote:
5.4.2017 15:18
Ali pride do spremembe težišča? Ali sploh utež upoštevam pri vztrajnostnem momentu?
urban2012 wrote:
5.4.2017 14:28
Zanima me katero enačbo naj uporabim, da bom lahko izračunal čas (3. del naloge):
Enostavno iz:

\(y(t)=y_{\mathrm{max}}\sin(\omega t)\)
In pa še prvi dve nalogi, če lahko enostavno uporabim: v=w*y in a = w^2 * y
(Kaj mi sploh pove to da točka sinusno niha, ali je to samo mišljeno, da gre za harmonično nihanje in ni dušenja?)
Ja.
urban2012 wrote:
5.4.2017 14:59
Ko se na 250 kg splavu vozi oseba z maso 70 kg, je le ta potopljen za
dodatnih 4,0 cm. S kolikšno frekvenco prične nihati splav takrat, ko
stopi oseba s splava?

Kako naj se sploh lotim te naloge (prosil bi za malo daljšo razlago).
Praktično na identični način kot te:

viewtopic.php?p=37288#p37288
urban2012 wrote:
5.4.2017 15:14
Kolo bicikla ima premer 72 cm, maso 2,0 kg in je sprva
uravnoteženo na horizontalni osi skozi središče. S kolikšnim
nihajnim časom zaniha, če na obod pritrdimo utež mase 20 g? (12 s)

Nihajni čas lahko izračunam po enačbi za fizično nihalo, kjer je pod korenom J/m*g*R, pa me zanima, če je prav, da sem za maso uporabil maso uteži in pa vztrajnostni moment : M*R^2 + m*R^2 ?

Ali bi moral kako drugače in če bi moral, kako?
Pri enačbi za nihajni čas ti manjka \(2\pi\), drugače pa ja, to je pravi pristop, le da \(R\) ni polmer, ampak razdalja od vrtišča (centra) do težišča (ekscentra) kolesa, ki je zaradi dodatne mase na obodu pač neuravnoteženo in jo moraš seveda določiti ter ravno tako vztrajnostni moment nihala okoli osi, ki gre skozi vrtišče (center), po Steinerjevem izreku (mimogrede: za uravnoteženo kolo je vztrajnostni moment enak vztrajnostnemu momentu obroča), masa nihala pa je tako in tako enaka vsoti mas.
urban2012 wrote:
5.4.2017 15:18
Ali pride do spremembe težišča? Ali sploh utež upoštevam pri vztrajnostnem momentu?
Ja. Ja. Pa tudi pri masi.

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 12.4.2017 15:54

Tlak zvoka v zraku se spreminja v skladu z enačbo p(x,t)=1,5pi*sin*pi(x-330t)
, kjer je x podan v metrih, t v sekundah, tlak pa v
paskalih. določi frekvenco, valovno dolžino in hitrost razširjanja
vala ter amplitudi tlaka in odmika.


Iz česa naj sploh izhajam, kaj sploh zahteva naloga?

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 12.4.2017 16:18

Sonar oddaja ultrazvok frekvence 30 kHZ, ki se v vodi širi s hitrostjo
1450 m/s. Ultrazvočni valovi se odbijejo na podmornici in se vračajo
k izvoru s frekvenco, ki je 455 Hz manjša od prvotne frekvence. S
kolikšno hitrostjo se oddaljuje podmornica? (40 km/h)


Tu gre očitno za dopplerjev pojav in formulo f2= f1* (1-v/c)) Pa me zanima kje sem se zmotil ker dobim rezultat 22 m/s kar je ravno dvakrat toliko kot bi moral dobiti. f2=29545Hz, f1=30000Hz, c= 1450 m/s.

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 12.4.2017 16:41

Netopir se orientira s pomočjo ultrazvoka, ki ga oddaja v okolico in
nato analizira odbite valove. Pri lovu na molja odda ultrazvok s
frekvenco 55 kHz. Molj se giblje s hitrostjo 2,4 m/s, netopir pa ga
lovi s hitrostjo 11 m/s. Kakšno frekvenco zazna molj? Ultrazvočni
val se odbije od molja in se vrne do netopirja. Kolikšna je frekvenca
zvoka, ki ga zazna netopir?


Pa če bi lahko malo na daljše razložili, za kaj se sploh gre tukaj (kako obravnavati tak dopplerjev pojav, ko se izvor približuje, sprejemnik pa oddaljuje)

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by shrink » 13.4.2017 19:56

1. Iz zveze za tlak moraš izluščiti frekvenco in valovno dolžino (oz. valovno število):

\(p(x,t)=p_0\sin(kx-\omega t)\).

Hitrost zvoka je potem:

\(c=\frac{\omega}{k}\)

ter valovna dolžina in frekvenca:

\(\lambda=\frac{2\pi}{k}\)

\(\nu=\frac{\omega}{2\pi}\)

2. Namig: UZ valovi opravijo dvojno pot.

3. Pač kombiniraš in imaš člena tako v števcu kot v imenovalcu.

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 16.4.2017 9:52

1. Od kod izhaja ta izraz in kaj predstavlja k?

2. Kje se pozna vpliv te dvojne poti? Na frekvenci?

3. Res bi prosil, če bi lahko napisali celoten postopek.

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by shrink » 16.4.2017 15:32

1. To je rešitev valovne enačbe: \(k\) predstavlja valovno število.

2. Seveda.

3. Moraš bodisi izpeljati, bodisi kombinirati iz zvez za mirujoči oddajnik/sprejemnik. Tule npr. najdeš zveze za vse možne primere:

http://formulas.tutorvista.com/physics/ ... iew=simple

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 17.4.2017 10:12

Če bi lahko za prvo napisali postopek, kako se sploh lotiti nalogo, ker kaj takšnega na predavanjih sploh nismo povedali.

In pa pri tretji kakšen pomen ima ta odboj frekvence, da se odbije nazaj do netopirja? Katera formula?

In pa če bi lahko na splošno razložili od kod izhajajo vsi ti konči izrazi? (enaka valovna dolžina?)

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 20.4.2017 11:51

Kondenzatorja s kapacitetama 500 F in 800 F zvežemo zaporedno
in sistem naelektrimo z nabojem 3,00 mC. Kolikšna napetost ostane
na sponkah sistema, če pride v prvem kondenzatorju do kratkega
stika?


Poznam vse enačbe in to, zanima me zgolj po čem me naloga sprašuje? Katero napetost moram izračunati? Na kondenzatorju 2? Napetost na začetku?

urban2012
Posts: 305
Joined: 2.12.2012 9:44

Re: FIZIKA, ELEKTRIČNI UPOR, TOK

Post by urban2012 » 20.4.2017 12:21

Kolikšna je gostota toka skozi toplotno izolirano bakreno žico, če se
njena temperatura povečuje s hitrostjo 0,10 K/s?

Vem da je j= I/A, ampak kje naj uporabim hitrost spreminjanja temperature in kako naj izpeljem enačbo za tok, ker najbližje kar sem prišel je, da je:
I=A*E/ro (sprecifična upornost) j= E/ro, kjer pa nimam znanega E, prav tako ro ne morem izračunati, ker imam spremembo temperature s časom (razen če vzamem nek čas)

Post Reply