Stran 1 od 1

Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 26.4.2015 12:14
Napisal/-a ina_a
Nudim pomoč pri izdelavi statističnih analiz s programom SPSS:

- Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente).

- Inferenčna statistika.

- Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.).

- Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA).

- Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA)

Pomagam tudi pri:

- Oblikovanju anketnih vprašalnikov (spletnih anket) in drugih merskih inštrumentov (vprašanj za intervju,...),

- oblikovanju hipotez in raziskovalnih vprašanj ter testiranju in

- pisanju interpretacij pri posameznih analizah.

Če potrebujete pomoč pri seminarski, diplomski ali drugi nalogi sem vam na voljo na naslovu: spss_pomoc@outlook.com

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 26.4.2015 19:02
Napisal/-a shrink
Najbrž ne zastonj, kot na tem forumu, kajne?

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 27.4.2015 12:42
Napisal/-a derik
ina_a napisal/-a:Če potrebujete pomoč pri seminarski, diplomski ali drugi nalogi sem vam na voljo na naslovu: spss_pomoc@outlook.com
Kakšne reference imaš?

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 3.7.2016 1:30
Napisal/-a LeonardoMi
Nudim pomoč pri statistični obdelavi in interpretaciji podatkov s programom SPSS (faktorska in (multi)korespondenčna analiza, regresijska analiza, računanje korelacij

(Pearsonov koeficient korelacije, Pearsonov hi kvadrat, Spearmanov koeficient korelacije...), primerjava skupin (T-test, ANOVA, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H

test...), testiranje zanesljivosti (Cronbach Alfa), testiranje normalne porazdelitve, izračun opisnih statistik in izdelava grafov, itd.). Pomagam lahko tudi pri izvedbi

raziskav (izdelava dobrega merskega instrumenta, programiranje vprašalnika za spletno anketo...).
Kontakt: http://www.statistika.co
Viber/tel.: +387-63-997996
email: info@statistika.co
Pomagam lahko pri izvedbi anket (izdelava merskega instrumenta, programiranje vprašalnika za spletno anketo...), obdelavi podatkov in interpretaciji rezultatov oz. s

čemerkoli v tej smeri.
Cena je zelo ugodna in odvisna od obsega in težavnosti projekta ter je v končni fazi stvar dogovora.
Slika

Cena je zmerna, delo pa opravim kvalitetno in hitro, tako da če se vam mudi z oddajo diplomske ali magistrske naloge, pa ne veste kako bi izvedli empirični del naloge, ne

odlašajte in mi pošljite povpraševanje ali pa me pokličite. Plačilo se izvede šele, ko prejmete analizo in je narejeno vse po dogovoru, tako da ni tveganja, da bi plačali

za nekaj, s čimer ne bi bili zadovoljni.
Kontakt: http://www.statistika.co
Viber/tel.: +387-63-997996
email: info@statistika.co

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 3.7.2016 8:32
Napisal/-a derik
LeonardoMi napisal/-a: Cena je zmerna, delo pa opravim kvalitetno in hitro
Kakšne reference imaš?

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 3.7.2016 22:39
Napisal/-a LeonardoMi
Spoštovani,
Prosim, oglejte si spletno stran
http://www.statistika.co
Najlepša hvala

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 4.7.2016 9:32
Napisal/-a derik
Bi mogoče lahko naredil kratko primerjavo SPSS in statističnih orodij Excela? Kdaj cenejši Excel ne zadostuje več?

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 4.7.2016 10:54
Napisal/-a LeonardoMi
Kdaj potrebujete statisticno znacilnost, Excel ni vec dostaten.

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 4.7.2016 13:33
Napisal/-a derik
Uporaba statistične značilnosti v Excelu pa res ni problem.

Primer: http://www.excel-easy.com/examples/f-test.html

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 4.7.2016 14:01
Napisal/-a LeonardoMi
Multiplu regresiju, MANOVA, cluster....itd.. v Excelu
Kot da so Mini Cooper potujejo na Severni pol.
Nočem več na to temi. Preberite si na internetu: compare excel spas

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 4.7.2016 14:06
Napisal/-a LeonardoMi
Jaz bom delati v SPSS in Excel.

Re: Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Objavljeno: 18.7.2016 19:01
Napisal/-a shrink
Eh, statistične analize morajo študenti, ki so poslušali statistiko, biti sposobni opraviti na roke. 8)

Za obsežnejše podatke za študentske potrebe zadošča Excel (za vse, kar je navedeno; tudi za multiplo regresijo, MANOVO itd.).

Lahko bi pa kakšno rekli o znanju slovenskega jezika tistih, ki nudijo "pomoč" na slovenski strani. :D