astronomske naloge

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
lepa astronomija
Posts: 2
Joined: 22.5.2015 16:41

astronomske naloge

Post by lepa astronomija » 22.5.2015 16:54

Dober dan,

prosim za pomoč pri naslednjih nalogah:

1. Sondo zelimo poslati na skalo, ki okoli Sonca potuje po hiperbolicni orbiti
s perihelijsko razdaljo 0:3 a:e:. Sondo izstrelimo z Zemlje pravokotno na
zveznico Zemlja-Sonce, vendar pri tem pride do napake: sondo posljemo v
napacno smer; namesto, da bi v casu pristanka vektorja hitrosti sonde in
skale kazala v isto smer, kazeta v nasprotno smer. Hitrost skale dalec stran
od Sonca je 1 km=s.
a) Koliko casa od izstrelitve potrebuje sonda, da pripotuje do skale?
b) Za koliko bi morali tik pred trkom s skalo spremeniti hitrost sonde, da
bi bila njena hitrost relativno glede na skalo enaka 0?
c) Ob srecanju sonda (ki se giblje proti skali) in skala trcita in se sprimeta.
Izracunaj maso skale, ce ves, da je nova orbita skale s sondo kroznica.
Masa sonde je 1000 kg.

..............

2.

Graf prikazuje gibanje Saturna v letu 2013. Stevilke oznacujejo lego
planeta ob zacetku ustreznega meseca. Privzemi, da sta orbiti Saturna in
Zemlje krozni in koplanarni.
a) Elongacija Saturna v stacionarni tocki (zastoju) meri 109. S pomocjo
tega podatka izracunaj oddaljenost Saturna od Sonca in njegovo sider-
sko periodo.
b) Koliko casa se Saturn giblje retrogradno? Rezultat preberi iz skice.
Lahko privzames, da ima vsak mesec 30 dni.
c) Koliko casa potece med dvema zacetkoma retrogradnega gibanja Sat-
urna?

[img]
2. naloga.jpg
[/img]

............

3.

Komet po parabolicni orbiti leti mimo Sonca. Njegova hitrost v periheliju
je 94 km=s.
a) Kaksna je kometova polna energija? Kaksna je njegova oddaljenost od
Sonca v periheliju?
b) Koliko casa se komet nahaja znotraj Zemljine orbite?

......

4. Galileo je bila vesoljska raziskovalna sonda, ki je v orbiti okrog Jupi-
tra raziskovala njegove lune. Leta 2003 so jo iz orbite iztirili tako, da je
strmoglavila na planet. Podobno si zamislimo sistem planeta z radijem
R = 2 105 km in maso 5 1027 kg in satelita, ki krozi okoli njega na elipticni
orbiti z veliko polosjo a = 10 106 km in ekscentricnostjo e = 0:3. Satelitu
v periapsidi spremenimo hitrost tako, da je njegova hitrost ob padcu enaka
v0 = 56:94 km=s.
a) Kaksna je polna energija satelita ob padcu? Koliko meri velika polos
elipse po iztirjenju?
b) Kaksna je elipticnost orbite po iztirjenju? Nasvet: rezultat zaokrozi na
vsaj 3 decimalke.
c) Koliko meri prava anomalija ob padcu?
d) Priblizno oceni, koliko casa traja od iztirjenja do padca satelita.

e) Za koliko moramo spremeniti hitrost satelita v periapsidi prvotne elipse,
da pade na planet v tocki P s hitrostjo v0?


4. naloga.jpg

Post Reply