Fizika - 2 nalogi

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
DePutaMadrr
Posts: 1
Joined: 17.6.2015 16:44

Fizika - 2 nalogi

Post by DePutaMadrr » 17.6.2015 20:09

Tukaj sta dve nalogi, kateri smo imeli na testu vendar jih nisem znal. Zato bi lepo prosil, ce ju lahko kdo resi, kajti jutri je zadnji dan pred zakljuckom ocen in ce bo ocena negativna, da lahko zagovarjam te dve nalogi. Hvala v naprej!! :)

1. Toplotna crpalka zrak-zrak odda zunanjemu zraku vsako uro 4,0 kWh in pri tem prejema elektricno delo z mocjo 0,8 kW.
Doloci ucinek te crpalke!
Koliko toplote mora prejeti iz okolice vsako sekundo? Okolisko zrak ohladi za pet stopinj pri cemer ima zrak priblizno 1,0 kJ/kgK in gostoto 1,2 kg/m^3. Iz koliko kubicnih metrov zraka mora na sekundo odvzeti toploto?
Dodatna: Koliksna je hitrost zraka, ce ta piha skozi odprtino s povrsino 50 dm^2?

2. Zato, da 1,0 kg vode izpari pri normalnem zracnem tlaku in pri temperaturi 100°C, mu moramo dovesti 2,2 MJ toplote. Vendar pa se pri nastajanju pare opravlja tudi delo, ker nastala para odriva okoliski zrak (pri stalnem tlaku). Del dovedene toplote zato opravi tudi delo. Izracunaj ga! Najprej iz plinske enacbe izracunaj prostornino pare pri zgoraj nastetih pogojih. Ko dobis prostornino pare izracunaj se delo pri odrivanju zraka pri normalnem zracnem tlaku. Nato napisi energijsko enacbo za ta primer in navedi koliksni so posamezni cleni (A, Q1, Wn) v kilojoulih!
Dodatna: Ce bi oddano delo koristno uporabili, nam zgoraj opisani poskus lahko predstavlja toplotni stroj. Koliksen je njegov izkoristek?

Post Reply