Dinamična viskoznost zraka

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
Mare86
Posts: 1
Joined: 24.6.2015 16:54

Dinamična viskoznost zraka

Post by Mare86 » 24.6.2015 17:14

Pozdravljeni,

zanima me, ali ima kdo izkušnje iz naslednjega področja oziroma mi lahko svetuje,...
Namreč, potrebujem izračunati Reynoldsovo število za Pitot-Prandtlovo cev. Ob tem potrebujem izračunati kinematično viskoznost zraka, ki je razmerje med dinamično viskoznostjo in gostoto fluida. Problem nastane pri določevanju dinamične viskoznosti zraka. Dinamična viskoznost zraka je funkcija temperature, vendar glede na standardni tlak. Recimo da letalo leti na določeni višini, zunanja temperatura blizu ničle, tlak in gostota zraka določena na podlagi razmer na letališču. V anglosaškem merskem sistemu obstaja Sutherlandova enačba za določanje dinamične viskoznosti zraka, ki je odvisna od "referenčne viskoznosti", "Sutherlandove konstante","referenčne temperature" in "izmerjene temperature".

Katera enačba popisuje odvisnost dinamične viskoznosti od temperature v SI merskem sistemu?

Hvala

lp

Post Reply