vrednost popolne informacije pri izbiri alternativ

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
lebdim
Posts: 20
Joined: 9.9.2014 13:03

vrednost popolne informacije pri izbiri alternativ

Post by lebdim » 6.8.2015 10:09

NALOGA: Na kmetijskem inštitutu se odločajo med odločitvama \(a_{1}\) in \(a_{2}\). Vedo, da se lahko po sprejemu odločitve zgodi eno od stanj \(s_1\), \(s_2\) in \(s_3\). Na osnovi poznavanja razmer so sestavili naslednjo tabelo koristi:

\(\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
& s_{1} & s_{2} & s_{3}\\ \hline
a_{1}& 1000 & 900 & 700 \\ \hline
a_{2}& 1200 & 600 & 500 \\\hline
\end{tabular}\)Ugotovite optimalno odločitev po Bayesovem stohastičnem principu, če kmetijski inštitut razpolaga z informacijo, da je verjetnost nastopa stanja \(s_1\) enaka \(0,6\) in \(s_{2} 0,3\). Kolikšna je vrednost popolne informacije?

Ok, optimalno rešitev sem dobil \(a_{2}\). Verjetnost stanja \(s_{3}\) je \(0,1\) \((1 - 0,6 - 0,3)\).
\(E(a_{1}) = 1000 * 0,6 + 900 * 0,3 + 700 * 0,1 = 940 \\
E(a_{2}) = 1200 * 0,6 + 600 * 0,3 + 500 * 0,1 = 950\)


Ker je \(E(a_{2}) > E(a_{1})\), je potem \(a_{2}\) bolj optimalna. Zaplete pa se mi pri popolni informaciji.

Post Reply