Lom svetlobe

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
Elektron
Posts: 16
Joined: 19.9.2015 13:50

Lom svetlobe

Post by Elektron » 28.10.2015 10:14

Pozdravljeni,

muči me naslednja naloga:
1 cm debel vzporeden snop svetlobe pošljemo pod vpadnim kotom 60°iz zraka v vodo. Kolikšna je debelina tega snopav vodi?
Sam bi rekel, da se debelina tega snopa ne spremeni, saj se vsi žarki lomijo pod enakim kotom. V rešitvah navajajo rezultat 1,5 cm. Zanima me kako do tega rezultata in zakaj je pravilen?

Elektron
Posts: 16
Joined: 19.9.2015 13:50

Re: Lom svetlobe

Post by Elektron » 28.10.2015 10:27

Sem ugotovil, moje sklepanje je bilo prehitro.

ss123
Posts: 7
Joined: 24.11.2015 8:52

Re: Lom svetlobe

Post by ss123 » 24.11.2015 9:09

Pozdravljeni,


bi mi lahko kdo pomagal pri naslednji nalogi: Če svetimo na uklonsko mrežico (dobimo pa svetle pege - ojačitve) velja z vidika interference enačba: 1.) asinα = N λ; pri čemer je a razdalja med režama; beta kot ki določa smer širjenja ojačanih valovanj glede na vpadno smer valovanja; n številka ojačitve ( n=o je centralna ojačitev). Vprašanje je če, ko svetimo skozi eno ozko režo (in dobimo na zaslonu uklonsko sliko - oslabitve oz temne pege) in želimo izračunati njeno širino (pri čemer poznamo valovno dolžino), lahko uporabimo enako enačbo kot tisto pod 1.) ?


Vprašanje je torej ali je pravilno uporabiti enako enačbo pri obeh... nekje sem našla podatek da se za maskimume uporabimo a sin α = (N + ½) λ za minimume pa: a sin α = N λ. Zna kdo razložiti?

Hvala in lp.

User avatar
shrink
Posts: 14560
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Lom svetlobe

Post by shrink » 25.11.2015 2:16

Ja, enačbi sta enaki, pomenita pa ravno obratno:

Pogoj za maksimume pri interferenci valovanja, ki gre skozi dve reži na medsebojni razdalji \(d\), je:

\(d\sin\alpha = n\lambda\)

medtem ko je pogoj za minimume pri uklonu valovanja skozi eno režo širine \(a\):

\(a\sin\alpha = n\lambda\).

Post Reply