Stran 1 od 1

Atwood v jezeru

Objavljeno: 12.1.2016 11:52
Napisal/-a sunny
Prosim za asistenco.

Predmet, ki je deloma v vodi, je povezan preko valjastega škripca z
utežjo mase mu. Predmetima gostoto ρp, višino h in osnovno ploskev S. Škripec je valjaste oblike s
polmerom R, višino hs, njegova gostota pa narašča linearno z radijem ρs(r) = ρ0r/R.
1. Izračunaj vztrajnostni moment škripca?
2. Koliko predmeta je potopljenega v ravnovesju? (p =?)
3.) S kolikšnim nihajnim časom sistem zaniha ko predmet iz ravnovesja malce potisnemo
navzgor ?
4.) Predmet potisnemo iz ravnovesja za x(0) navzgor in mu obenem damo hitrost v(0) ob
t = 0. Kakšen je odmik od ravnovesja x(t) v odvisnosti od časa. Glej podatke.
5.) S kolikšno silo deluje predmet na vodo v ravnovesju?
.............
Slika

...........
moj prispevek: desno: sila vrvice, sila teže, sila vzgona
levo: sila vrvice, sila teže
energija se ohranja ?


hvala

Re: Atwood v jezeru

Objavljeno: 14.1.2016 23:03
Napisal/-a shrink
1. Treba bo integrirati (trojni integral v cilindričnih koordinatah).
2. Ravnovesje sil.
3. Gibalna enačba za škripec, od koder sledi lastna frekvenca oz. nihajni čas.
4. Reševanje gibalne enačbe za dani začetni pogoj.
5. Razlika sil.