pomoč matematika

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
veroniq525
Posts: 1
Joined: 21.3.2017 7:42

pomoč matematika

Post by veroniq525 » 21.3.2017 13:12

Iščem pomoč pri reševanju spodnje naloge:

Na premici p poišči točko, ki je od premice q oddaljena d enot:

p: y=x+3
q: 8x-15y-3=0

d=2

Hvaa

User avatar
shrink
Posts: 14459
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: pomoč matematika

Post by shrink » 21.3.2017 17:16

Ena možnost: razdalja točke do premice preko dolžine vektorskega produkta smernega vektorja premice z vektorjem, ki ga določata poljubna točka na premici in iskana točka (razdalja točke do premice je seveda kvocient dolžine vektorskega produkta in dolžine smernega vektorja).

Post Reply