Entalpija

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
Elektron
Posts: 16
Joined: 19.9.2015 13:50

Entalpija

Post by Elektron » 7.8.2017 20:04

Pozdravljeni,
imam dve vprašanji glede entalpije.
(1) Po definiiji je entalpija:\( H=U+pV\). p je mišljen kot tlak sistema, kar si za plin ni težko predstavljati. Kaj vzamemo pri trdnih in tekočih snoveh za p? Morda kar zunanji tlak ali kaj drugega (če ne izvajamo dodatnih "obremenitev")?
(2)če poteka nek proces pri konstantem tlaku, potem je sprememba entalpije enaka izmenjani toploti le pri reverzibilnih procesih ali se motim? Sicer se člena, ki predstavljata volumsko delo \(dW=-p_(zunanji) dV\) in člen \(pdV\), ki pride od diferenciranja izraza ne bi izničila.

Hvala in lep pozdrav

User avatar
shrink
Posts: 14570
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Entalpija

Post by shrink » 14.8.2017 14:57

(1) Ta izraz (za entalpijo) pri kapljevinah in trdninah nima uporabne vrednosti, saj se pri normalnih pogojih v splošnem jemlje, da so kapljevine nestisljive (da o trdninah niti ne govorimo) in zato iz \(\Delta V\approx 0\) pač sledi \(\Delta H = \Delta U\).

(2) viewtopic.php?p=116354#p116354

Elektron
Posts: 16
Joined: 19.9.2015 13:50

Re: Entalpija

Post by Elektron » 14.8.2017 19:47

Super, hvala.

Post Reply