Page 1 of 1

HIPERBULA

Posted: 11.2.2018 19:43
by veroni95
prosim za pomoč pri naslednji nalogi:

Zapiši enačbo hiperbule, simetične glede na koordinatni osi, z imaginarno osjo na abcisni osi, če:
je imaginarna polos 2 in razdalja med goriščema pa 6

Re: HIPERBULA

Posted: 23.2.2018 0:30
by shrink
Če ima hiperbola imaginarno os na abscisi, potem je njena enačba oblike:

\(\displaystyle\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1\),

pri čemer je \(a\) realna polos in \(b\) imaginarna polos.

Razdalja med goriščema je \(2e\), pri čemer je \(e=\sqrt{a^2+b^2}\) linearna ekscentričnost, iz katere dobiš \(a\).