Delo in energija

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
nepoznavalec
Posts: 4
Joined: 15.3.2011 13:56

Delo in energija

Post by nepoznavalec » 12.5.2018 8:43

Bi bil kdo tako prijazen in mi pomagal rešit spodnji dve nalogi?

Motor dvigala ima moč6,0 kW. Z največ kolikšno hitrostjo lahko dviguje breme z maso 1 tono, če je izkoristek 80 %?

S tekočim trakom dvigujemo pesek 25 m visoko. Motor prejema moč 6 kW, za dvigovanje peska pa se porabi 40 % prejete moči. Koliko ton peska dvigne motor v 1 uri?

kvarkel
Posts: 55
Joined: 27.1.2010 9:41

Re: Delo in energija

Post by kvarkel » 13.5.2018 13:09

Imaš enačbo za izračun moči:
P=F*v/(eta)
1. naloga: iz enačbe izraziš hitorst v, sila F=m*g in izračunaš.
2. naloga: podobno kot prva samo, da iščeš maso. Torej izraziš iz zgornje enačbe F in uporabiš relacije: F=m*g in v =s/t
Pa pazi na enote.

Post Reply