logika_relacije

O matematiki, številih, množicah in računih...
Post Reply
tati
Posts: 30
Joined: 23.7.2013 11:51

logika_relacije

Post by tati » 3.2.2014 18:56

Zdravo, mi lahko kdo pomaga s tem? Teorija ni problem,konkreten primer pa :( kaj to si kar eno relacijo zmislim ali kaj?

Zapisite deniciji relacije delne urejenosti in relacije linearne urejenosti. Nato navedite konkreten primer linearne urejenosti na mnozici A = {srcek,kvadrat,kriz, krog} (to so v bistvu znaki,ne besede) in delne
urejenosti na A, ki pa ni linearna urejenost. Utemeljite! Dokazite, da relacija, ki ni ireeksivna, ne more biti asimetricna.

pa potem,če bi lahko potem še pri tej mi pomagali:
Zapisite denicijo funkcije iz mnozice A v mnozico B ter deniciji injektivne in sur-
jektivne funkcije iz A v B. Naj bo zopet A = {srcek,kvadrat,kriz, krog} in naj bo B = {x,y,z,u,w}.
Navedite konkreten primer funkcije iz A v B (ce obstaja), ki:
(a) je injektivna, a ni surjektivna.
(b) je surjektivna, a ni injektivna.
(c) ni niti injektivna niti surjektivna.

Post Reply