generatorji

O matematiki, številih, množicah in računih...
Post Reply
ninagracej
Posts: 31
Joined: 26.10.2011 20:25

generatorji

Post by ninagracej » 13.11.2016 9:50

Vesela bi bila pomoči pri nalogi:

Množico kvadratnih matrik lahko obravnavamo kot aditivno grupo, kolobar, realni vektorski
prostor ali realno algebro. Opiši podgrupo, podkolobar, podprostor in podalgebro,
generirano z matrikama A={a_11=1, a_12=0, a_21=0, a_22=0} in B={b_11=0, b_12=0, b_21=3, b_22=0}.

Hvala.
.

ninagracej
Posts: 31
Joined: 26.10.2011 20:25

Re: generatorji

Post by ninagracej » 7.11.2018 13:30

Morda zna kdo pomagati?
Ugotovi in utemelji, katera od naslednjih trditev je resnicna in katera neresnicna.
a) funkcija f€C[a,b] je obrnljiv element kolobarja C[a,b] natanko tedaj, ko f nima nicel.
b) funkcija f€C[a,b] je delitelj nica v kolobarju C[a,b] natanko tedaj, ko ima f kako niclo.

Post Reply