Hudič

Argumentirane razprave o filozofskih vprašanjih.
problemi
Posts: 4931
Joined: 24.8.2009 1:20

Re: Hudič

Post by problemi » 8.4.2015 8:16

KsanTipa wrote:Kašnega spola pa je hudič?
Koncept nima spola. :)

Bi pa ob tem vprašanju želel opozoriti na nekaj drugega. Opazil sem, sicer glede na nekaj tvojih komentarjev, da si emancipirana ženska oziroma vsaj zagovarjaš emancipacijo žensk. Vendar tvoje zgornje vprašanje kaže na, po moje, eno majhno luknjico v tej tvoji zahtevi po emancipaciji oziroma zagovarjanju emancipacije. Namreč, vztrajanje na spolu onemogoča popolno emancipacijo. Spol je koncept, ki ga je potrebno nujno ukiniti oziroma opustiti. Ne obstaja ženski ali moški spol, razen kot ideja, kot koncept. In ta koncept je prinesel veliko gorja ženskam, kot tudi istospolno "usmerjenim" (LGBT). Biološka oziroma fiziološka razlika je tu nepomembna, ker različne funkcije različnih organov še ne pomenijo spol. Lahko pa sicer razlikujemo, v antropološkem ali kulturološkem smislu, "ženski svet" in "moški svet", ampak tudi tu spol ne igra nobene vloge.

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Hudič

Post by derik » 8.4.2015 8:30

GJ wrote:
KsanTipa wrote:Kašnega spola pa je hudič?
Hudič je padli nad-angel oziroma arhangel Lucifer (prinašalec svetlobe), angeli so nedoločenega spola, nimajo niti riti, niti ne kakajo oziroma lulajo, nimajo niti spolovil! :shock:
Že v principu lahko privzame kakršnokoli obliko :D , tudi žensko, ni problema!

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Hudič

Post by derik » 8.4.2015 8:40

problemi wrote:
KsanTipa wrote:Kašnega spola pa je hudič?
Koncept nima spola. :)

Bi pa ob tem vprašanju želel opozoriti na nekaj drugega. Opazil sem, sicer glede na nekaj tvojih komentarjev, da si emancipirana ženska oziroma vsaj zagovarjaš emancipacijo žensk. Vendar tvoje zgornje vprašanje kaže na, po moje, eno majhno luknjico v tej tvoji zahtevi po emancipaciji oziroma zagovarjanju emancipacije. Namreč, vztrajanje na spolu onemogoča popolno emancipacijo. Spol je koncept, ki ga je potrebno nujno ukiniti oziroma opustiti. Ne obstaja ženski ali moški spol, razen kot ideja, kot koncept. In ta koncept je prinesel veliko gorja ženskam, kot tudi istospolno "usmerjenim" (LGBT). Biološka oziroma fiziološka razlika je tu nepomembna, ker različne funkcije različnih organov še ne pomenijo spol. Lahko pa sicer razlikujemo, v antropološkem ali kulturološkem smislu, "ženski svet" in "moški svet", ampak tudi tu spol ne igra nobene vloge.
Pa ravno biološki spol je dejstvo, ne pa ideja.

problemi
Posts: 4931
Joined: 24.8.2009 1:20

Re: Hudič

Post by problemi » 8.4.2015 9:25

derik wrote:Pa ravno biološki spol je dejstvo, ne pa ideja.
Ne obstaja biološki spol. Obstaja zgolj biološka razlika, torej razlika med (določenimi) organi, torej tudi funkcijami organov, predvsem z vidika reprodukcije. Skratka, mi seveda lahko iz metodoloških vzgibov tem biološkim razlikam rečemo "ženski spol" ali "moški spol", ampak spol katerega problematiziram izhaja iz koncepta kjer se je to biološko razlikovanje, kot nekaj objektivnega, preslikalo tudi na polje subjekta. Ideologija patriarhata (oblastniška razmerja/družbeni diskurz) je možna zgolj na spolni razliki. Biološko razlikovanje v nobenem primeru ne nudi podlago za ideologijo patriarhata. Razlikovanje po spolu je recimo ženskam odvzemalo volilno pravico, prepovedovalo enakopravno udejstvovanje v znanosti, odrejalo delo, ki ga le ta sme opravljati itn., da kriminala zoper LGTB skupnost niti ne omenjam.

derik
Posts: 2043
Joined: 6.3.2010 9:04

Re: Hudič

Post by derik » 8.4.2015 9:58

problemi wrote:Ne obstaja biološki spol. Obstaja zgolj biološka razlika, torej razlika med (določenimi) organi, torej tudi funkcijami organov, predvsem z vidika reprodukcije.
Saj ravno tej biološki razliki pravimo biološki spol. To je dejstvo.

Pri emancipaciji ne gre za to, da razlike zanikamo, pač pa za to, da jih smiselno in pravično upoštevamo, ne pa da jih imamo kot izgovor za izkoriščanje in zapostavljanje. Na primer, če so moški v povprečju fizično močnejši, je to pravično upoštevati pri športu, ne pa recimo pri volilni pravici.

KsanTipa
Posts: 119
Joined: 5.4.2015 15:27

Re: Hudič

Post by KsanTipa » 8.4.2015 10:48

problemi wrote:
KsanTipa wrote:Kašnega spola pa je hudič?
Koncept nima spola. :)

Bi pa ob tem vprašanju želel opozoriti na nekaj drugega. Opazil sem, sicer glede na nekaj tvojih komentarjev, da si emancipirana ženska oziroma vsaj zagovarjaš emancipacijo žensk. Vendar tvoje zgornje vprašanje kaže na, po moje, eno majhno luknjico v tej tvoji zahtevi po emancipaciji oziroma zagovarjanju emancipacije. Namreč, vztrajanje na spolu onemogoča popolno emancipacijo. Spol je koncept, ki ga je potrebno nujno ukiniti oziroma opustiti. Ne obstaja ženski ali moški spol, razen kot ideja, kot koncept. In ta koncept je prinesel veliko gorja ženskam, kot tudi istospolno "usmerjenim" (LGBT). Biološka oziroma fiziološka razlika je tu nepomembna, ker različne funkcije različnih organov še ne pomenijo spol. Lahko pa sicer razlikujemo, v antropološkem ali kulturološkem smislu, "ženski svet" in "moški svet", ampak tudi tu spol ne igra nobene vloge.

Hm, preprosto ne pristajam na to, da je moj spol v neki okoliščini prednost, v neki drugi pa slabost - v smislu pravic ipd. Biti plačan za enako delo manj zato, ker si ženska, je absurd. Verjetno je takih podobnih cvetk še veliko. Zanimivo je opazovati, da ženska-mama, ki je šla sama skozi to pot, to isto dela svojim otrokom, recimo svoji hčeri. In to celo zagovarja. Veliko škode je vsekakor tu naredila vera, v našem prostoru katoliška .... katera je ženski že zdavnaj dodelila vlogo. Fuj in fej. :x

KsanTipa
Posts: 119
Joined: 5.4.2015 15:27

Re: Hudič

Post by KsanTipa » 8.4.2015 10:54

derik wrote:
GJ wrote:
KsanTipa wrote:Kašnega spola pa je hudič?
Hudič je padli nad-angel oziroma arhangel Lucifer (prinašalec svetlobe), angeli so nedoločenega spola, nimajo niti riti, niti ne kakajo oziroma lulajo, nimajo niti spolovil! :shock:
Že v principu lahko privzame kakršnokoli obliko :D , tudi žensko, ni problema!

Ti derik, kaj misliš, kaka sredstva bi pri medsebojnem boju uporabila She devil pa He devil? :D

problemi
Posts: 4931
Joined: 24.8.2009 1:20

Re: Hudič

Post by problemi » 8.4.2015 11:21

derik wrote:Saj ravno tej biološki razliki pravimo biološki spol. To je dejstvo.
Ah, lahko bi jim pravili kakor koli. Torej ne gre za neko dejstvo, ki izhaja iz poimenovanja nečesa, ampak gre za to, ali lahko to biološko razliko, ki je, kot smo že ugotovili, povsem objektivna, nekritično preslikamo na polje družbenih odnosv oziroma družbenih diskurzov.
Pri emancipaciji ne gre za to, da razlike zanikamo, pač pa za to, da jih smiselno in pravično upoštevamo,


Ne vpletaj kategoriji smiselnost in pravičnost v to zgodbo. Verjetno ti je jasno, da smisel in pravično določa hegemon. V primeru patriarhalne ureditve pač Patriarh, ki opredeljuje kaj je smiselno in kaj pravično.
ne pa da jih imamo kot izgovor za izkoriščanje in zapostavljanje.
Idealiziraš. Kdo je to mi, ki jih ima za izgovor za izkoriščanje in zapostavljanje? In na podlagi česa lahko utemeljuje ta izgovor?
Na primer, če so moški v povprečju fizično močnejši, je to pravično upoštevati pri športu, ne pa recimo pri volilni pravici.


Ah, joj, joj, pa to razlikovanje izhaja iz biološke (fiziološke) razlike in ne spolne. Kolikor hočemo nek šport urediti kolikor toliko smiselno, je pač logično, da skušamo doseči, da je med tekmovalci čim manjša razlika, ki bi izhaja iz fizične moči. Saj zaradi tega, imamo tudi mlajše selekcije. Pionirji ali kadeti pač ne igrajo skupaj z mladinci ali člani. Poznamo pa tudi igre, sicer bolj na nivoju (otroške) rekreacije, kjer razlika med deklicami in dečki povsem izzveni, je povsem nesmiselna, recimo igra "med dvema ognjema". Sploh je na nivoju rekreacije kakršno koli razlikovanje povsem nesmiselno. Pa še bi lahko našteval, in ne zgolj v športu.

Tisto, kar je povzročilo neupravičeno razlikovanje po spolu pa je, sicer v današnjem času vsaj v naši kulturi opuščeno, da se ženske (zaradi ideologije, ki je pač hegemonizirala populacijo) sploh niso smele udejstvovati v večini športov.
Last edited by problemi on 8.4.2015 11:31, edited 1 time in total.

problemi
Posts: 4931
Joined: 24.8.2009 1:20

Re: Hudič

Post by problemi » 8.4.2015 11:30

KsanTipa wrote:Hm, preprosto ne pristajam na to, da je moj spol v neki okoliščini prednost, v neki drugi pa slabost - v smislu pravic ipd. Biti plačan za enako delo manj zato, ker si ženska, je absurd. Verjetno je takih podobnih cvetk še veliko. Zanimivo je opazovati, da ženska-mama, ki je šla sama skozi to pot, to isto dela svojim otrokom, recimo svoji hčeri. In to celo zagovarja. Veliko škode je vsekakor tu naredila vera, v našem prostoru katoliška .... katera je ženski že zdavnaj dodelila vlogo. Fuj in fej. :x
Je to replika ali komentar? :)

Če gre za komentar, se seveda strinjam, ravno zato pravim, da je spol koncept, ki ga je potrebno nujno opustiti. Odličen primer si podala v zvezi s plačilom za enako delo. Ta razlika je utemeljena izključno na razlikovanju po spolu. In kar je žalostno, celo v socializmih 20. stoletja to niso želeli odpraviti. Zgleda, da je patriarhat "ne-ideološka" ideologija ... :)

Kar se tiče ženska-mama in prenosu določenih vzorcev na hčer, pa lahko ugotovimo, kako deluje in se ohranja določena ideologija.

KsanTipa
Posts: 119
Joined: 5.4.2015 15:27

Re: Hudič

Post by KsanTipa » 8.4.2015 11:46

Že to je nekaj, da so se začele uporabljati tudi ženska poimenovanja za t.im moške poklice ali ženska oblika besede ........

KsanTipa
Posts: 119
Joined: 5.4.2015 15:27

Re: Hudič

Post by KsanTipa » 8.4.2015 11:49

problemi wrote:
derik wrote:Saj ravno tej biološki razliki pravimo biološki spol. To je dejstvo.
Ah, lahko bi jim pravili kakor koli. Torej ne gre za neko dejstvo, ki izhaja iz poimenovanja nečesa, ampak gre za to, ali lahko to biološko razliko, ki je, kot smo že ugotovili, povsem objektivna, nekritično preslikamo na polje družbenih odnosv oziroma družbenih diskurzov.
Pri emancipaciji ne gre za to, da razlike zanikamo, pač pa za to, da jih smiselno in pravično upoštevamo,


Ne vpletaj kategoriji smiselnost in pravičnost v to zgodbo. Verjetno ti je jasno, da smisel in pravično določa hegemon. V primeru patriarhalne ureditve pač Patriarh, ki opredeljuje kaj je smiselno in kaj pravično.
ne pa da jih imamo kot izgovor za izkoriščanje in zapostavljanje.
Idealiziraš. Kdo je to mi, ki jih ima za izgovor za izkoriščanje in zapostavljanje? In na podlagi česa lahko utemeljuje ta izgovor?
Na primer, če so moški v povprečju fizično močnejši, je to pravično upoštevati pri športu, ne pa recimo pri volilni pravici.


Ah, joj, joj, pa to razlikovanje izhaja iz biološke (fiziološke) razlike in ne spolne. Kolikor hočemo nek šport urediti kolikor toliko smiselno, je pač logično, da skušamo doseči, da je med tekmovalci čim manjša razlika, ki bi izhaja iz fizične moči. Saj zaradi tega, imamo tudi mlajše selekcije. Pionirji ali kadeti pač ne igrajo skupaj z mladinci ali člani. Poznamo pa tudi igre, sicer bolj na nivoju (otroške) rekreacije, kjer razlika med deklicami in dečki povsem izzveni, je povsem nesmiselna, recimo igra "med dvema ognjema". Sploh je na nivoju rekreacije kakršno koli razlikovanje povsem nesmiselno. Pa še bi lahko našteval, in ne zgolj v športu.

Tisto, kar je povzročilo neupravičeno razlikovanje po spolu pa je, sicer v današnjem času vsaj v naši kulturi opuščeno, da se ženske (zaradi ideologije, ki je pač hegemonizirala populacijo) sploh niso smele udejstvovati v večini športov.

enkrat sem sicer brala, malo za hec, malo za res, da med drugim ženske v stari Grčiji niso sedele v publiki tudi zato, ker je marsikatera pobegnila z igralcem in zapustila možeka ............ :lol: :lol: :lol:

problemi
Posts: 4931
Joined: 24.8.2009 1:20

Re: Hudič

Post by problemi » 8.4.2015 12:44

KsanTipa wrote:enkrat sem sicer brala, malo za hec, malo za res, da med drugim ženske v stari Grčiji niso sedele v publiki tudi zato, ker je marsikatera pobegnila z igralcem in zapustila možeka ............ :lol: :lol: :lol:
:)

Ma hudiča, ali jim ne bi bilo lažje zapovedati, da smejo igrati v gledališču zgolj ženske ... Tudi zasedenost bi bila zagotovljena ... :)

User avatar
bargo
Posts: 7884
Joined: 3.11.2004 22:41

Re: Hudič

Post by bargo » 8.4.2015 13:32

KsanTipa wrote: Hm, preprosto ne pristajam na to, da je moj spol v neki okoliščini prednost, v neki drugi pa slabost - v smislu pravic ipd. Biti plačan za enako delo manj zato, ker si ženska, je absurd. Verjetno je takih podobnih cvetk še veliko. Zanimivo je opazovati, da ženska-mama, ki je šla sama skozi to pot, to isto dela svojim otrokom, recimo svoji hčeri. In to celo zagovarja. Veliko škode je vsekakor tu naredila vera, v našem prostoru katoliška .... katera je ženski že zdavnaj dodelila vlogo. Fuj in fej. :x
Misliš na religijo? :(

Vera je potreben pogoj tudi za religijo, kot tudi za ideologije raznih vrst in oblik. Vera je potrebna, brez nje ni razvoja. :wink:

Roman
Posts: 6342
Joined: 21.10.2003 8:03

Re: Hudič

Post by Roman » 8.4.2015 15:35

problemi wrote:... ravno zato pravim, da je spol koncept, ki ga je potrebno nujno opustiti.
A da ne bi prihajalo do takih šal:

Učitelj: Kaj določamo pri glagolu?
Učenec: Osebo, število, spol, ...
Učitelj: Spol? Pa povej en glagol ženskega spola.
Učenec: ... Roditi.

KsanTipa
Posts: 119
Joined: 5.4.2015 15:27

Re: Hudič

Post by KsanTipa » 8.4.2015 16:37

bargo wrote:
KsanTipa wrote: Hm, preprosto ne pristajam na to, da je moj spol v neki okoliščini prednost, v neki drugi pa slabost - v smislu pravic ipd. Biti plačan za enako delo manj zato, ker si ženska, je absurd. Verjetno je takih podobnih cvetk še veliko. Zanimivo je opazovati, da ženska-mama, ki je šla sama skozi to pot, to isto dela svojim otrokom, recimo svoji hčeri. In to celo zagovarja. Veliko škode je vsekakor tu naredila vera, v našem prostoru katoliška .... katera je ženski že zdavnaj dodelila vlogo. Fuj in fej. :x
Misliš na religijo? :(

Vera je potreben pogoj tudi za religijo, kot tudi za ideologije raznih vrst in oblik. Vera je potrebna, brez nje ni razvoja. :wink:
no, religija ...... se opravičujem.

Post Reply