Svetlobno onesnaževanje neba

O podnebnih spremembah, vremenu, vplivu človeka na naravo ...
Post Reply
User avatar
Mephisto
Posts: 268
Joined: 31.1.2006 14:15
Location: Skopo

Svetlobno onesnaževanje neba

Post by Mephisto » 30.8.2007 20:40

Tole sem ravnokar dobil na mejl:
Prosim, da te informacije pošljete na astronomske in naravovarstvene forume.


Pozdravljeni

Danes je po dolgih 12 letih pogajanj in usklajevanj, po več kot 60 verzijah in nekaj tisoč prostovoljnih urah aktivistov Temnega neba Slovenije, Vlada RS končno sprejela usklajeno verzijo Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja !!!!

To je izjemno pomemben dogodek za vse naravovarstvenike. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste prispevali, ali pa kakorkoli pomagali z medijskim ali osebnim angažiranjem v javnosti, da se je to uresničilo:
Herman Mikuž
dr.Tomaž Zwitter
dr. Tomi Trilar
dr. Peter Legiša
Astronomski reviji Spika in uredniku Bojanu Kambiču
dr. Maja Zagmajster
Andrej Guštin
Javor Kac
Gregor Vertačnik
dr. Jure Skvarč
Bojan Dintinjana
Zorko Vičar
Boris Kham
Primož Kuk
Silva Marolt
Matej Mihelčič
Jure Javoršek
dr. Andrej Čadež
Jurij Stare
Andrej Lap
dr. Igor Žiberna
Igor Grom
Jure Atanackov
Jure Zakrajšek
Jurij Dobravec
Katarina Mlakar
Matjaž Jeran
Tomaž Ogrin
Marjeta Keršič Svetel
Alenka Kremzer
Vojko Kogej
Stane Arh
Ana Skoberne
Daniel Valentine ( 34 zaslužnih posameznikov !! )

(če smo koga izpustili se opravičujemo - prosimo, da nas o tem obvestite; imena si ne sledijo po pomemnosti prispevkov posameznikov, saj tega ni mogoče ovrednotiti)


Z velikimi napori smo le dosegli, da imamo pravno možnost, da zmanjšamo svetlobno onesnaževanje. Vendar pa samo papir ne bo rešil problemov, potrebno bo ekipo Temnega neba povečati na vsaj 100 članov in s svojim znanjem seznanjati ljudi, kako naj z ustrezno razsvetljavo, ki ne sveti v vesolje, zmanjšamo svetlobno onesnaženje. Potrebujemo tudi ekipo vsaj 10 tehnično izobraženih članov, ki bodo lahko opravljali redni monitoring svetlobnega onesnaženja (meritve neba, cest, fasad itd.).

Če se dobro organiziramo sem prepričan, da je mogoče svetlobno onesnaženje zmanjšati na 50% današnje vrednosti, morda še bolj. Za takšen cilj pa se vsekakor splača potruditi.
Ponovno vas prosim, da si preberete brošuro konference na Blede (5 in 6. oktober) in čimprej pošljete prijavnico. Vse informacije so na http://www.darksky2007.si
Konferenca bo izvrstna šola in je nenadomestljiv dogodek. Zato vabimo vseh 34 zaslužnik posameznikov, da si zagotovite mesto na konferenci. Seveda pa ste vabljeni tudi vsi drugi, saj moramo, če hočemo zares izboljšati stanje v Sloveniji, pridobiti številne nove člane in omogočiti šolanje. Konferenca na Bledu je izvrstna priložnost, ki jo ne smete zamuditi.

Lep pozdrav,
Andrej Mohar


Pripenjam Sporočilo za javnost, ki smo ga danes poslali v medije:


Vlada RS je sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanjaSPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 30.8.2007Danes je vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Svetlobno onesnaževanje je v Sloveniji v zadnjih 15 letih izjemno hitro naraščalo, zato je bilo nujno upoštevati argumente naravovarstvenih organizacij, ki so si 12 let prizadevale za sprejetje ustrezne regulative.Nova uredba naj bi imela veliko pozitivnih učinkov. Za veliko večino svetilk prepoveduje svetenje nad vodoravnico v vesolje in zahteva uporabo popolnoma zasenčenih svetilk. Svetenje nad vodoravnico je namreč glavni vzrok svetlobnega onesnaženja. Zasenčene svetilke manj bleščijo, kar bo izboljšalo varnost v cestnem prometu ter povečalo vidljivost. Manj bleščanja bodo izjemno veseli starejši občani, le te zaradi naravnih pojavov staranja bleščanje močno moti in ovira.Uredba omejuje svetenje v bivalne prostore. V svetu je bilo izvedenih več raziskav, ki kažejo na povečanje pojavnosti rakavih obolenj, če so med spanjem ljudje ali živali izpostavljeni umetni svetlobi. Svetloba v nočnem času zmanjša tvorjenje hormona melatonina, melatonin pa je eden od pomembnih antioksidantov, ki ščiti pred rakavimi obolenji. Kaj bo to pomenilo v zdravstvenem smislu je težko oceniti, vsekakor pa bo zadovoljstvo državljanov večje, če bodo ulice lepo osvetljene, manj pa bo svetenja v spalnice in bivalne prostore.Uredba zahteva zmanjšanje porabe energije za javno razsvetljavo, kar pomeni, da bodo občine morale skrbeti za racionalno rabo energije. Osvetljevalo naj bi se tam kjer je potrebno, v količini, ki je potrebna in v tistem času, ko svetlobo rabimo. Sredi noči, ko ni več prometa, se bodo nivoji osvetljenosti lahko znižali.Objekti kulturne dediščine, med njimi je veliko cerkva, bodo osvetljeni z nižjimi nivoji. Na tem področju pozdravljamo prizadevanje in sodelovanje Rimskokatoliške cerkve pri ohranjanju narave in okolja.Uporaba velikega števila popolnoma zasenčenih svetilk bo ugodno vplivala na številne nočno aktivne živalske vrste, med njimi so posebej ogrožene žuželke in netopirji. S tem uredba prispeva k ohranjanju biodiverzitete, kar je eden od izjemno pomembnih ciljev EU.V 2 milijonski Sloveniji pričakujemo, da bo s pomočjo uredbe v 10 letih, ko se bo razsvetljava postopoma prilagodila zahtevam iz uredbe, mogoče prihraniti celo okoli 10 milijonov evrov električne energije letno. Ustrezno temu naj bi se zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov, kar je vsekakor prispevek k zmanjšanju vpliva klimatskih sprememb.Danes velika večina državljanov ne vidi Rimske ceste izpred svojega doma. Uredba bo z odpravo svetenja v vesolje omogočila, da se ohrani zvezdno nebo in da se občudovanje naše širše domovine – vesolja, omogoči tudi našim otrokom in vnukom ter nenazadnje vsem sedanjim in bodočim profesionalnim in amaterskim astronomom.Uredba je rezultat sicer zahtevnih in uspešnih usklajevanj Ministrstva za okolje in prostor s Službo vlade RS za razvoj, številnimi vladnimi resorji, strokovnjaki za razsvetljavo in naravovarstveniki. Uredba pomeni pomemben prispevek povečanju kakovosti življenja ljudi v nočnem času in pozitivno vpliva na varovanje okolja in narave. Slovenija se z sprejetjem uredbe uvršča med vodilne države EU in je lahko zgled številnim državam, ki področja še nimajo zakonsko urejenega.O tej priložnosti se zahvaljujemo ministru za okolje in prostor dr. Janezu Podobniku, ministru za razvoj dr. Žigi Turku, g. Marku Hrenu iz SVR, g. Dušanu Janezu Gačniku in mag. Radovanu Tavzesu iz Ministrstva za okolje in prostor, pristojnim resorjem, vladi RS, poslancema DZ mag. Tomažu Štebetu in g. Samu Bevku in vsem, ki so prispevali k temu, da se je dolgo in naporno usklajevanje zaključilo z ustreznimi rešitvami.Pričakujemo, da bo lahko pravkar sprejeta uredba služila kot pomoč in zgled marsikateri državi v EU, zato bo med drugim predstavljena tudi na 7. Evropskem simpoziju za zaščito nočnega neba, ki bo 5. in 6. oktobra 2007 na Bledu. Več informacij o tej zelo pomembni mednarodni konferenci si lahko ogledate na spletni strani http://www.darksky2007.si, več o svetlobnem onesnaženju pa na http://www.temnonebo.org.

za koalicijo naravovarstvenih organizacij Temno nebo SlovenijeAndrej Mohar

Herman Mikuž

Prof. dr. Tomaž Zwitter

Dr. Tomi Trilar

ZdravaPamet
Posts: 2841
Joined: 16.8.2004 19:41

Post by ZdravaPamet » 30.8.2007 21:06

Po mojem mnenju smiselna reč. Po dolgem času bi rad v svojem kraju videl kaj več zvezd. Moti pa me tudi omenjena razsvetljava cerkva in pokopališč. Živim sto metrov stran od večjega pokopališča, in ne boste verjeli ponoči celotno površino razsvetljuje kar nekaj krepkih reflektorjev. Najbrž svetijo izgubljenim dušam ...

Post Reply