Natečaj mladih energetikov 2008

Izmenjava obvestil o zanimivih predavanjih, razpisih, seminarjih, okroglih mizah ...
Post Reply
User avatar
saso
Član strokovnega sveta Kvarkadabre.
Posts: 178
Joined: 30.9.2002 15:52
Contact:

Natečaj mladih energetikov 2008

Post by saso » 4.3.2008 9:31

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
in
Katedra za jedrsko tehniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

v sodelovanju z
Elektro Slovenija d.o.o., Gen-Energija d.o.o in Holdingom slovenskih elektrarn d.o.o.
in s podporo
Nuklearne elektrarne Krško d.o.o., Agencije za radioaktivne odpadke,
Instituta »Jožef Stefan«

RAZPISUJETA NATEČAJ MLADIH ENERGETIKOV 2008

Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo sodi med najpomembnejše temelje razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Zato je energetika tisto strateško področje, s katerimi se po svetu in pri nas aktivno ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr. prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega protokola, ter nenazadnje renesansa jedrske energije, nakazujejo nove in velike izzive tudi prihajajočim generacijam energetskih strokovnjakov.

Natečaj, ki ga razpisujemo, je namenjen študentom višjih letnikov predvsem naravoslovnih in tehniških fakultet, ki jih zanimajo teme s področja energetike. Od kandidatov pričakujemo pisne razprave (npr. raziskovalne, seminarske ali diplomske naloge) ali predloge demonstracijskih ali učnih materialov (načrti, delujoči modeli, računalniški programi, internetne strani ipd.). Dobrodošli so tudi drugačni prispevki posamičnih avtorjev in skupinska dela z največ pet avtorji. Še posebej bomo veseli prispevkov na temo uporabe jedrske energije.

Prispevke bo ocenila komisija v sestavi prof.dr. Borut Mavko (vodja Katedre za jedrsko tehniko FMF), Martin Novšak (direktor Gen-Energija d.o.o), dr. Pavel Omahen (pomočnik direktorja ELES d.o.o.), dr. Jože Zagožen (direktor HSE d.o.o) in prof dr. Leon Cizelj (Član UO DJS), ter najboljše nagradila.

Avtorji treh najboljših prispevkov dobijo denarne nagrade:

* prvo mesto 1000 EUR,
* drugo mesto 750 EUR in
* tretje mesto 500 EUR.

Prvih 30 avtorjev prispevkov si bo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ogledalo Reaktorski raziskovalni center Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani in jedrsko elektrarno v Krškem. Nagrajence bomo tudi povabili, da svoja dela predstavijo na mednarodni konferenci »Nuclear Energy for New Europe«, septembra 2008 v Portorožu.

Prispevke pošljite po pošti na naslov Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj! – Natečaj mladih energetikov 2008« najkasneje do 30.5.2008.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (http://www.djs.si) do 30.6.2008. Dodatne informacije, tudi pomoč pri izbiri teme in iskanju mentorja: prof.dr. Leon Cizelj, tel (01) 5885 215, e-mail [email protected].

Ne pozabite dodati svojih podatkov (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon, fakulteta, letnik in smer študija). Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta, kar dokažejo s potrdilom o vpisu. Vsak prispevek mora vsebovati tudi podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela. Izdelek mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku. V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni pritožbe. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

Post Reply