Slovenski forum inovacij

Izmenjava obvestil o zanimivih predavanjih, razpisih, seminarjih, okroglih mizah ...
Post Reply
User avatar
saso
Član strokovnega sveta Kvarkadabre.
Posts: 178
Joined: 30.9.2002 15:52
Contact:

Slovenski forum inovacij

Post by saso » 7.7.2008 8:27

Inovacije, izumi in napredek na vseh področjih delovanja človeštva so odločilno prispevali k družbi, kot jo poznamo danes. Smo dosegli limit? Limitov enostavno ni, napredek je neizbežen!
Vabimo vas zato ker verjamete, da ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Ker ste zagovornik in soustvarjalec pozitivnih učinkov tehnološkega razvoja, kreativni izumitelj, ker ste podjetnik z novimi poslovnimi modeli. Ste tisti, ki verjame v realizacijo svojih idej!
Prijavite svoje inovacije, izume, izboljšave, inovativne podjetniške ideje,... in se uvrstite v izbor 30 najboljših inovacij oz. 10 najinovativnejših podjetij! Predstavili se boste na 3. Slovenskem forumu inovacij ter v katalogu inovacij Slovenije za leto 2008. Najboljšim iz vsake kategorije bo omogočeno sodelovanje na podjetniških izborih v Sloveniji in v tujini.
Vabimo posameznike ali skupine posameznikov, mala in srednja podjetja, velika podjetja ali raziskovalno-razvojne institucije, mlade raziskovalce (s statusom), študente in dijake. Še posebej letos vabimo inovatorke, lastnice inovativnih podjetij. Vsebina prijav naj bo povezana z novimi tehnologijami in njihovo koristno uporabo.
Želite pridobiti investicijo? Potrebujete strokovno pomoč? Ste inovativni? Predstavite svoje inovacije strokovni in splošni javnosti na Slovenskem forumu inovacij 21. in 22. oktobra 2008.
Rok za oddajo prijave je 25. AVGUST 2008. Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.sfi.si.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE
Alja Gajšek
Andrej Jus
Inštitut Hevreka!
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
T: 01/ 251 37 27, 01/ 251 37 43
E: info@sfi.si
S: http://www.sfi.si

Naročnika 3. Slovenskega foruma inovacij sta Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter Ministrstvo za gospodarstvo RS. Izvajalec je Inštitut Hevreka! v sodelovanju z IRP Inštitutom za raziskovanje podjetništva in Centrom za raziskovanje novih tehnologij - CNT.

Post Reply