Duhovi v možganih - nevroznanost in filozofija

Izmenjava obvestil o zanimivih predavanjih, razpisih, seminarjih, okroglih mizah ...
Post Reply
User avatar
saso
Član strokovnega sveta Kvarkadabre.
Posts: 178
Joined: 30.9.2002 15:52
Contact:

Duhovi v možganih - nevroznanost in filozofija

Post by saso » 28.3.2009 15:27

Založba Krtina vas ob izidu prevoda knjige Antonia Damasia, Iskanje Spinoze. Veselje, žalost in čuteči možgani, vabi na

forum »DUHOVI V MOŽGANIH: NEVROZNANOST IN FILOZOFIJA«, ki bo v
četrtek, 2. 4. 2009 ob 19:00 uri, v dvorani M1 Cankarjevega doma v Ljubljani.

Razprava se bo osredotočila na prednosti, težave in specifike sodelovanja med različnimi znanostmi (nevrologija, psihologija in filozofija) pri razumevanju narave in delovanja duševnih pojavov, zlasti čustev in občutkov. Kot osnova za diskusijo bo služil pravkar izdani prevod knjige nevrologa Antonia Damasia, Iskanje Spinoze. Veselje, žalost in čuteči možgani. V njej avtor, vodja Inštituta za možgane in kreativnost Univerze Južne Karoline v ZDA in eden vodilnih raziskovalcev na področju nevrobiologije duševnih procesov, na zanimiv način povezuje filozofska razmišljanja o čustvih in občutkih z rezultati aktualnih znanstvenih raziskav možganov. Gosti foruma bodo naravo čustev in občutkov osvetlili z različnih znanstvenih zornih kotov in obenem skušali odgovoriti, v kolikšni meri (če sploh) je dialog med različnimi znanostmi pri obravnavanju duševnosti možen, kako ga doseči in zakaj je takšen interdisciplinaren pristop (ne)zaželen.

Moderator: dr. Urban Kordeš
Urban Kordeš je kognitivni znanstvenik in metodolog. Zaposlen kot predavatelj in raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predsednik programskega sveta novega medfakultetnega študija Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani in predsednik Slovenskega društva za kognitivno znanost. Ukvarja se s proučevanjem človekovega neposrednega doživljanja in povezovanjem spoznanj različnih znanosti v celovitejše vedenje o duševnih procesih.

Gosti:
dr. Maja Bresjanac
Maja Bresjanac je zdravnica in doktorica nevrobiologije, zaposlena kot izredna profesorica patološke fiziologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Soustanoviteljica in prva predsednica Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost ter ustanovna članica Društva za kognitivno znanost. Aktivna članica odbora mednarodne organizacije za raziskovanje možganov za osrednjo in vzhodno Evropo (IBRO CEERC) in evropske zveze za možgane Dana (EDAB). Posveča se raziskavam mehanizmov okvar živčevja in možnosti njihovega diagnosticiranja ter morebitnega zdravljenja.

Milica Gregorič Kramberger
As. Milica Gregorič Kramberger ja nevrologinja, ki končuje doktorat v Centru za kognitivne motnje Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC v Ljubljani. Ukvarja se z nevrodegenerativnimi boleznimi, zlasti s področjem motenj spomina. Za študij nevrofizioloških mehanizmov demenc je prejela Prešernovo nagrado Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, podiplomsko pa se je izobraževala na prestižni ustanovi Institute of Neurology Queen Square v Londonu.

dr. Olga Markič
Olga Markič je izredna profesorica za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni glavni raziskovalni področji sta filozofija duha in filozofija kognitivnih znanosti, ukvarja pa se tudi z logiko in vprašanjem determinizma ter svobodne volje. Sodeluje pri pripravi medfakultetnega študija Kognitivne znanosti in je podpredsednica Društva za kognitivno znanost.

dr. Grega Repovš
Grega Repovš je psiholog in nevroznanstvenik. Zaposlen kot docent na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; je ustanovni član Društva za kognitivno znanost in predsednik Sinapse. Raziskovalno sodeluje z Inštitutom za klinično nevrofiziologijo pri proučevanju osnovnih kognitivnih procesov.

dr. Andrej Ule
Andrej Ule je redni profesor za analitično filozofijo in filozofijo znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s socialno kognicijo, epistemologijo, kognitivno teorijo znanosti in Wittgensteinovo filozofijo jezika. Vodi interdisciplinarni projekt pri ARRS Metode raziskovanja kognitivnih pojavov in sodeluje pri pripravi medfakultetnega študija Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O knjigi:
Antonio Damasio, Iskanje Spinoze. Veselje, žalost in čuteči možgani

Spremna beseda in strokovni pregled: Olga Markič

Prevedel: Sebastjan Vörös

Zbirka Temeljna dela

2008 Ljubljana, 315 str.

Polna cena: 22,00 €
Cena s popustom: 17,60 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Založba Krtina
Hrenova 13, 1000 Ljubljana
http://www.zalozbakrtina.si
tel: +386 (0)1 251 5585 / faks: +386 (0)1 620 8713
e-mail: info@zalozbakrtina.si

Post Reply