Natečaj mladih energetikov

O naravnih pojavih. Kaj je ...? Kakšen je...?
Odgovori
Uporabniški avatar
saso
Član strokovnega sveta Kvarkadabre.
Prispevkov: 179
Pridružen: 30.9.2002 15:52
Kontakt:

Natečaj mladih energetikov

Odgovor Napisal/-a saso »

Društvo jedrskih strokovnjakov razpisuje

Natečaj mladih energetikov

Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo po konkurenčnih cenah predstavlja enega izmed najpomembnejših temeljev razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Zato sodi energetika med tista strateška področja, s katerimi se po svetu in pri nas aktivno ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr. prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega protokola ter nenazadnje renesansa jedrske energije nakazujejo vse več velikih izzivov tudi bodočim generacijam tehniških strokovnjakov.

Ta natečaj je torej namenjen generaciji bodočih energetikov, predvsem študentom višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet. Od vas pričakujemo pisne razprave (npr. z izračuni podprte študije s tematikami obnovljivih virov, racionalne rabe energije, alternativnih virov energije....) in predloge demonstracijskih ali učnih materialov (načrti, delujoči modeli, računalniški programi, internetne strani...). Seveda pa so dobrodošli tudi drugačni prispevki s širokega področja energetike posamičnih avtorjev ali skupinska dela z največ pet avtorji.

Prispevke pošljite po pošti na naslov Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – NATEČAJ MLADIH ENERGETIKOV« najkasneje do 30.6.2007 (poštni žig!). Ne pozabite dodati svojih kontaktnih podatkov (ime in priimek, naslov, e-mail, telefon in fakulteto). Prispevke bo ocenila strokovna komisija Društva in najboljše nagradila, in sicer:

• Avtorji prispevkov z jedrsko tematiko si bodo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ogledali raziskovalni reaktor Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani in NE Krško.

• Avtorje desetih najboljših prispevkov bo Društvo jedrskih strokovnjakov povabilo na strokovno ekskurzijo z jedrsko tematiko v Francijo (predvidoma v oktobru 2007).

• Avtorji treh najboljših prispevkov dobijo denarne nagrade 750 EUR (prvo mesto), 500 EUR (drugo mesto) in 250 EUR (tretje mesto) ter možnost predstavitve prispevka na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe septembra 2007 v Portorožu. V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini.

Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta, kar dokažejo s potrdilom o vpisu. Vsak prispevek mora vsebovati tudi podpisano izjavo s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela. Izdelek mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku. Nagrajeni prispevki postanejo last Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Dodatne informacije daje: prof.dr. Leon Cizelj, e-mail: Leon.Cizelj@ijs.si, tel. (01) 5885 215.

Odločitev strokovne komisije je dokončna in nepreklicna. Na odločitev strokovne komisije pritožba ni mogoča.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani društva najkasneje do 15.7.2007. Najboljšim trem avtorjem ali skupinam avtorjev bodo denarne nagrade predvidoma podeljene na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe dne 12.9.2007 v Portorožu.

http://www.drustvo-js.si/activity/natecaj.htm

Odgovori