foton

Nedeljivi. Atomi? Ne, delci!
User avatar
uros
Posts: 94
Joined: 13.4.2003 14:49

foton

Post by uros » 8.10.2003 15:06

Kako je mogoče, da imajo različni fotoni različne energije, saj se vsi gibljejo z enako hitrostjo(c) in imajo vsi enako maso(0)?

Franko
Posts: 174
Joined: 15.1.2003 23:35

Post by Franko » 8.10.2003 22:22

Koliko vrst fotonov pa obstaja? Slišal sem samo za tiste, ki 'prenašajo' svetlobo. A si s tem mislil brezmasne delce?

User avatar
uros
Posts: 94
Joined: 13.4.2003 14:49

Post by uros » 9.10.2003 15:33

Gama žarki imajo največjo energijo, rentgenski žarki manjšo, svetloba manjšo, radijski valovi manjšo....Različne vrste elektromagnetnih valovanj imajo različne energije. Čim krajši so valovi, tem večja energija je. Kako razložiti to, če upoštevamo kvantno naravo svetlobe?

mursec

Post by mursec » 9.10.2003 18:50

We=h*f

Torej energija fotona je enaka produktu frekvence s Planckovo konstanto (6.62 E-32 Js).
frekvkenca (f) pa je obratno sorazmerna z valovno dolžino (lambda)


f = c / lambda


c je svetlobna hitrost 3 E8 m/s
[/img][/code]

User avatar
uros
Posts: 94
Joined: 13.4.2003 14:49

Post by uros » 9.10.2003 19:15

Hvala za razlago.
Rad bi še samo vedel, kaj pravzaprav pri fotonu pomeni valovna dolžina. :roll: :roll: :wink: :wink: :oops: :oops:

mursec

Post by mursec » 9.10.2003 19:44

Ja, to je pa dobro vprašanje.

V začetku prejšnjega stoletja (in že prej) je potekala velika debata, o tem kaj svetloba sploh je !
Na eni strani so bili zagovorniki tega, da je svedloba valovanje, na drugi pa da je curek delcev.

Valovna narava svetlobe je potrjena z njenim sipanjem (lom, uklon, interferenca ipd.). Problem je v tem da za širjenje valovanja potrebuješ sredstvo. Za svetlobo so predpostavili eter in kasneje dokazali, da ne obstaja.
Na drugi strani pa sta Einstain in Planc (mislim da 1905) izvedla fotoefek in s tem dokazala delčno naravo svetlobe.

Danes "verjamemo" da je svetloba valovanje v katerm nihajo fotoni in za svoje širjenje ne potrebuje sredstva (kot recimo zvok potrebuje zrak,vodo,kovino ipd.)
Kako pa fotoni nihajo in kaj pomeni valovna dolžina (in kaj foton sploh je) pa mislim, da ti ne bo znal nihče pojasnit.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Re: foton

Post by Rozman » 13.10.2005 13:23

uros wrote:Kako je mogoče, da imajo različni fotoni različne energije, saj se vsi gibljejo z enako hitrostjo(c) in imajo vsi enako maso(0)?
Mojo razlago lahko vidiš na strani http://www.anti-energija.com/elektromagnetizem.pdf

Roman
Posts: 6361
Joined: 21.10.2003 8:03

Post by Roman » 14.10.2005 8:42

Hm, spet moje vprašanje ob branju predlaganega besedila: Kako je sploh mogoče iz valovne dolžine fotona sklepati na njegovo velikost?

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Post by Rozman » 14.10.2005 11:47

Roman wrote:Hm, spet moje vprašanje ob branju predlaganega besedila: Kako je sploh mogoče iz valovne dolžine fotona sklepati na njegovo velikost?
Da ne dolgovezim, predlagam, da si pojasnilo ogledaš na moji internet strani v poglavju Elektromagnetizem na strani 10 sliki 9.4 in 9.5 http://www.anti-energija.com/elektromagnetizem.pdf LP FR

Roman
Posts: 6361
Joined: 21.10.2003 8:03

Post by Roman » 14.10.2005 12:01

Tam ni odgovora na moje vprašanje, saj opisuješ samo valovanje. Menim, da dvojne narave svetlobe (valovna in delčna) ni kar tako mogoče enačiti oziroma velikost fotona (delca) ni povezana z njegovo valovno dolžino. To bi bilo nekaj takega, kot če bi iz kvantnih enačb izračunal valovno dolžino 80 kilskega človeka in jo primerjal z njegovo višino ali katerokoli dolžinsko dimenzijo. Neprimerljivo.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Post by Rozman » 14.10.2005 12:16

Roman wrote:Tam ni odgovora na moje vprašanje, saj opisuješ samo valovanje. Menim, da dvojne narave svetlobe (valovna in delčna) ni kar tako mogoče enačiti oziroma velikost fotona (delca) ni povezana z njegovo valovno dolžino.
Se strinjam problem je širši. Začne se že z vprašanjem kaj je foton. Foton v različnih okoljih pojmujejo različno. Kako pojmujem foton sem opisal v poglavju Foton in razmišljanje v poglavju EM se nanašajo na v poglavju Foton opisana izhodišča. LP FR

spin
Posts: 13
Joined: 24.8.2006 15:08
Contact:

Post by spin » 10.9.2006 11:59

mene pa zanima a ma foton maso a je nima?

pri fuziji se del mase pretvori v energijo
-svetloba je nekakšna energija torej ima maso.
-če pa gledaš iz stališča de ima absolutno hitrost pa foton nebi smev met mase.

vse skup ni preveč logičn.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Post by Rozman » 11.9.2006 8:31

Spin, masa je po Wikipediji "merilo za vztrajnost telesa, torej njegovo upiranje spremembi stanja ob delovanju sile." Ko foton leti na primer mimo Sonca, Sonce in foton drug na drugega delujeta s silo. Sonce fotonu spremeni smer poti. To se dogodi zato, ker imata tako Sonce, kot tudi foton vsak svojo maso. Da pa se ne bi preveč ponavljal, predlagam, da si o masi EM valovanja in fotona prebereš prve štiri strani na naslovu http://www.anti-energija.com/masa.pdf LP FR

User avatar
shrink
Posts: 14571
Joined: 4.9.2004 18:45

Post by shrink » 11.9.2006 9:09

spin wrote:mene pa zanima a ma foton maso a je nima?
V skladu s teorijo relativnosti (ki je še vedno veljavna teorija, pa čeprav nekateri hočejo na vse mogoče načine dokazati - na njihovo žalost: neuspešno - da ne velja) "delci", ki se gibljejo s svetlobno hitrostjo, nimajo mase (ne mirovne, ne kakršnekoli druge).

O tem je tekla razprava v temi:

viewtopic.php?t=140&postdays=0&postorder=asc&start=90
pri fuziji se del mase pretvori v energijo
-svetloba je nekakšna energija torej ima maso.
-če pa gledaš iz stališča de ima absolutno hitrost pa foton nebi smev met mase.

vse skup ni preveč logičn.
Večkrat je bilo v drugih temah poudarjeno, da nastanek mase (masnih delcev) iz energije (energijskih delcev) in obratno, ne pomeni, da energijski delci (t.j. fotoni) imajo maso.

Rozman
Posts: 1519
Joined: 6.10.2005 14:50
Location: Tržič
Contact:

Post by Rozman » 11.9.2006 12:55

Wikipedija pravi da s pojmom masa označujemo dve različni lastnosti:
- vztrajnostno ali pospeševalno maso, ki je merilo za vztrajnost telesa, torej njegovo upiranje spremembi stanja ob delovanju sile.
- težnostno maso, ki je merilo za jakost delovanja gravitacije na telo.
Poleg tega pa zasledimo še mnogo pojmov, v smislu relativistična, mirovna, lastna, ...; masa.
Različna pojmovanja mase so izpeljana iz različno opaženih odzivanj snovi v različnih okoliščinah in se zato med seboj razlikujejo. Lahko bi se še naprej ob nejasnih in mnogoterih definicijah mase brezplodno prerekali ali na foton deluje sila, ko le ta leti mimo Sonca in ali se le ta upira delovanju te sile, pa se je bolj konstruktivno poglobiti v elementarne dejavnike, ki ustvarijo neko snovno lastnost, ki jo imenujemo masa. O teh elementarnih povzročiteljih nastanka mase razpravljam na že omenjeni strani http://www.anti-energija.com/masa.pdf LP FR

Post Reply