Večletna povprečna ocena >> Zoisova štipendija

Razprave o najrazličnejših razpisih ...
Post Reply
jozekuch
Posts: 8
Joined: 7.12.2008 13:15

Večletna povprečna ocena >> Zoisova štipendija

Post by jozekuch » 5.10.2011 10:50

Spoštovani,

Kaj menite o naslednjem predlogu medresorski delovni skupini?

1.
Med dobitnike Zoisove štipendije je potrebno, tudi v prihodnje vključiti dijake in študente z najvišjimi večletnimi povprečnimi ocenami (povprečna ocena se računa od 8. razreda OŠ naprej).

2.
Zoisova štipendija na podlagi večletne povprečne ocene se začne podeljevati v drugem letniku srednje šole. Pogoji za prve prosilce in tiste, ki so v preteklem šolskem letu štipendijo že prejemali, so enaki.

3.
Vsaki generaciji se podeli enako število štipendij – glede na razpoložljiva sredstva.
1000 Zoisovih štipendij na podlagi večletne povprečne ocene bi tako npr. pomenilo, da bo vsaka generacija prejela cca. 125 Zoisovih štipendij + 125 štipendij za podiplomski študij.
Tako bi lahko povprečno oceno brez prilagajanja različnih sistemov ocenjevanj (ocene 1-5 in 5-10) računali od 8. razreda OŠ do konca študija.

4.
Obstoječi sistem je mogoče zadevno z dopolnitvami predpisov posodobiti in nadgraditi že z naslednjim šolskim letom ter vanj vključiti že obstoječe prejemnike Zoisove štipendije.


Obrazložitev:
NAJVIŠJE VEČLETNE POVPREČNE OCENE so IZJEMNI DOSEŽEK in ena izmed konkurenčnih oblik oz. manifestacij nadarjenosti v primerjavi z drugimi izjemnimi dosežki (inovacije, znanost, kultura, šport..) in le-te pretežno celo vključuje.

Pravilnik o ocenjevanju: ocenjevanje mora upoštevati »doseganje pričakovanih učnih ciljev, poznavanje in razumevanje učne snovi, uporabo znanja, zmožnost analize, sinteze in vrednotenja znanja«

dob'r dan, želim

Post Reply