HIPERBULA

Ko tudi učitelj ne more pomagati...
Post Reply
veroni95
Posts: 1
Joined: 9.2.2018 21:45

HIPERBULA

Post by veroni95 » 11.2.2018 19:43

prosim za pomoč pri naslednji nalogi:

Zapiši enačbo hiperbule, simetične glede na koordinatni osi, z imaginarno osjo na abcisni osi, če:
je imaginarna polos 2 in razdalja med goriščema pa 6

User avatar
shrink
Posts: 14459
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: HIPERBULA

Post by shrink » 23.2.2018 0:30

Če ima hiperbola imaginarno os na abscisi, potem je njena enačba oblike:

\(\displaystyle\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1\),

pri čemer je \(a\) realna polos in \(b\) imaginarna polos.

Razdalja med goriščema je \(2e\), pri čemer je \(e=\sqrt{a^2+b^2}\) linearna ekscentričnost, iz katere dobiš \(a\).

Post Reply