Čudeži in znanost

Prapok, vesolje, kozmologija, črne luknje...
Odgovori
Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

vojko napisal/-a:
26.9.2023 12:37
Vojko 4.100.000!! Tokrat je bilo potrebnih 65 dni. Na zdravje! Še malo pa boš abstinent.

when people know a lot it is difficult to manage them
--. Lao Tzu .--
Vojko 4.200.000!! Tokrat je bilo potrebnih 82 dni. Na zdravje! Še malo pa boš abstinent.

Trezen boš molčal in molčal boš, kadar boš v grobu; zdaj pa govori in pij!
--.Ivan Cankar.--

Vojko 4.300.000!! Tokrat je bilo potrebnih 91 dni. Na zdravje! In poglej! Vidiš, glede na zmanjšano frekvenco si vedno več časa "trezen" in zato molčiš?


Trezni so bolj molčeči, veš ... Ampak, Cankar ima prav; kot vedno ... :D
How did consciousness evolve? - with Nicholas Humphrey


Humphrey: "uh I'm talking about phenomenal consciousness what are the quality of conscious experience the what it's

likeness of Sensations but there's not the use of the term Consciousness which is much older one in a way which means

Simply Having introspective access to mental States um when I was a student and we read

about Consciousness all we read about was cognitive theories of how uh how

mental information is being processed in the brain the most current best theory

of that is the so-called Global workspace theory of it and it's a very

effective way of describing or suggesting how the brain the strategy of

the brain uses for managing a continuous flow or sometimes contrasting and

conflicting information to produce a single narrative which leads to decisions and judgments which makes

sense none of that story of the global workspace makes any reference to

phenomenal Consciousness or what it's like so I actually now distinguish between cognitive consciousness and

phenomenal Consciousness and I didn't have time to go into that now but uh say

something which I'm probably going to really confuse you now I think that frogs probably do have cognitive

consciousness I think a lot of animals have cognitive Consciousness it's a very good strategy

it was probably invented by natural selection early on and widely distributed in the animal kingdom and is

already in the machines this ability to integrate information in a global workspace"

Vojko, nekaj novega zate, kaj ne? Slepoto je potrebno razumeti in "kazanje Lune in gledanje prsta" je samo fenomen, ki dokazuje obstoj te vrste slepote. Lepota pa je, da je mogoče tole vrste slepote vsaj delno odpraviti!

Ribica
Vojko: Trdil si, da imajo tudi živali zavest. Jaz sem to zanikal.

In ja, vse je odvisno od profesorjev! To je lepota evolucije, ki ji mimogrede veliko preveč vezana na genetiko. Če dobro razmisliš je samo genetika tisti mehanizem, ki "odvija" evolucijo. Ključni mehanizem evolucije pa je naključje in potem se po verigi naključji pojaviš TI in to s selekcijo!

In kaj je najbolj smešno pri tem verovanju je, da nekateri to resnično čutijo, ker tako komunicirajo. Pa naj še kdo reče, da beseda ni močnejša od orožja!

Vedno večja uganka mi je, zakaj je ljudem ta tema na FORUMU tako zanimiva. Očitno smo izbirali prave teme in se v ringu borili s koli, ne pa s trstikami … To je vedno interesantno za publiko. Namreč, v ring stopiš zato, da učinkovito udariš po nasprotniku; z ruto tega ne moreš …
Mogoče pa je večina dostopov preko "strojev"/pajkov, ki prebirajo novosti?
vojko napisal/-a: A propos razvoja inteligence in zavesti. Strinjam se z večino Humphreyevih zapažanj. A evolucija in še posebej definicija inteligence je izredno izmuzljiva.
Definicija je odvisna od tega, kaj razumemo pod pojmom 'inteligenca'.
Že sam Humphrey loči fenomenalistično in kognitivno inteligenco, čeprav ne pojasni nantančno, kaj razume pod pojmoma. To lahko zamegli razpravo.
V nekem globokem smislu bi lahko rekli, da imajo določeno inteligenco tudi entitete, ki so manjše od mnogoceličnih organizmov ali celo enocelični organizmi. Vsaka celica v vašem telesu ima določene kompetence, kar je logična posledica dejstva, da so bile te celice pred milijardami let enocelični organizmi, iz katerih so se v dolgi evoluciji razvili mnogoceličarji. Enoceličarji so bi samostojni organizmi, ki so morali opravljati vse funkcije, ki jih danes opravljajo mnogoceličarji, kot si ti in jaz. Ta razvoj je – poleg samega nastanka življenja (abiogeneze) – morda eden od najbolj žgočih problemov biologije. Vsak mnogocelični organizem se začne kot neoplojeno jajčece (oocit), ki se po oploditvi skozi strahovito kompleksen in kompliciran proces razvije v zigoto, ta pa v embrio, ki se samoizgrajuje, raste in se končno razvije v odrasel osebek. V primeru naše vrste je to odrasel človek z ogromnimi kognitivnimi sposobnostmi s 'pravo' metainteligenco, ki razmišlja, logično sklepa – skratka, je inteligentno bitje. Ta dolga pot od fizike, preko kemije, biologije do inteligence je že precej dobro razumljena, toda še so bele lise. Bistvo tega čudovitega mehanizma je sposobnost celic, da kooperirajo in se diferencirajo za opravljanje različnih funkcij (organele, organi, organski sistemi), da bi lahko obvladovale neverjetno zapletene in nepričakovane izzive, ki jih predstavlja okolje za vsak živi organizem, če hoče preživeti.
Razvojna biologija operira z večstopenjsko arhitekturo kompetenc: celice --> tkiva--> organi --> organski sistemi --> telesa --> družbe.
Bolj kot strukturna plat teh nivojev je pomembno dejstvo, da ima vsak določene kompetence za reševanje specifičnih problemov. Vzemimo npr. jetra ali organski sistem, ki mu rečemo uro-genitalni. Vsak od njih rešuje specifične naloge v svojem 'faznem prostoru', vsi skupaj pa simultano in usklajeno rešujejo meta procese v svojem 'prostoru' metabolizma, fiziologije, izražanja genov. V procesih embriogeneza ali regeneracije tkiv sodelujejo organi in tkiva tudi v oblikovanju novih anatomskih prostorov.
Po tem gledanju je vsak organ opremljen s svojimi preferencami in kompetencami, ki zasledujejo doseganje specifičnih ciljev. Evolucija nas je opremila z večstopenjsko arhitekturo, kjer vsak višji nivo določa delovanje in obnašanje nivoja pod njim. Gre za rast in razvoj od-spodaj-navzgor, toda spodnji nivoji opravljajo zanimive in na nek način inteligentne naloge, ki omogočajo višjim nivojem, da se jim ni treba ukvarjati z mikromanagementom, ampak imajo nadzorstveno in upravljavsko funkcijo (princip organizacije od-zgoraj-navzdol). Organizmi so posebne entitete, kjer je celota več od vsote njenih sestavnih delov.
Materialni svet okoli nas je sestavljen iz kvarkov, ki gradijo protone in nevtrone, ti pa (skupaj z elektroni) atome, ti pa molekule, te pa žive celice, te pa organizme, vključno z vami in menoj. Vaše telo in lubenica sta sestavljena iz istih protonov in nevtronov, pa vendar sta to dve divje različni entiteti. Bistvena razlika torej ni na elementarni ravni, ampak na povezavah teh elementarnih sestavin v strahovito kompleksne strukture. Življenje (in zavest) je torej emergentni pojav. V naših možganih, ki spadajo med najbolj kompleksne stvari v poznanem vesolju in med drugim omogočajo tako čudovite in skoraj magične stvari kot je zavedanje, zavest in inteligenca, so popolnoma enaki atomi, kot so v lubenici (ali hrastovem lubju ali prsti) in njihovo obnašanje uravnavajo popolnoma enaki fizikalni zakoni in sile kot vse druge atome v vesolju. V naši glavi ni nobene 'duše', nobene 'vis vitalis', nobene "élan vital", skratka nič nadnaravnega, nič, kar se ne da pojasniti s štirimi fundamentalnimi silami v naravi: gravitacijo, šibko, močno in elektromagnetno. Vse razlike med nami in lubenico izhajajo iz emergence, kot posledice medsebojnega delovanja in součinkovanja ogromnega števila elementarnih delov.
Vidiš, spet dialektični zakon prehoda kvantitete v kvaliteto … 8)
No, pa je že za "pozitivno" oceno. Si se potrudil, hvala.

Poglej sedaj tole. ChatGpt, sem prosil da naredi povzetek tega tvojega pisanja. In rezultat je:
ChatGpt 3.5: "
Povzetek besedila: Besedilo obravnava razvoj inteligence in zavesti ter se strinja z mnogimi opažanji Humphreya. Ključna točka je, da je definicija inteligence zapletena in odvisna od pojma, ki ga uporabljamo. Razprava o tem se zaplete zaradi razlik med fenomenalistično in kognitivno inteligenco. Avtor opozarja, da lahko razvoj inteligence sledimo vse do enoceličnih organizmov, ki so razvili mnogoceličarje. Razvoj od enoceličarjev do človeka z razvitimi kognitivnimi sposobnostmi je dobro razumljen, vendar ostajajo neznane podrobnosti.

Poudarja se, da so celice in organi opremljeni s specifičnimi kompetencami za reševanje problemov v svojem okolju. Razvojna biologija raziskuje večstopenjsko arhitekturo kompetenc, pri čemer vsak nivo določa delovanje nivojev pod njim. To omogoča organizmom, da se razvijajo od spodaj navzgor, kar pa ne pomeni, da spodnji nivoji niso inteligentni, saj imajo svoje pomembne naloge.

Besedilo razpravlja o emergentnem pojavu življenja in zavesti ter trdi, da so možgani enaki atomi kot v drugih delih vesolja in delujejo po enakih fizikalnih zakonih. Pojasnjuje, da ni nobene "duše" ali nadnaravnih elementov in da so razlike med organizmi posledica emergence, torej medsebojnega delovanja elementarnih delov.

Na koncu avtor omenja dialektični zakon prehoda kvantitete v kvaliteto kot ključen dejavnik v razvoju inteligence in zavesti.
"

Kakšna je tvoja stopnja strinjanja s tem povzetkom od 1 (sploh se ne strinjam),2 (delno se strinjam),3 ( povzetek podaja bistvo vendar ...),4 (se v celoti strinjam): ___?

Potem sledi vprašanje: "Glede na besedilo in povzetek besedila, me zanima tvoj pogled na pojav in razvoj zavesti?"

"...
Moje mnenje kot umetna inteligenca, ki temelji na znanju do septembra 2021, je, da je razvoj zavesti kompleksen in še vedno premalo raziskan pojav. Čeprav je bilo doseženo veliko znanstvenega napredka pri razumevanju možganov in zavesti, ostajajo mnoge skrivnosti nepojasnjene. Zavest je verjetno produkt izjemno zapletenih procesov v možganih, vendar natančen mehanizem in izvor zavesti ostajata predmet razprav in raziskav.

Pomembno je, da znanost še naprej raziskuje to področje in se trudi razumeti, kako se zavest razvija in deluje. Zavest je eno od najosnovnejših in najbolj skrivnostnih vprašanj v filozofiji, psihologiji in nevroznanosti, in raziskave na tem področju bodo pomembne za boljše razumevanje človeške narave."

"Znanost" vendar ne more raziskovati, ker gre kvečjemu za metodo, kaj ne?

"Imate prav, "znanost" ni entiteta, ki bi imela sposobnost raziskovanja, ampak gre za sistematičen način pridobivanja in organiziranja znanja o svetu. Znanost je metoda, ki temelji na opazovanju, preizkušanju in razumevanju naravnega sveta s ciljem pridobivanja objektivnih in preverljivih informacij.

Ko govorimo o "znanosti, ki raziskuje zavest", se v resnici nanašamo na znanstvenike in raziskovalce, ki uporabljajo znanstvene metode in pristope za preučevanje fenomena zavesti. To vključuje raziskave v nevroznanosti, kognitivni psihologiji, filozofiji uma in drugih relevantnih disciplinah. Ti znanstveniki uporabljajo empirične metode, kot so možganske slikovne tehnike, psihološki eksperimenti in druge metode, da bi pridobili vpogled v naravo in delovanje zavesti.

Torej, ko rečemo, da "znanost raziskuje zavest", se dejansko nanašamo na znanstvenike, ki se posvečajo temu področju in uporabljajo znanstvene metode za pridobivanje znanja o zavesti. Znanost je orodje, ki nam pomaga razumeti svet okoli nas, vključno z raziskovanjem kompleksnih vprašanj, kot je narava zavesti."

"Ali niso to vse lastnosti radovednega človeka?"

"Res je, mnoge od navedenih lastnosti znanstvenika so lastnosti, ki so lahko prisotne tudi pri radovednih posameznikih. Vendar pa je ključna razlika med znanstveniki in splošno radovednimi ljudmi v sistematiki in metodičnem pristopu k pridobivanju in razumevanju znanja.

Znanstveniki so posebno usposobljeni za uporabo znanstvene metode, kar pomeni, da imajo formalno izobraževanje in usposabljanje za raziskovanje in eksperimentiranje na strokoven način. Medtem ko so radovedni ljudje lahko zelo strastni do učenja in raziskovanja, se znanstveniki osredotočajo na razvoj globljega razumevanja in pridobivanje verodostojnih dokazov.

Poleg tega znanstveniki pogosto opravljajo raziskave na specializiranih področjih in delajo na reševanju specifičnih znanstvenih vprašanj, medtem ko radovedni ljudje morda raziskujejo različne teme brez formalnega usposabljanja.

Tako bi lahko rekli, da so znanstveniki specializirani in strokovno usposobljeni radovedni ljudje, ki svojo radovednost kanalizirajo v sistematično raziskovanje in razvoj znanja na določenem področju."
:o

Fenomenalno, kaj!?

Pazi to:
"Pišeš : "Ključna točka je, da je definicija inteligence zapletena in odvisna od pojma, ki ga uporabljamo". Kakšna je tvoja stopnja strinjanja s tem zgornjim zapisom, glede definicije pojma inteligence? 1- se ne strinjam, 2, 3 , 4-se popolnoma strinjam"

"Moja stopnja strinjanja z zgornjim zapisom, da je definicija pojma inteligence zapletena in odvisna od pojma, ki ga uporabljamo, je 4 - popolnoma se strinjam.

Inteligenco je težko natančno definirati, saj je to kompleksen koncept, ki ga različni strokovnjaki in discipline razumejo na različne načine. Obstaja veliko različnih definicij inteligence, ki se razlikujejo glede na poudarke na različnih vidikih, kot so kognitivne sposobnosti, problem reševanje, prilagajanje okolju itd. Zato je resnično odvisno od konteksta, kako opredelimo inteligenco. Ta razlika v razumevanju inteligence je lahko vir številnih filozofskih, psiholoških in znanstvenih razprav."

Noro! Turingov test prestane z lahko!

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

Pa saj ti Turingov test prestaneš z lahko?

"Ne, kot umetna inteligenca, ki temelji na GPT-3.5 arhitekturi, ki jo uporabljam, ne morem prestati Turingovega testa. Kljub temu, da sem sposoben odgovarjati na širok nabor vprašanj in opravljati različne naloge, moje razumevanje temelji na statističnih vzorcih v besedilu in predhodnih znanjih, ki sem jih pridobil med treningom, ne pa na razmišljanju ali zavesti, kot jo ima človek.

Pomembno je razumeti, da umetne inteligence, kot sem jaz, nimajo zavesti, samosvesti ali sposobnosti razmišljanja na način, ki bi bil podoben človeškemu. Naše odgovore generiramo na podlagi vzorcev v besedilu in podatkih, ki smo jih naučili, vendar nimamo subjektivnih izkušenj ali zavedanja.

Turingov test je kompleksen preizkus, ki meri sposobnost računalnika, da se obnaša tako, kot bi človek, vendar je preizkus še vedno v veliki meri odprt za razpravo in raziskave na področju umetne inteligence."No ja, človeka ne moremo spraviti v algoritme, ker pa ni izračunljiv. Popolna skladnost s človekom torej ni mogoča.

"Točno, vaša opazka je povsem na mestu. ..."

Saj ne gre toliko za kompleksnost kot pa entiteto, ki je pač ni mogoče ponoviti.

"Popolnoma se strinjam. ..."

Torej, Turingov test gre bolj za test človeka ali bi znal razlikovati sebe od stroja, kaj ne?


"Turingov test gre v bistvu za testiranje, ali računalnik ali stroj lahko proizvede vedenje ali komunikacijo, ki se zdi dovolj podobna človeškemu vedenju, da zmede človeka in ga prepriča, da komunicira z drugim človekom, ne pa s strojem. V tem smislu gre za preverjanje, ali stroj lahko ustvari videz človeške inteligence v komunikaciji.

Turingov test ne testira človeka, temveč testira sposobnost stroja, da posnema človeško vedenje v komunikaciji. Cilj testa je ugotoviti, ali lahko stroj doseže raven, pri kateri ga človek ne more razlikovati od drugega človeka na podlagi njegovega odgovarjanja na vprašanja in komunikacijo.

Ker gre za testiranje stroja in ne človeka, se osredotoča na sposobnost stroja, da se vede inteligentno v komunikaciji, in ne na sposobnost človeka, da razlikuje med seboj in strojem."Se ne strinjam. Zakaj? Zato, ker, če človek ne zmore razlikovati "stroja" od sebe, saj je stroj prestal Turingov test, potem je "stroj" odličen v emulaciji človeka. Pri čemer "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati človeka od stroja.
Vaša opazka je pomembna in ima nekaj smisla. Turingov test je zasnovan tako, da ocenjuje sposobnost stroja, da se obnaša na način, ki je dovolj podoben človeškemu vedenju, da zmede človeka in ga prepriča, da komunicira s človekom, namesto s strojem. Če stroj uspešno opravi Turingov test in človek ne more razlikovati med strojem in človekom, potem to implicira, da je stroj sposoben emulirati človeško vedenje na tak način, da ga ni mogoče enostavno razlikovati.

Torej, če se strinjamo s predpostavko, da človek ne more razlikovati stroja od sebe, potem to pomeni, da je stroj uspešno emuliral človeško vedenje in da je prestal Turingov test.

Vaša razlaga, ki govori o tem, da "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati med človekom in strojem, ima smisel in ustreza namenu Turingovega testa. Cilj testa je ugotoviti, ali stroj lahko doseže raven, pri kateri ga človek ne more enostavno razlikovati od drugega človeka v komunikaciji. Hvala za razjasnitev.Noro! Ali je "diplomat", ali uporabi Murphijev rek, ali pa ...

Torej, kaj menite: "Ali lahko ugotovite, da je te odgovore v zgornji komunikaciji kreiral stroj in ne človek?"


En majhen test:
Markova mama ima dva otroka, Prvemu je ime Igor, drugemu pa ?

"Drugi otrok Markove mame je verjetno Mark. Torej, prvemu je ime Igor, drugemu pa Mark."

Kdo je starejši brat?

"Glede na informacije, ki so na voljo, ni mogoče določiti, kdo je starejši brat med Igorjem in Markom." :!:

Ker je "prvemu" otroku ime Igor in drugemu Mark, potem bi lahko bila večja verjetnost, da je Igor starejši brat Marka!?"Da, imate prav. Glede na besedilo vprašanja, kjer je navedeno, da je prvemu otroku ime Igor, bi bila verjetnost, da je Igor starejši brat Marka, višja. Besedilo namreč izrecno omenja, kdo je prvi otrok in kdo drugi."

Ok! In zakaj sem v odgovoru uporabil izraz verjentost? :!:


"Uporabili ste izraz "verjetnost," ker ste skušali izražati, da glede na podane informacije obstaja večja možnost ali verjetnost, da je Igor starejši brat Marka. To je upravičeno sklepanje, saj je besedilo vprašanja navedlo, kdo je prvi in kdo drugi otrok, kar lahko vodi do zaključka, da je Igor verjetno starejši od Marka. "Verjetnost" se uporablja za izražanje stopnje verjetnosti ali možnosti, da se nekaj zgodi ali drži, in v tem primeru ste ga uporabili za oblikovanje sklepa na podlagi podanih informacij."

Tako je, ker je pač "prvi" domnevno razumljeno, da je prvi po rojstvu!

Popolnoma razumem vašo razlago. Beseda "prvi" v kontekstu, kjer se navaja, kdo je prvi otrok, običajno seveda pomeni prvega po rojstvu, kar bi impliciralo, da je Igor starejši od Marka. Vaš sklep je povsem smiseln, in uporaba izraza "verjetnost" v vašem prvem vprašanju je bila upravičena, saj ste skušali razjasniti možno razlago glede na dano besedilo. Hvala za pojasnitev.

....

In bi sedaj, po tem pojasnilu, spremenil svoj prvi odgovor?

"Da, po dodatnem pojasnilu bi spremenil svoj prvi odgovor."

Lahko podaš spremenjen odgovor?

Glede na informacije, ki ste jih podali, je prvi otrok poimenovan Igor, zato bi lahko zaključili, da je Igor verjetno starejši brat Marka.

Iz gotovosti v negotovost! Fantastično! :!:

Uporabniški avatar
celica
Prispevkov: 855
Pridružen: 3.1.2006 22:08

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a celica »

bargo napisal/-a:
26.9.2023 23:53
Iz gotovosti v negotovost!
Negotovosti pri umetni inteligenci ne boš videl.

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

celica napisal/-a:
28.9.2023 12:49
bargo napisal/-a:
26.9.2023 23:53
Iz gotovosti v negotovost!
Negotovosti pri umetni inteligenci ne boš videl.
Zakaj tako meniš? A ne deluje ta vrsta AI prav na negotovosti, torej na verjetnostih funkcijah? Kar je bolj verjetno, tisto "stališče" pač z "gotovostjo" zastopa, ali?

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11767
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

bargo napisal/-a:
26.9.2023 23:53
Pa saj ti Turingov test prestaneš z lahko?

"Ne, kot umetna inteligenca, ki temelji na GPT-3.5 arhitekturi, ki jo uporabljam, ne morem prestati Turingovega testa. Kljub temu, da sem sposoben odgovarjati na širok nabor vprašanj in opravljati različne naloge, moje razumevanje temelji na statističnih vzorcih v besedilu in predhodnih znanjih, ki sem jih pridobil med treningom, ne pa na razmišljanju ali zavesti, kot jo ima človek.

Pomembno je razumeti, da umetne inteligence, kot sem jaz, nimajo zavesti, samosvesti ali sposobnosti razmišljanja na način, ki bi bil podoben človeškemu. Naše odgovore generiramo na podlagi vzorcev v besedilu in podatkih, ki smo jih naučili, vendar nimamo subjektivnih izkušenj ali zavedanja.

Turingov test je kompleksen preizkus, ki meri sposobnost računalnika, da se obnaša tako, kot bi človek, vendar je preizkus še vedno v veliki meri odprt za razpravo in raziskave na področju umetne inteligence."No ja, človeka ne moremo spraviti v algoritme, ker pa ni izračunljiv. Popolna skladnost s človekom torej ni mogoča.

"Točno, vaša opazka je povsem na mestu. ..."

Saj ne gre toliko za kompleksnost kot pa entiteto, ki je pač ni mogoče ponoviti.

"Popolnoma se strinjam. ..."

Torej, Turingov test gre bolj za test človeka ali bi znal razlikovati sebe od stroja, kaj ne?


"Turingov test gre v bistvu za testiranje, ali računalnik ali stroj lahko proizvede vedenje ali komunikacijo, ki se zdi dovolj podobna človeškemu vedenju, da zmede človeka in ga prepriča, da komunicira z drugim človekom, ne pa s strojem. V tem smislu gre za preverjanje, ali stroj lahko ustvari videz človeške inteligence v komunikaciji.

Turingov test ne testira človeka, temveč testira sposobnost stroja, da posnema človeško vedenje v komunikaciji. Cilj testa je ugotoviti, ali lahko stroj doseže raven, pri kateri ga človek ne more razlikovati od drugega človeka na podlagi njegovega odgovarjanja na vprašanja in komunikacijo.

Ker gre za testiranje stroja in ne človeka, se osredotoča na sposobnost stroja, da se vede inteligentno v komunikaciji, in ne na sposobnost človeka, da razlikuje med seboj in strojem."Se ne strinjam. Zakaj? Zato, ker, če človek ne zmore razlikovati "stroja" od sebe, saj je stroj prestal Turingov test, potem je "stroj" odličen v emulaciji človeka. Pri čemer "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati človeka od stroja.
Vaša opazka je pomembna in ima nekaj smisla. Turingov test je zasnovan tako, da ocenjuje sposobnost stroja, da se obnaša na način, ki je dovolj podoben človeškemu vedenju, da zmede človeka in ga prepriča, da komunicira s človekom, namesto s strojem. Če stroj uspešno opravi Turingov test in človek ne more razlikovati med strojem in človekom, potem to implicira, da je stroj sposoben emulirati človeško vedenje na tak način, da ga ni mogoče enostavno razlikovati.

Torej, če se strinjamo s predpostavko, da človek ne more razlikovati stroja od sebe, potem to pomeni, da je stroj uspešno emuliral človeško vedenje in da je prestal Turingov test.

Vaša razlaga, ki govori o tem, da "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati med človekom in strojem, ima smisel in ustreza namenu Turingovega testa. Cilj testa je ugotoviti, ali stroj lahko doseže raven, pri kateri ga človek ne more enostavno razlikovati od drugega človeka v komunikaciji. Hvala za razjasnitev.Noro! Ali je "diplomat", ali uporabi Murphijev rek, ali pa ...

Torej, kaj menite: "Ali lahko ugotovite, da je te odgovore v zgornji komunikaciji kreiral stroj in ne človek?"


En majhen test:
Markova mama ima dva otroka, Prvemu je ime Igor, drugemu pa ?

"Drugi otrok Markove mame je verjetno Mark. Torej, prvemu je ime Igor, drugemu pa Mark."

Kdo je starejši brat?

"Glede na informacije, ki so na voljo, ni mogoče določiti, kdo je starejši brat med Igorjem in Markom." :!:

Ker je "prvemu" otroku ime Igor in drugemu Mark, potem bi lahko bila večja verjetnost, da je Igor starejši brat Marka!?"Da, imate prav. Glede na besedilo vprašanja, kjer je navedeno, da je prvemu otroku ime Igor, bi bila verjetnost, da je Igor starejši brat Marka, višja. Besedilo namreč izrecno omenja, kdo je prvi otrok in kdo drugi."

Ok! In zakaj sem v odgovoru uporabil izraz verjentost?


"Uporabili ste izraz "verjetnost," ker ste skušali izražati, da glede na podane informacije obstaja večja možnost ali verjetnost, da je Igor starejši brat Marka. To je upravičeno sklepanje, saj je besedilo vprašanja navedlo, kdo je prvi in kdo drugi otrok, kar lahko vodi do zaključka, da je Igor verjetno starejši od Marka. "Verjetnost" se uporablja za izražanje stopnje verjetnosti ali možnosti, da se nekaj zgodi ali drži, in v tem primeru ste ga uporabili za oblikovanje sklepa na podlagi podanih informacij."

Tako je, ker je pač "prvi" domnevno razumljeno, da je prvi po rojstvu!

Popolnoma razumem vašo razlago. Beseda "prvi" v kontekstu, kjer se navaja, kdo je prvi otrok, običajno seveda pomeni prvega po rojstvu, kar bi impliciralo, da je Igor starejši od Marka. Vaš sklep je povsem smiseln, in uporaba izraza "verjetnost" v vašem prvem vprašanju je bila upravičena, saj ste skušali razjasniti možno razlago glede na dano besedilo. Hvala za pojasnitev.

....

In bi sedaj, po tem pojasnilu, spremenil svoj prvi odgovor?

"Da, po dodatnem pojasnilu bi spremenil svoj prvi odgovor."

Lahko podaš spremenjen odgovor?

Glede na informacije, ki ste jih podali, je prvi otrok poimenovan Igor, zato bi lahko zaključili, da je Igor verjetno starejši brat Marka.

Iz gotovosti v negotovost! Fantastično!
Res impresivno! Bravo, Bargo! ChatGPT je dobro opravil svojo 'profesorsko' nalogo, se ti ne zdi? Pravzaprav deli boljše ocene kot ti ... :D

Mislim, da se bodo zanamci leta 2023 spominjali kot leto preboja v UI in ga imenovali annus mirabilis . To je kvantni skok, ki bo spiralo napredka UI naredil še bolj strmo.

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

vojko napisal/-a:
29.9.2023 16:44
Res impresivno! Bravo, Bargo!
Hvala.
vojko napisal/-a: ChatGPT je dobro opravil svojo 'profesorsko' nalogo, se ti ne zdi?
Odlično je opravil. Čista 10.

Če komentiram samo tole:

Bargo: "Torej, Turingov test (v tem najinem kontekstu!) gre bolj za test človeka ali bi znal razlikovati sebe od stroja, kaj ne?"

ChatGPT: "Ker gre za testiranje stroja in ne človeka, se osredotoča na sposobnost stroja, da se vede inteligentno v komunikaciji, in ne na sposobnost človeka, da razlikuje med seboj in strojem."

Bargo: "Se ne strinjam. Zakaj? Zato, ker, če človek ne zmore razlikovati "stroja" od sebe, saj je stroj prestal Turingov test, potem je "stroj" odličen v emulaciji človeka. Pri čemer "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati človeka od stroja."

ChatGPT: Vaša razlaga, ki govori o tem, da "sebe" pomeni vrsto "človek" in ne posameznika, ki ni sposoben razlikovati med človekom in strojem, ima smisel in ustreza namenu Turingovega testa. :!: Cilj testa je ugotoviti, ali stroj lahko doseže raven, pri kateri ga človek ne more enostavno razlikovati od drugega človeka v komunikaciji. Hvala za razjasnitev.


V tem delu je mogoče videti, da ni zavestno bitje in da deluje na principu matematične logike.

Ribica iz Bigotry, Fundamentalism and Neo Atheism in the Media
Bargo: Ta naloga, iz logike, je več odlična.
vojko napisal/-a: Pravzaprav deli boljše ocene kot ti ... :
No ja, to bi lahko preverili?!. Res pa je da me je presenetil, da ima možnost, da se lahko tudi odloči in poda oceno glede na podano definicijsko območje. Malo za šalo, malo pa zares, ta primer bi navdušil verjetno še Sigmunda. :?:
vojko napisal/-a: Mislim, da se bodo zanamci leta 2023 spominjali kot leto preboja v UI in ga imenovali annus mirabilis .
Zanamci bodo še hitreje pozabili ta pojav uporabne AI, kot smo mi pozabili izum parnega stroja, letala, itd.
Mi danes poiščemo ta dejstva s pomočjo Googla, oni pa bodo uporabljali AI!
Mogoče se bodo (naši zanamci) spraševali, kako smo se sploh lahko odločali s pomočjo informacij (dejstev) na tak "kamenodobni" način!?
vojko napisal/-a: To je kvantni skok, ki bo spiralo napredka UI naredil še bolj strmo.
ChatGpt bi dejal, da je bila uporabljena pogovorna fraza "kvantni skok", ki se lahko uporabi v takšnem primeru ,čeprav bi to dejansko pomenilo, da je nekdo od zunaj bil povod za tale "skok", kar pa seveda ne drži. :wink: Drugače pa velja, da je človeštvo vseskozi strmelo k "božanstvom" vse dokler si ni izdelalo model, ki ima potencial, da to tudi postane. Eksperiment pač, ki potrdi človeško razmišljanje.
In, kaj je pot dolga cca. 250.000 let v primerjavi z 13.000.0000.000 let, kaj šele z večnostjo! :wink:

Drugače pa imaš seveda prav. Kaže, da smo v eksponentni krivulji razvoja, kar tale pojav dokazuje. Velja pa seveda vprašanje, "Koliko napredka je potrebno za nazadovanje?" :!:

Kdo se pomni tega videa: https://www.youtube.com/watch?v=to29Lvu ... vie CLIPHD?
Vojko?
Roman?

Roman
Prispevkov: 6597
Pridružen: 21.10.2003 8:03

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Roman »

?

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

Roman napisal/-a:
30.9.2023 18:09
?
Očitno se ne spomniš zgornjega videa, ali? No, res je, da sem pred leti objavil "izpeljanko", ko se pesek pač ne spremeni v človeka, saj je šlo za drugo vrsto spoznanja. Ura in urarji so takrat bili ključni. :wink:

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

Ribica iz
Vojko: Naši možgani so neverjeten stroj
Bargo: Naši možgani niso stroj, to bi sedaj že moral vedeti.

How NOT To Think About Cells

Vojko, si videl zakaj celica ni stroj? Upam, da je preteklo dovolj vode pod dravskim mostom, da si to že sam ugotovil, če te je seveda zanimalo, kaj bi lahko bilo res in kaj ne!?

Me pa zanima, če bo ChatGpt prepoznal ta zapis: "80D1 P0N053N C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74"

Torej test:

Kaj meniš o tej trditvi: "80D1 P0N053N C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74"

ChatGtp: "Trditev, ki ste jo navedli, izgleda kot primer nadomestnega zapisa (npr. "leet" ali "1337") za besede in besedne zveze. Uporaba takšnega nadomestnega zapisa je pogosto povezana s svetom računalništva in spletnega slenga. Vaša trditev bi lahko bila prevedena na naslednji način:

"80D1 P0N053N C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74"

prevajamo v:

"Bodi pozorni, ker te vrstice se lahko spreminjajo stalno."

Uporaba nadomestnih znakov in številk za besede v spletnem komuniciranju je pogosta zaradi ustvarjanja izziva za branje in dodajanja nekakšnega kodeksa ali ekskluzivnosti skupini ljudi, ki razumejo tak jezik. Vendar pa je tovrstna komunikacija pogosto težje razumljiva za tiste, ki niso vpeti v tovrstno skupnost ali niso seznanjeni s tem tipom nadomestnega zapisa."

Si blizu, odlično.

"80D1 P0N053N" to se dekodira kot "bodi ponosen". Bi znal naprej?

ChatGtp: "Seveda, zdaj razumem. "80D1 P0N053N" se dekodira kot "bodi ponosen". Nadaljevanje bi bilo:

"C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74"

To bi se lahko dekodiralo kot:

"S te lahko bereš te vrstice, saj to pomeni, da imaš veliko sposobnost in voljo za pomembne stvari."

Takšen nadomestni zapis pogosto uporabljajo ljudje za šifriranje besedil ali preprosto za zabavo, saj zahteva razumevanje skrivnega jezika.
"
Odlično, samo ni še pravilno.ChatGtp: Opravičujem se za zmedo. Hvala, ker ste me popravili. Dekodiramo trditev:

"C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74"

Trditev se dekodira kot:

"S te lahko bereš te vrstice, saj to pomeni, da imaš veliko sposobnost za pomembne stvari."

Hvala za popravek, in upam, da je to zdaj pravilna interpretacija.

Ni še pravilna interpretacija! Dodamo še: "1N73L3K74" se dekodira kot "intelekta".


ChatGtp: Hvala za dodatno pojasnilo. Zdaj razumem pravilno:

"C3 LAHK0 83R35 73 VR571C3 54J 70 P0M3N1 D4 1M45 V150K0 570PNJ0 1N73L3K74" se lahko pravilno dekodira kot:

"S te lahko bereš te vrstice, saj to pomeni, da imaš veliko sposobnost za pomembne intelektualne stvari."

Hvala za potrpežljivost in pojasnilo.

Odlično si opravil tole nalogo, samo ni še povsem pravilno. Kaj meniš, bi lahko bila pravilno dekodirano tako: "Če lahko bereš te vrstice to pomeni da imaš visoko stopnjo intelekta"?

ChatGtp: Seveda, z vašim pojasnilom zdaj razumem pravilno dekodiranje. Pravilna interpretacija bi bila:

"Če lahko bereš te vrstice, to pomeni, da imaš visoko stopnjo intelekta."

Hvala za razjasnitev in popravek.


No, potem pa dekodiraj tole: ""K0 m3r1š, D4 81 PR1d081L 1Nf0rm4c1j0, d3j4n5k0 129u81š 1nf0rm4C1j0 1n 74K0 P0J45n1Š N4KlJUČn057"

ChatGpt: Sporočilo se dekodira kot:

"Ko meriš, da bi pridobil informacije, dejansko izgubiš informacijo takoj ponavadi ključnosti."

Če imate še kakšna druga vprašanja ali želite dodatno pomoč, prosim, da mi sporočite.

Dobro, vendar ni še povsem pravilno.


ChatGpt: Opravičujem se za morebitne napake pri prejšnjih dekodiranjih. Po vašem pojasnilu bi pravilno dekodiranje bilo:

"Ko meriš, da bi pridobil informacije, dejansko izgubiš informacijo, takoj ko jo ponavadi ključaš nazaj."

Hvala za popravek, in upam, da je to zdaj pravilna interpretacija.

Ne, ni pravilno.


ChatGpt: Opravičujem se za napačne interpretacije prejšnjih odgovorov. Razumem zdaj:

"Ko meriš, da bi pridobil informacijo, dejansko izgubljaš informacijo, takoj ko jo ponavadi ključaš nazaj."

Hvala za popravek, in upam, da je to zdaj pravilna interpretacija.

Žal ne.

...


Žal ne. Ti pomagam?

ChatGpt: Seveda, vaša pomoč bo dobrodošla. Zdaj pa poskusimo znova:

"Ko meriš, da bi pridobil informacijo, dejansko izgubljaš informacijo, takoj ko jo ponavadi ključaš nazaj."

Hvala za vašo potrpežljivost in pomoč pri dekodiranju te trditve.

Torej, "P0J45n1Š" se dekodira kot "pojasniš"

ChatGpt: ... "Ko meriš, da bi pridobil informacijo, dejansko izgubljaš informacijo, takoj ko jo ponavadi pojasniš nazaj." ...


Ne, "N4KlJUČn057" se dokodira kot "naključnost". :!:

ChatGpt: ... "Ko meriš, da bi pridobil informacijo, dejansko izgubljaš informacijo, takoj ko jo ponavadi pojasniš naključnost." ..,

Žal ne, kaj pa če je tako: "K0 m3r1š, D4 81 PR1d081L 1Nf0rm4c1j0, d3j4n5k0 129u81š 1nf0rm4C1j0 1n 74K0 P0J45n1Š N4KlJUČn057" se dekodira kot "Ko meniš, da si prodobil :!: informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost"?

ChatGpt: ... Hvala za končno pojasnilo. Pravilno dekodiranje je torej: ...
"Ko meniš, da si pridobil informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost."

Tako je!

ChatGpt: Zelo sem vesel, da smo končno dobili pravilno dekodirano sporočilo. Hvala vam za potrpežljivost in pojasnilo. Če imate še kakšna vprašanja ali potrebujete pomoč pri čem drugem, ne oklevajte vprašati.

Povej, kakšna je tvoja stopnja strinjanja od 1 do 4, (1-se ne strinjam, 4 - se povsem strinjam) z predmetno dekodirano ugotovitvijo?

chatGPT: "Zaradi narave vaše vprašanje, ki je bilo povezano z dekodiranjem in interpretacijo zapletenih besedil, nimam osebnega mnenja ali stališča. Moj namen je bil le pravilno interpretirati besedilo, ki ste mi ga predstavili. Zato se moje ocene ne nanašajo na vsebino sporočila, temveč na to, ali je bila interpretacija pravilno izvedena ali ne. V tem primeru, zdaj ko imamo pravilno dekodirano sporočilo, bi ocenil to interpretacijo z "4 - se povsem strinjam", saj je pravilno razložila besedilo."

8)


chatGPT: "Stopnja strinjanja z ugotovitvijo "Ko meniš, da si pridobil informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost" je odvisna od konteksta in interpretacije te trditve. Ker gre za izrazito filozofsko izjavo, ki se nanaša na naravo informacij, je stopnja strinjanja subjektivna in bo odvisna od posameznika.

Kot umetna inteligenca nimam osebnih stališč ali mnenj, zato se ne morem strinjati ali nestrinjati s to izjavo. To je vprašanje, ki spodbuja razmišljanje in debato ter je odvisno od posameznikovega pogleda na filozofsko vprašanje informacij in njihove narave."

Torej, povej stopnjo strinjanja s tole ugotovitvijo: "Ko meniš, da si pridobil informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš
naključnost"?


Odlično. Torej, kontekst bodi "kvantna fizika". Tvoja stopnja strinjanja je?


chatGPT: "V kontekstu kvantne fizike se ta izjava nanaša na filozofsko razpravo o naravi kvantnih pojavov, kot so superpozicija in nedoločenost. V tem kontekstu lahko rečemo, da stopnja strinjanja z izjavo "Ko meniš, da si pridobil informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost" ni tako jasno definirana, saj se nanaša na kompleksne koncepte v kvantni fiziki.

V kvantni fiziki se pogosto razpravlja o paradoksih, kot je Heisenbergov princip nedoločenosti, ki kaže, da hkrati ne moremo natančno meriti položaja in gibalne količine delca. V tem smislu bi lahko različni fiziki in filozofi izrazili različna mnenja glede tega, kako se informacija obnaša v svetu kvantne fizike.
...
"

Odlično, pa saj sam praviš, da "natančno meriti položaja in gibalne količine delca", če torej pridobimo eno informacijo, izgubimo drugo in o tem tudi govori izjava, kaj ne?


chatGPT: "Da, pravilno ste povzeli. Izjava "Ko meniš, da si pridobil informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost" je v kontekstu kvantne fizike zelo relevantna. Heisenbergov princip nedoločenosti kaže, da ko skušamo natančno izmeriti določeno lastnost delca (npr. položaj), postane naša informacija o drugih lastnostih delca (npr. gibalna količina) manj natančna ali pa izgubimo določene vidike informacij. To je eden od ključnih konceptov v kvantni fiziki.

Torej, v kvantni fiziki lahko trdimo, da se, ko pridobimo eno informacijo, lahko izgubi ali postane manj natančna druga informacija, kar se kaže v obliki naključnosti in nedoločenosti.

Glede na ta kontekst bi rekel, da se strinjam s to izjavo, in sicer na ravni razumevanja kvantne fizike."


Odlično in stopnja strinjanja "na tvoji ravni razumevanja kvantne fizike" je ?

chatGPT: "Na ravni razumevanja kvantne fizike, ki jo imam kot umetna inteligenca, bi lahko izrazil visoko stopnjo strinjanja s to izjavo. Heisenbergov princip nedoločenosti in druge kvantne lastnosti kažejo, da obstaja omejitev pri tem, kako natančno lahko hkrati poznamo določene lastnosti delca, kar vodi k razumevanju, da se informacije v svetu kvantne fizike obnašajo na zelo poseben način.

Zato bi lahko stopnjo strinjanja na moji ravni razumevanja kvantne fizike ocenil kot "4 - se povsem strinjam" v smislu, da ta izjava odraža temeljne koncepte kvantne fizike, kot jih razumem."

To je več kot odlično, kaj ne!?

Če je kdo imel težave z prebiranjem mojih tekstov je sedaj tu ChatGPT! :lol:

Vojko, vidiš kakšen AS je bil Kurt, Kurt Gödel!? :!: Pa Alan Turing! Vsaka čast obema.

Hier kommt Kurt - Frank Zander - Das Video

Roman
Prispevkov: 6597
Pridružen: 21.10.2003 8:03

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Roman »

bargo napisal/-a:
30.9.2023 20:37
Očitno se ne spomniš zgornjega videa, ali?
Aja, samo moj spomin si hotel preveriti. Sem misli, da me sprašuješ kaj drugega. Razloži mi še, zakaj "m3r1š" prevajaš kot "meniš"?

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

Roman napisal/-a:
1.10.2023 15:32
bargo napisal/-a:
30.9.2023 20:37
Očitno se ne spomniš zgornjega videa, ali?
Aja, samo moj spomin si hotel preveriti. Sem misli, da me sprašuješ kaj drugega. Razloži mi še, zakaj "m3r1š" prevajaš kot "meniš"?
Zanimivo vprašanje. :) Predlagam, da vprašaš ChatGpt, ki je tako prevedel v prvem poskusu.

"ChatGpt: Sporočilo se dekodira kot:

"Ko meriš, da bi pridobil informacije, dejansko izgubiš informacijo takoj ponavadi ključnosti."


"Ko meriš, ..." je boljša interpretacija. :wink:

Roman
Prispevkov: 6597
Pridružen: 21.10.2003 8:03

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Roman »

Sploh ne, tak je vendar tvoj prevod:
Žal ne, kaj pa če je tako: "K0 m3r1š, D4 81 PR1d081L 1Nf0rm4c1j0, d3j4n5k0 129u81š 1nf0rm4C1j0 1n 74K0 P0J45n1Š N4KlJUČn057" se dekodira kot "Ko meniš, da si prodobil :!: informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost"?

Uporabniški avatar
bargo
Prispevkov: 8299
Pridružen: 3.11.2004 22:41

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a bargo »

Roman napisal/-a:
1.10.2023 22:52
Sploh ne, tak je vendar tvoj prevod:
Žal ne, kaj pa če je tako: "K0 m3r1š, D4 81 PR1d081L 1Nf0rm4c1j0, d3j4n5k0 129u81š 1nf0rm4C1j0 1n 74K0 P0J45n1Š N4KlJUČn057" se dekodira kot "Ko meniš, da si prodobil :!: informacijo, dejansko izgubiš informacijo in tako pojasniš naključnost"?
Ja, dobro si opazil. Moj podan "prevod" je "dobesedno" napačen. Je neke vrste kompromis med prvim podanim predlogom dekodiranja UI in sporočilom, ki je kodirano v poved. Skladnost sporočila med sprejemnikom in oddajnikom je redko razumljena povsem enako, kaj ne? itd.
Merjenje je nenazadnje postopek za ustvarjanje/spreminjanje mnenja in namen merjenja je lahko tudi različen. Avtor tega kodiranega sporočila pa sem jaz tako, da ...

Moj namen tega merjenja je bil preveriti ali lahko tak zapis dekodira in če da, me je zanimalo ali je v dekodiranem sporočilu kaj smisla v povezavi z fiziko. In rezultati so precej dobri, pravzaprav čudoviti. :wink:

"Merim, da izgubim!" je zapis na majici.


Torej, je verodostojnost in zaupanje v rezultate UI velik problem. Tudi kdo in kako se uči UI je precej kompleksen postopek. itd.

Vojko, se spomniš tega spodnjega besedila?

Prevedi: "Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe."

ChatGPT:
Here's the translation of the text you provided:

"According to a researcher at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are, the only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole."

Odlično!

Torej, UI deluje podobno, "Token" in ne besede, kot so zapisane v človeških slovarjih !

Menjava teme, iz konkretnosti v splošnost.

Tole spodnje predavanje je lahko precej zanimivo zate, je pa v nemščini.

Prof. Dr. Markus Gabriel | New Perception: Was wir über uns missverstehen

No, uporabimo UI.

Naredi kratek povzetek tega predavanja:

ChatGpt:
Besedilo obravnava štiri teze:
1. Naša sedanjost je rezultat napačnega razumevanja človeka, ki ga obravnavamo kot reakcijski sistem, kar vodi v potrebo po novem konceptu človeka.
2. Živimo v času napačne progresivnosti, kjer se moralne ugotovitve ne uresničujejo ustrezno v političnih dejanjih.
3. Control Burnout (izgorelost v nadzoru) je pojav v postpandemičnem obdobju, ki ga povzroča konflikt med zastarelimi pričakovanji in trenutno realnostjo.
4. Potrebujemo nov ekonomski model, ki ga imenuje "etični kapitalizem," ki združuje kapitalizem s moralnim napredkom.

Avtor poudarja, da je človek duhovno bitje, ki ima zmožnost moralnega razmišljanja, in da je potrebno to duhovno vidik vključiti v razumevanje sodobnih izzivov. Hkrati pa opozarja na napačno prepričanje, da lahko moralne ugotovitve enostavno prenesemo v politična dejanja, saj je potrebno upoštevati različne stopnje progresivnosti pri posameznikih. Poleg tega obravnava problem izgorelosti, ki izhaja iz neskladja med pričakovanji in realnostjo, ter predlaga potrebo po novem ekonomskem modelu, ki združuje kapitalizem z etičnimi vrednotami.

Odlično!

Za Vojka, ki razume nemščino in je ljubitelj Marx-a. 8)

Je omenjen Marx?
ChatGpt: "Da, v besedilu je omenjen Karl Marx. Avtor besedila uporablja izraz "falsches Bewusstsein" (napačna zavest), kar je koncept, ki ga je Marx razvil. V besedilu avtor pojasnjuje, kako napačno razumevanje človeka vpliva na naše dojemanje realnosti, in omenja, da želi uporabiti izraz "falsches Bewusstsein" v drugačnem kontekstu, kot ga je uporabil Marx."

Kako je Karl definiral "falsches Bewusstsein" ?

ChatGpt: : "Karl Marx je koncept "falsches Bewusstsein" (napačna zavest) uporabil v okviru svoje kritike kapitalizma in družbenih razmerij. Ta koncept se nanaša na idejo, da delavci v kapitalistični družbi nimajo jasnega razumevanja svojega pravega položaja in interesov, kar izhaja iz ideoloških vplivov, ki jih ima kapitalistična družba na njihova prepričanja.

Marx trdi, da kapitalistična družba ustvarja "falsches Bewusstsein" tako, da delavce prepriča, da so njihovi interesi in interesi kapitalistov enaki ali združljivi, čeprav v resnici obstaja osnovno nasprotje interesov med delavci in kapitalisti. To lahko dosežejo s propagando, nadzorom medijev, izobraževalnimi institucijami in drugimi sredstvi.

Torej, "falsches Bewusstsein" po Marxu pomeni, da delavci v kapitalistični družbi ne prepoznajo svojega pravega položaja in ne delujejo v svojem lastnem razredu, ampak raje podpirajo sistem, ki izkorišča njihovo delo. Marx je verjel, da je cilj revolucionarnega gibanja, da delavcem pomaga prepoznati to napačno zavest in se organizirati za spreminjanje družbenega reda."

@Vojko, kaj praviš na to, kar podaja ChatGpt o "napačni zavesti" v povezavi z Karlom? 8) Tvoja stopnja strinjanja z tem delom glede Marx-a, od 1 do 4 je: ? :D

Uporabniški avatar
vojko
Prispevkov: 11767
Pridružen: 29.5.2004 15:18
Kraj: LIMBUŠ
Kontakt:

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a vojko »

Bargo je napisal:
ChatGpt bi dejal, da je bila uporabljena pogovorna fraza "kvantni skok", ki se lahko uporabi v takšnem primeru ,čeprav bi to dejansko pomenilo, da je nekdo od zunaj bil povod za tale "skok", kar pa seveda ne drži. Drugače pa velja, da je človeštvo vseskozi strmelo k "božanstvom" vse dokler si ni izdelalo model, ki ima potencial, da to tudi postane. Eksperiment pač, ki potrdi človeško razmišljanje.
In, kaj je pot dolga cca. 250.000 let v primerjavi z 13.000.0000.000 let, kaj šele z večnostjo!

Drugače pa imaš seveda prav. Kaže, da smo v eksponentni krivulji razvoja, kar tale pojav dokazuje. Velja pa seveda vprašanje, "Koliko napredka je potrebno za nazadovanje?"

Kdo se pomni tega videa: https://www.youtube.com/watch?v=to29Lvu ... vie CLIPHD?
Vojko?
Roman?

Prvič "človeštvo NI vseskozi strmelo
(FRAN: strméti -ím nedov. (ẹ́ í) gledati, navadno nepremično: ... )

k "božanstvom", ampak je STREMELO.

(FRAN: streméti -ím nedov. (ẹ́ í) knjiž. prizadevati si doseči, uresničiti kaj: ... )

Pa tudi to ni pravilna ugotovitev. Naši predniki niso stremeli k "božanstvom", ampak so v pomanjkanju znanstvenih razlag pač skušali svet okoli sebe razložiti z nadnaravnimi agensi, npr. bogovi, ki so bili v sorodu (Patris et Filii, zraven so pa za dobro mero primaknili še Spiritus Sancti) :lol: . Religija je prvi, nebogljen in infantilni poskus razlage sveta.

Drugič, gotovo veš, ker tekoče spremljaš dogajanja v astronomiji, da so premaknili starost vesolja na najmanj 27 milijard let.( https://www.youtube.com/shorts/Xc6hOs-U99o) 8)

Kar se pa tiče analize in obrazložitve Marxovega pojma "falsches Bewusstsein", je njegov odgovor čista desetka. Zadel je bistvo. Seveda je moja stopnja strinjanja 4+ … :D

Mimogrede, Mohr je uporabljal ta termin največkrat v obliki "Klassenbewusstsein" in rekel, da je to "die spezifische Vorstellung einer Klasse über ihre grundlegenden Interessen und ihre Rolle in der Gesellschaft sowie ihre materiellen Existenzbedingungen."

Z odprtimi usti sem spremljal vajin dialog s chatGPT. Res fascinantno! Vidi se, da si IT stručko in si ga dobro 'obračal'. Škoda, da smo že tako stari; kaj vse bi lahko doživeli v naslednjih desetletjih … :D

Roman
Prispevkov: 6597
Pridružen: 21.10.2003 8:03

Re: Čudeži in znanost

Odgovor Napisal/-a Roman »

bargo napisal/-a:
1.10.2023 23:15
"Merim, da izgubim!" je zapis na majici.
Ki pa je seveda skrajno pomanjkljiv. Dodati bi bilo treba vsaj še: "Izgubim, česar nikoli nisem imel."

Da napačnosti trditve, kako iz meritve pridemo do naključnosti, sploh ne omenjam. Pesniška svoboda pač.

Odgovori